belangrijkste woorden in het madagaskisch  

Gaat u op reis naar Madagaskar?
– Leer de belangrijkste woorden in het madagaskisch!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het madagaskisch.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Madagaskar.
 
Leer met ons:

Madagaskisch leren »
 
 
Madagaskisch-Taalcursus:
% Korting
Normale prijs:
Nu bestellen voor:
 
        Aanbieding »        

 

Begroeting

 
Hallo! Manao ahoana! / Salama! / Akory! / Miarahaba!
Manao ahoana!
Salama!
Akory!
Miarahaba!
Hallo!
Goedemorgen! Manao ahoana!
Manao ahoana!Goedemorgen!
Goedendag! Manao ahoana!
Manao ahoana!Goedendag!
Goedenavond! Manao ahoana!
Manao ahoana!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Tafandria mandry!
Tafandria mandry!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Veloma!
Veloma!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Veloma tompoko!
Veloma tompoko!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja eny
enyja
nee tsia
tsianee
misschien angamba
angambamisschien
OK OK
OKOK
Bedankt! Misaotra!
Misaotra!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Tsisy fisaorana!
Tsisy fisaorana!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Manao azafady,...
Manao azafady,...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Miala tsiny.
Miala tsiny.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (geen) ... (Tsy) manana ... aho. / (Tsy) manana ... za.
(Tsy) manana ... aho.
(Tsy) manana ... za.
Ik heb (geen) ...
Wij hebben (geen) ... (Tsy) manana ... izahay.
(Tsy) manana ... izahay.Wij hebben (geen) ...
Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ... (Tsy) misy ...
(Tsy) misy ...Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... ... no anarako.
... no anarako.Ik heet ...
Ik kom ... Avy any ... aho. / Avy any ... za.
Avy any ... aho.
Avy any ... za.
Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. ... taona aho. / ... taona za.
... taona aho.
... taona za.
Ik ben ... jaar oud.
Ik ben (niet) getrouwd. (m/v) Manambady aho. (Tsy) manambady aho.
Manambady aho. (Tsy) manambady aho.Ik ben (niet) getrouwd. (m/v)
Ik reis (niet) alleen. Mivoaiazy irery aho /Mivoaiazy irery za. (Tsy mivoaiazy irery aho /(Tsy mivoaiazy irery za).
Mivoaiazy irery aho /Mivoaiazy irery za. (Tsy mivoaiazy irery aho /(Tsy mivoaiazy irery za).Ik reis (niet) alleen.
Ik reis samen met ... Mivoiazy miaraka amin'i ... aho. / Mivoiazy miaraka amin'i ... za.
Mivoiazy miaraka amin'i ... aho.
Mivoiazy miaraka amin'i ... za.
Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Malagasi. Tsy miteny gasy aho. / Tsy miteny gasy za.
Tsy miteny gasy aho.
Tsy miteny gasy za.
Ik spreek geen Malagasi.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Tsy azoko izany.
Tsy azoko izany.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Miteny ... ve ianao?
Miteny ... ve ianao?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Misy miteny ... ve ianareo?
Misy miteny ... ve ianareo?Spreekt hier iemand ... ?
Engels Anglisy
AnglisyEngels
Frans Frantsay
FrantsayFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Mba soraty amin'ny teny ... ity azafady.
Mba soraty amin'ny teny ... ity azafady.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Mba avereno kely azafady.
Mba avereno kely azafady.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Miandrasa vetivety azafady
Miandrasa vetivety azafadyEen moment alstublieft.

Getallen

 
nul aotra
aotranul
één iray
irayéén
twee roa
roatwee
drie telo
telodrie
vier efatra
efatravier
vijf dimy
dimyvijf
zes enina
eninazes
zeven fito
fitozeven
acht valo
valoacht
negen sivy
sivynegen
tien folo
folotien
elf iraika ambin'ny folo
iraika ambin'ny foloelf
twaalf roa ambin'ny folo
roa ambin'ny folotwaalf
dertien telo ambin'ny folo
telo ambin'ny folodertien
veertien efatra ambin'ny folo
efatra ambin'ny foloveertien
vijftien dimy ambin'ny folo
dimy ambin'ny folovijftien
zestien enina ambin'ny folo
enina ambin'ny folozestien
zeventien fito ambin'ny folo
fito ambin'ny folozeventien
achttien valo ambin'ny folo
valo ambin'ny foloachttien
negentien sivy ambin'ny folo
sivy ambin'ny folonegentien
twintig roapolo
roapolotwintig
eenentwintig (20+1) iraika amby roapolo
iraika amby roapoloeenentwintig (20+1)
dertig telopolo
telopolodertig
veertig efapolo
efapoloveertig
vijftig dimampolo
dimampolovijftig
zestig enimpolo
enimpolozestig
zeventig fitopolo
fitopolozeventig
tachtig valopolo
valopolotachtig
negentig sivifolo
sivifolonegentig
honderd zato
zatohonderd
duizend arivo
arivoduizend
één miljoen iray tapitrisa
iray tapitrisaéén miljoen
een paar vitsivitsy
vitsivitsyeen paar