nauka chiński  

Podróżujesz do Chin?
– Naucz się najważniejszych słów po chińsku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język chiński.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Chin.
 
Naucz się z nami:

Nauka chińskiego »
 

 
Kompletny pakiet kursów języka chińskiego: % zniżki!
Regularna cena:
Cena z rabatem:

 
          Przejdź do oferty »          

 

Powitanie

 
Cześć! 你好!---nǐ hǎo!
你好!
nǐ hǎo!
Cześć!
Dzień dobry! 早上好!---zǎo shàng hǎo!
早上好!
zǎo shàng hǎo!
Dzień dobry!
Dzień dobry! 你好!---nǐ hǎo!
你好!
nǐ hǎo!
Dzień dobry!
Dobry wieczór! 晚上好!---wǎn shàng hǎo!
晚上好!
wǎn shàng hǎo!
Dobry wieczór!
Dobranoc! 晚安!---wǎn ān!
晚安!
wǎn ān!
Dobranoc!
Cześć! (nieformalnie) 再见!---zài jiàn!
再见!
zài jiàn!
Cześć! (nieformalnie)
Do widzenia! (formalnie) 再见!---zài jiàn!
再见!
zài jiàn!
Do widzenia! (formalnie)

Ważne słownictwo

 
tak 是---shì

shì
tak
nie 不是---bù shì
不是
bù shì
nie
może 也许---yě xǔ
也许
yě xǔ
może
w porządku / dobrze / ok 好的---hǎo de
好的
hǎo de
w porządku / dobrze / ok
Dziękuję! 谢谢!---xiè xiè!
谢谢!
xiè xiè!
Dziękuję!
Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f) 不用谢!---bù yòng xiè!
不用谢!
bù yòng xiè!
Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f)
Przepraszam,... 对不起,。。。---duì bù qǐ,...
对不起,。。。
duì bù qǐ,...
Przepraszam,...
Przykro mi bardzo. (m/f) 抱歉。---bào qiàn.
抱歉。
bào qiàn.
Przykro mi bardzo. (m/f)
Mam ... / Nie mam ... 我有。。。 / 我 没有。。。---wǒ yǒu ... / wǒ méi yǒu ...
我有。。。
我 没有。。。
wǒ yǒu ...
wǒ méi yǒu ...
Mam ... / Nie mam ...
Mamy ... / Nie mamy ... 我们有。。。 / 我们没有。。。---wǒ mén yǒu... / wǒ mén méi yǒu ...
我们有。。。
我们没有。。。
wǒ mén yǒu...
wǒ mén méi yǒu ...
Mamy ... / Nie mamy ...
Jest … / Nie ma ... 那里有。。。 / 那里 没有。。。---nà lǐ yǒu... / nà lǐ méi yǒu ...
那里有。。。
那里 没有。。。
nà lǐ yǒu...
nà lǐ méi yǒu ...
Jest … / Nie ma ...

Przedstawianie się

 
Nazywam się … 我叫。。。---wǒ jiào ...
我叫。。。
wǒ jiào ...
Nazywam się …
Pochodzę … 我从。。。---wǒ cóng ...
我从。。。
wǒ cóng ...
Pochodzę …
Mam ... lat. 我有。。。岁。---wǒ yǒu ... suì.
我有。。。岁。
wǒ yǒu ... suì.
Mam ... lat.
Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna. 我 结婚了。 / 我 没有 结 婚。---wǒ jié hūn le. / wǒ méi yǒu jié hūn.
我 结婚了。
我 没有 结 婚。
wǒ jié hūn le.
wǒ méi yǒu jié hūn.
Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna.
Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama. 我一个人旅游。 / 我不是一个人旅游。---wǒ yí gè rén lǚ yóu. / wǒ bù shì yí gè rén lǚ yóu.
我一个人旅游。
我不是一个人旅游。
wǒ yí gè rén lǚ yóu.
wǒ bù shì yí gè rén lǚ yóu.
Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama.
Podróżuję z ... 我和。。。一起旅游---wǒ hé ... yí qǐ lǚ yóu.
我和。。。一起旅游
wǒ hé ... yí qǐ lǚ yóu.
Podróżuję z ...

Komunikacja

 
Nie mówię po chińsku. 我不说中文。---wǒ bù shuó zhōng wén.
我不说中文。
wǒ bù shuó zhōng wén.
Nie mówię po chińsku.
Nie rozumiem tego. (m / f) 我不懂。---wǒ bù dǒng.
我不懂。
wǒ bù dǒng.
Nie rozumiem tego. (m / f)
Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f) 您说。。。?---nín shuō ...?
您说。。。?
nín shuō ...?
Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f)
Czy ktoś tu mówi … ? 这儿有人说。。。?---zhè er yǒu rén shuō ...?
这儿有人说。。。?
zhè er yǒu rén shuō ...?
Czy ktoś tu mówi … ?
po angielsku 英语---yīng yǔ
英语
yīng yǔ
po angielsku
po francusku 法语---fǎ yǔ
法语
fǎ yǔ
po francusku
Proszę to zapisać. (m/f) 请您写下来。---qǐng nǐn xiě xià lái.
请您写下来。
qǐng nǐn xiě xià lái.
Proszę to zapisać. (m/f)
Proszę to powtórzyć. (m / f) 请您重复一次。---qǐng nǐn cōng fù yí cì.
请您重复一次。
qǐng nǐn cōng fù yí cì.
Proszę to powtórzyć. (m / f)
Chwila. / Proszę chwilę poczekać. 请稍等。---qǐng shāo děng.
请稍等。
qǐng shāo děng.
Chwila. / Proszę chwilę poczekać.

Liczby

 
zero 零---líng

líng
zero
jeden 一---yī

jeden
dwa 二---èr

èr
dwa
trzy 三---sān

sān
trzy
cztery 四---sì

cztery
pięć 五---wǔ

pięć
sześć 六---lìu

lìu
sześć
siedem 七---qī

siedem
osiem 八---bā

osiem
dziewięć 九---jǐu

jǐu
dziewięć
dziesięć 十---shí

shí
dziesięć
jedenaście 十一---shí yī
十一
shí yī
jedenaście
dwanaście 十二---shí èr
十二
shí èr
dwanaście
trzynaście 十三---shí sān
十三
shí sān
trzynaście
czternaście 十四---shí sì
十四
shí sì
czternaście
piętnaście 十五---shí wǔ
十五
shí wǔ
piętnaście
szesnaście 十六---shí lìu
十六
shí lìu
szesnaście
siedemnaście 十七---shí qī
十七
shí qī
siedemnaście
osiemnaście 十八---shí bā
十八
shí bā
osiemnaście
dziewiętnaście 十九---shí jǐu
十九
shí jǐu
dziewiętnaście
dwadzieścia 二十---èr shí
二十
èr shí
dwadzieścia
dwadzieścia jeden 二十一---èr shí yī
二十一
èr shí yī
dwadzieścia jeden
trzydzieści 三十---sān shí
三十
sān shí
trzydzieści
czterdzieści 四十---sì shí
四十
sì shí
czterdzieści
pięćdziesiąt 五十---wǔ shí
五十
wǔ shí
pięćdziesiąt
sześćdziesiąt 六十---lìu shí
六十
lìu shí
sześćdziesiąt
siedemdziesiąt 七十---qī shí
七十
qī shí
siedemdziesiąt
osiemdziesiąt 八十---bā shí
八十
bā shí
osiemdziesiąt
dziewięćdziesiąt 九十---jǐu shí
九十
jǐu shí
dziewięćdziesiąt
sto 一百---yì bǎi
一百
yì bǎi
sto
tysiąc 一千---yì qiān
一千
yì qiān
tysiąc
milion 一百万---yì bǎi wàn
一百万
yì bǎi wàn
milion
kilka / parę 一对---yí duì
一对
yí duì
kilka / parę