belangrijkste woorden in het roemeens  

Gaat u op reis naar Roemenië?
– Leer de belangrijkste woorden in het roemeens!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het roemeens.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Roemenië.
 
Leer met ons:

Roemeens leren »
 
 
Roemeens-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Salut!
Salut!Hallo!
Goedemorgen! Bună dimineața!
Bună dimineața!Goedemorgen!
Goedendag! Bună ziua!
Bună ziua!Goedendag!
Goedenavond! Bună seara!
Bună seara!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Noapte bună!
Noapte bună!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Ciao! / Pa!
Ciao!
Pa!
Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) La revedere!
La revedere!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja da
daja
nee nu
nunee
misschien poate
poatemisschien
OK ok
okOK
Bedankt! Mersi!
Mersi!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Cu plăcere!
Cu plăcere!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Scuze!
Scuze!Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Îmi pare rău!
Îmi pare rău!Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Am ... / Nu am ...
Am ...
Nu am ...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Avem ... / Nu avem ...
Avem ...
Nu avem ...
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Este ... / Nu este ...
Este ...
Nu este ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Mă numesc ...
Mă numesc ...Ik heet ...
Ik kom ... Eu sunt din ...
Eu sunt din ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Am ... ani.
Am ... ani.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Sunt căsătorit(ă). / Nu sunt căsătorit(ă).
Sunt căsătorit(ă).
Nu sunt căsătorit(ă).
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Călătoresc singur(ă). / Nu călătoresc singur(ă).
Călătoresc singur(ă).
Nu călătoresc singur(ă).
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Călătoresc cu ...
Călătoresc cu ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Roemeens. Nu vorbesc românește.
Nu vorbesc românește.Ik spreek geen Roemeens.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Nu înțeleg.
Nu înțeleg.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Vorbiți ... ?
Vorbiți ... ?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? E cineva aici care vorbește ... ?
E cineva aici care vorbește ... ?Spreekt hier iemand ... ?
Engels engleză
englezăEngels
Frans franceză
francezăFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Vă rog notați.
Vă rog notați.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Vă rog să repetați.
Vă rog să repetați.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Un moment, vă rog.
Un moment, vă rog.Een moment alstublieft.

Getallen

 
één unu
unuéén
twee doi
doitwee
drie trei
treidrie
vier patru
patruvier
vijf cinci
cincivijf
zes șase
șasezes
zeven șapte
șaptezeven
acht opt
optacht
negen nouă
nouănegen
tien zece
zecetien
elf unsprezece
unsprezeceelf
twaalf doisprezece
doisprezecetwaalf
dertien treisprezece
treisprezecedertien
veertien paisprezece
paisprezeceveertien
vijftien cincisprezece
cincisprezecevijftien
zestien șaisprezece
șaisprezecezestien
zeventien șaptesprezece
șaptesprezecezeventien
achttien optsprezece
optsprezeceachttien
negentien nouăsprezece
nouăsprezecenegentien
twintig douăzeci
douăzecitwintig
eenentwintig (20+1) douăzeci și unu
douăzeci și unueenentwintig (20+1)
dertig treizeci
treizecidertig
veertig patruzeci
patruzeciveertig
vijftig cincizeci
cincizecivijftig
zestig șaizeci
șaizecizestig
zeventig șaptezeci
șaptezecizeventig
tachtig optzeci
optzecitachtig
negentig nouăzeci
nouăzecinegentig
honderd o sută
o sutăhonderd
duizend o mie
o mieduizend
één miljoen un milion
un milionéén miljoen
een paar o pereche
o perecheeen paar