belangrijkste woorden in het russisch  

Gaat u op reis naar Rusland?
– Leer de belangrijkste woorden in het russisch!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het russisch.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Rusland.
 
Leer met ons:

Russisch leren »
 
 
Russisch-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Привет!
Привет!Hallo!
Goedemorgen! Доброе утро!
Доброе утро!Goedemorgen!
Goedendag! Добрый день!
Добрый день!Goedendag!
Goedenavond! Добрый вечер!
Добрый вечер!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Спокойной ночи!
Спокойной ночи!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Пока!
Пока!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) До свидания!
До свидания!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja да
даja
nee нет
нетnee
misschien возможно
возможноmisschien
OK хорошо
хорошоOK
Bedankt! Спасибо!
Спасибо!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Пожалуйста!
Пожалуйста!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Извините,...
Извините,...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Мне очень жаль.
Мне очень жаль.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... У меня есть / у меня нет ...
У меня есть
у меня нет ...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... У нас есть / у нас нет ...
У нас есть
у нас нет ...
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Есть / нет ...
Есть
нет ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Меня зовут ...
Меня зовут ...Ik heet ...
Ik kom ... Я из ...
Я из ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Мне ... лет.
Мне ... лет.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Я женат. / Я не женат. / Я замужем. / Я не замужем.
Я женат.
Я не женат.
Я замужем.
Я не замужем.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Я путешествую один./ Я не путешествую один.
Я путешествую один./ Я не путешествую один.Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Я путешествую с ...
Я путешествую с ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Russisch. Яне говорю по-русски.
Яне говорю по-русски.Ik spreek geen Russisch.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Я не понимаю.
Я не понимаю.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Вы говорите ...?
Вы говорите ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Кто-нибудь говорит здесь ...?
Кто-нибудь говорит здесь ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels по-английски
по-английскиEngels
Frans по-французски
по-французскиFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) пожалуйста, напишите.
пожалуйста, напишите.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) пожалуйста, повторите.
пожалуйста, повторите.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Один момент, пожалуйста.
Один момент, пожалуйста.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul ноль
нольnul
één один
одинéén
twee два
дваtwee
drie три
триdrie
vier четыре
четыреvier
vijf пять
пятьvijf
zes шесть
шестьzes
zeven семь
семьzeven
acht восемь
восемьacht
negen девять
девятьnegen
tien десять
десятьtien
elf одиннадцать
одиннадцатьelf
twaalf двенадцать
двенадцатьtwaalf
dertien тринадцать
тринадцатьdertien
veertien четырнадцать
четырнадцатьveertien
vijftien пятнадцать
пятнадцатьvijftien
zestien шестнадцать
шестнадцатьzestien
zeventien семнадцать
семнадцатьzeventien
achttien восемнадцать
восемнадцатьachttien
negentien девятнадцать
девятнадцатьnegentien
twintig двадцать
двадцатьtwintig
eenentwintig (20+1) двадцать один
двадцать одинeenentwintig (20+1)
dertig тридцать
тридцатьdertig
veertig сорок
сорокveertig
vijftig пятьдесят
пятьдесятvijftig
zestig шестьдесят
шестьдесятzestig
zeventig семьдесят
семьдесятzeventig
tachtig восемьдесят
восемьдесятtachtig
negentig девяносто
девяностоnegentig
honderd сто
стоhonderd
duizend тысяча
тысячаduizend
één miljoen один миллион
один миллионéén miljoen
een paar пара
параeen paar