belangrijkste woorden in het mexicaans  

Gaat u op reis naar Mexico?
– Leer de belangrijkste woorden in het mexicaans!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het mexicaans.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Mexico.
 
Leer met ons:

Mexicaans leren »
 
 
Mexicaans-Taalcursus:
% Korting
Normale prijs:
Nu bestellen voor:
 
        Aanbieding »        

 

Begroeting

 
Hallo! ¡Hola!
¡Hola!Hallo!
Goedemorgen! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Goedemorgen!
Goedendag! ¡Buenas tardes!
¡Buenas tardes!Goedendag!
Goedenavond! ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Welterusten! (m/v)
Tot ziens! (formeel) ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!Tot ziens! (formeel)
Dag! (informeel) ¡Adiós!/ ¡Nos vemos!
¡Adiós!/ ¡Nos vemos!Dag! (informeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja si
sija
nee no
nonee
misschien tal vez/ quizá
tal vez/ quizámisschien
OK De acuerdo./ Ok.
De acuerdo./ Ok.OK
Bedankt! ¡Gracias!
¡Gracias!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) De nada./ Con mucho gusto.
De nada./ Con mucho gusto.Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Perdón, .../ Disculpe, ...
Perdón, .../ Disculpe, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Lo siento.
Lo siento.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Tengo .../ No tengo ...
Tengo .../ No tengo ...Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Tenemos .../ No tenemos ...
Tenemos .../ No tenemos ...Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Hay .../ No hay ...
Hay .../ No hay ...Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Yo soy .../ Me llamo ...
Yo soy .../ Me llamo ...Ik heet ...
Ik kom ... Soy ...
Soy ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Tengo ... años.
Tengo ... años.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd./ Ik ben niet getrouwd. (m/v) Soy casado/ casada. No soy casado/ casada.
Soy casado/ casada. No soy casado/ casada.Ik ben getrouwd./ Ik ben niet getrouwd. (m/v)
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Viajo solo/ sola. No viajo solo/ sola.
Viajo solo/ sola. No viajo solo/ sola.Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Viajo con ...
Viajo con ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Spaans. No hablo español.
No hablo español.Ik spreek geen Spaans.
Dat begrijp ik niet. (m/v) No entiendo.
No entiendo.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) ¿Habla ...?
¿Habla ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? ¿Quién habla ...?
¿Quién habla ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels Inglés
InglésEngels
Frans Francés
FrancésFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Escríbalo, por favor.
Escríbalo, por favor.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Repítalo, por favor.
Repítalo, por favor.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Un momento, por favor.
Un momento, por favor.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul cero
ceronul
één uno
unoéén
twee dos
dostwee
drie tres
tresdrie
vier cuatro
cuatrovier
vijf cinco
cincovijf
zes seis
seiszes
zeven siete
sietezeven
acht ocho
ochoacht
negen nueve
nuevenegen
tien diez
dieztien
elf once
onceelf
twaalf doce
docetwaalf
dertien trece
trecedertien
veertien catorce
catorceveertien
vijftien quince
quincevijftien
zestien dieciséis
dieciséiszestien
zeventien diecisiete
diecisietezeventien
achttien dieciocho
dieciochoachttien
negentien diecinueve
diecinuevenegentien
twintig veinte
veintetwintig
eenentwintig (20+1) veintiuno
veintiunoeenentwintig (20+1)
dertig treinta
treintadertig
veertig cuarenta
cuarentaveertig
vijftig cincuenta
cincuentavijftig
zestig sesenta
sesentazestig
zeventig setenta
setentazeventig
tachtig ochenta
ochentatachtig
negentig noventa
noventanegentig
honderd cien
cienhonderd
duizend mil
milduizend
één miljoen un millón
un millónéén miljoen
een paar un par
un pareen paar