belangrijkste woorden in het maleis  

Gaat u op reis naar Maleisië?
– Leer de belangrijkste woorden in het maleis!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het maleis.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Maleisië.
 
Leer met ons:

Maleis leren »
 
 
Maleis-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Halo!
Halo!Hallo!
Goedemorgen! Selamat pagi!
Selamat pagi!Goedemorgen!
Goedendag! Selamat siang!
Selamat siang!Goedendag!
Goedenavond! Selamat petang!
Selamat petang!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Selamat malam!
Selamat malam!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Selamat tinggal!
Selamat tinggal!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Selamat tinggal!
Selamat tinggal!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja ya
yaja
nee tidak
tidaknee
misschien mungkin
mungkinmisschien
OK o.k., baiklah
o.k., baiklahOK
Bedankt! Terima kasih!
Terima kasih!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Sama-sama!
Sama-sama!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Maaf, ...
Maaf, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Maafkan saya.
Maafkan saya.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (geen) ... Saya (tidak) ada ...
Saya (tidak) ada ...Ik heb (geen) ...
Wij hebben (geen) ... Kami (tidak) ada ...
Kami (tidak) ada ...Wij hebben (geen) ...
Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ... (Tidak) ada ...
(Tidak) ada ...Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Nama saya ...
Nama saya ...Ik heet ...
Ik kom ... Saya datang ...
Saya datang ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Umur saya ialah ... tahun.
Umur saya ialah ... tahun.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben (niet) getrouwd. (m/v) Saya sudah (belum) berkahwin.
Saya sudah (belum) berkahwin.Ik ben (niet) getrouwd. (m/v)
Ik reis (niet) alleen. Saya (tidak) berlancong sendiri.
Saya (tidak) berlancong sendiri.Ik reis (niet) alleen.
Ik reis samen met ... Saya berlancong dengan ...
Saya berlancong dengan ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Maleisisch. Saya tidak boleh cakap bahasa melayu.
Saya tidak boleh cakap bahasa melayu.Ik spreek geen Maleisisch.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Saya tidak faham.
Saya tidak faham.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Kamu boleh cakap ... ?
Kamu boleh cakap ... ?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Adakah seseorang di sini yang cakap ... ?
Adakah seseorang di sini yang cakap ... ?Spreekt hier iemand ... ?
Engels  bahasa Inggeris
bahasa InggerisEngels
Frans  bahasa Perancis
bahasa PerancisFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Tolong mencatatkannya.
Tolong mencatatkannya.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Tolong mengulanginya.
Tolong mengulanginya.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Sekejap.
Sekejap.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul kosong
kosongnul
één satu
satuéén
twee dua
duatwee
drie tiga
tigadrie
vier empat
empatvier
vijf lima
limavijf
zes enam
enamzes
zeven tujuh
tujuhzeven
acht lapan
lapanacht
negen sembilan
sembilannegen
tien sepuluh
sepuluhtien
elf sebelas
sebelaself
twaalf dua belas
dua belastwaalf
dertien tiga belas
tiga belasdertien
veertien empat belas
empat belasveertien
vijftien lima belas
lima belasvijftien
zestien enam belas
enam belaszestien
zeventien tujuh belas
tujuh belaszeventien
achttien lapan belas
lapan belasachttien
negentien sembilan belas
sembilan belasnegentien
twintig dua puluh
dua puluhtwintig
eenentwintig (20+1) dua puluh satu
dua puluh satueenentwintig (20+1)
dertig tiga puluh
tiga puluhdertig
veertig empat puluh
empat puluhveertig
vijftig lima puluh
lima puluhvijftig
zestig enam puluh
enam puluhzestig
zeventig tujuh puluh
tujuh puluhzeventig
tachtig lapan puluh
lapan puluhtachtig
negentig sembilan puluh
sembilan puluhnegentig
honderd seratus
seratushonderd
duizend seribu
seribuduizend
één miljoen satu juta
satu jutaéén miljoen
een paar sepasang
sepasangeen paar