belangrijkste woorden in het maltees  

Gaat u op reis naar Malta?
– Leer de belangrijkste woorden in het maltees!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het maltees.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Malta.
 
Leer met ons:

Maltees leren »
 
 
Maltees-Taalcursus:
% Korting
Normale prijs:
Nu bestellen voor:
 
        Aanbieding »        

 

Begroeting

 
Hallo! Hello!
Hello!Hallo!
Goedemorgen! Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!
Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!Goedemorgen!
Goedendag! Il-ġurnata it-tajba!
Il-ġurnata it-tajba!Goedendag!
Welterusten! (m/v) Il-lejl it-tajjeb!
Il-lejl it-tajjeb!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Ċaw!/ Saħħa!
Ċaw!/ Saħħa!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Insellimlek!
Insellimlek!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja iva
ivaja
nee le
lenee
misschien forsi
forsimisschien
OK Ok.
Ok.OK
Bedankt! Grazzi!
Grazzi!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Jekk joghġbok!
Jekk joghġbok!Graag gedaan! (m/v)
Het spijt me. (m/v) Jiddispjaċini.
Jiddispjaċini.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...
Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...
Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Hemm .../ M’hemmx ...
Hemm .../ M’hemmx ...Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Jiena jisimni ...
Jiena jisimni ...Ik heet ...
Ik kom ... Jiena mil ...
Jiena mil ...Ik kom ...
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).
Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.
Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Sifirt ma ...
Sifirt ma ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Dat begrijp ik niet. (m/v) Ma fihmtx.
Ma fihmtx.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Titkellem bil- ...?
Titkellem bil- ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand Engels? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?Spreekt hier iemand Engels?
Spreekt hier iemand Frans? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?Spreekt hier iemand Frans?
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Tista tiktibili jekk joghġbok.
Tista tiktibili jekk joghġbok.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Tista tirrepeti jekk joghġbok.
Tista tirrepeti jekk joghġbok.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Mument jekk joghġbok.
Mument jekk joghġbok.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul xejn
xejnnul
één wieħed
wieħedéén
twee tnejn
tnejntwee
drie tlieta
tlietadrie
vier erbgha
erbghavier
vijf hamsa
hamsavijf
zes sitta
sittazes
zeven sebgha
sebghazeven
acht tmienja
tmienjaacht
negen disgha
disghanegen
tien ghaxra
ghaxratien
elf hdax
hdaxelf
twaalf tnax
tnaxtwaalf
dertien tlettax
tlettaxdertien
veertien erbatax
erbataxveertien
vijftien hmistax
hmistaxvijftien
zestien sittax
sittaxzestien
zeventien sbatax
sbataxzeventien
achttien tmintax
tmintaxachttien
negentien dsatax
dsataxnegentien
twintig ghoxrin
ghoxrintwintig
eenentwintig (20+1) wieħed u ghoxrin
wieħed u ghoxrineenentwintig (20+1)
dertig tletin
tletindertig
veertig erbghin
erbghinveertig
vijftig hamsin
hamsinvijftig
zestig sittin
sittinzestig
zeventig sebghajn
sebghajnzeventig
tachtig tmenin
tmenintachtig
negentig disghajn
disghajnnegentig
honderd mijja
mijjahonderd
duizend elf
elfduizend
één miljoen miljun
miljunéén miljoen
een paar par
pareen paar