belangrijkste woorden in het macedonisch  

Gaat u op reis naar Macedonië?
– Leer de belangrijkste woorden in het macedonisch!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het macedonisch.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Macedonië.
 
Leer met ons:

Macedonisch leren »
 
 
Macedonisch-Taalcursus:
% Korting
Normale prijs:
Nu bestellen voor:
 
        Aanbieding »        

 

Begroeting

 
Hallo! Здраво!
Здраво!Hallo!
Goedemorgen! Добро утро!
Добро утро!Goedemorgen!
Goedendag! Добар ден!
Добар ден!Goedendag!
Goedenavond! Добра вечер!
Добра вечер!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Добра ноќ!
Добра ноќ!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Чао!
Чао!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Довидување!
Довидување!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja да
даja
nee не
неnee
misschien можеби
можебиmisschien
OK ОК
ОКOK
Bedankt! Благодарам!
Благодарам!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Ви се молам!
Ви се молам!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Извинете,...
Извинете,...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) жал ми е.
жал ми е.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (geen) ... Jас имам (немам) ...
Jас имам (немам) ...Ik heb (geen) ...
Wij hebben (geen) ... Ние имаме (немаме) ...
Ние имаме (немаме) ...Wij hebben (geen) ...
Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ... Има (нема) ...
Има (нема) ...Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ...
liefde љубов
љубовliefde
verliefd заљубен,заљубена,заљубено
заљубен,заљубена,заљубеноverliefd

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Jас сум ...
Jас сум ...Ik heet ...
Ik kom ... Jас сум од ...
Jас сум од ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Jас имам ... години.
Jас имам ... години.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben (niet) getrouwd. (m/v) Jас сум (не)женет.
Jас сум (не)женет.Ik ben (niet) getrouwd. (m/v)
Ik reis (niet) alleen. Jас (не) патувам сам.
Jас (не) патувам сам.Ik reis (niet) alleen.
Ik reis samen met ... Jас патувам со ...
Jас патувам со ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Dat begrijp ik niet. (m/v) Не го разбрав тоа.
Не го разбрав тоа.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Зборувате ли ... ?
Зборувате ли ... ?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Зборува тука некоj ... ?
Зборува тука некоj ... ?Spreekt hier iemand ... ?
Engels англиски
англискиEngels
Frans француски
францускиFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Ве молам напишето го ова.
Ве молам напишето го ова.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Ве молам повторете го тоа.
Ве молам повторете го тоа.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Момент ве молам.
Момент ве молам.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul нула
нулаnul
één еден
еденéén
twee два
дваtwee
drie три
триdrie
vier четири
четириvier
vijf пет
петvijf
zes шест
шестzes
zeven седум
седумzeven
acht осум
осумacht
negen девет
деветnegen
tien десет
десетtien
elf единаесет
единаесетelf
twaalf дванаесет
дванаесетtwaalf
dertien тринаесет
тринаесетdertien
veertien четиринаесет
четиринаесетveertien
vijftien петнаесет
петнаесетvijftien
zestien шеснаесет
шеснаесетzestien
zeventien седумнаесет
седумнаесетzeventien
achttien осумнаесет
осумнаесетachttien
negentien деветнаесет
деветнаесетnegentien
twintig дваесет
дваесетtwintig
eenentwintig (20+1) дваесет и еден
дваесет и еденeenentwintig (20+1)
dertig триесет
триесетdertig
veertig четириесет
четириесетveertig
vijftig педесет
педесетvijftig
zestig шеесет
шеесетzestig
zeventig седумдесет
седумдесетzeventig
tachtig осумдесет
осумдесетtachtig
negentig деведесет
деведесетnegentig
honderd сто
стоhonderd
duizend илjада
илjадаduizend
één miljoen милион
милионéén miljoen
een paar неколку
неколкуeen paar