nauka grecki  

Podróżujesz do Grecji?
– Naucz się najważniejszych słów po grecku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język grecki.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Grecji.
 
Naucz się z nami:

Nauka greckiego »
 

 
Kompletny pakiet kursów języka greckiego: % zniżki!
Regularna cena:
Cena z rabatem:

 
          Przejdź do oferty »          

 

Powitanie

 
Cześć! Γειά σου!
Γειά σου!Cześć!
Dzień dobry! Καλημέρα!
Καλημέρα!Dzień dobry!
Dzień dobry! Καλημέρα!
Καλημέρα!Dzień dobry!
Dobry wieczór! Καλησπέρα!
Καλησπέρα!Dobry wieczór!
Dobranoc! Καληνύχτα!
Καληνύχτα!Dobranoc!
Cześć! (nieformalnie) Γειά!
Γειά!Cześć! (nieformalnie)
Do widzenia! (formalnie) Στο επανειδήν!
Στο επανειδήν!Do widzenia! (formalnie)

Ważne słownictwo

 
tak ναί
ναίtak
nie όχι
όχιnie
może ίσως
ίσωςmoże
w porządku / dobrze / ok εντάξει
εντάξειw porządku / dobrze / ok
Dziękuję! Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ!Dziękuję!
Proszę … Παρακαλώ!
Παρακαλώ!Proszę …
Przepraszam,... Συγνώμη, ...
Συγνώμη, ...Przepraszam,...
Przykro mi bardzo. (m/f) Λυπάμαι.
Λυπάμαι.Przykro mi bardzo. (m/f)
Mam ... / Nie mam ... Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχω ...
Δεν έχω ...
Mam ... / Nie mam ...
Mamy ... / Nie mamy ... Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Έχουμε ...
Δεν έχουμε ...
Mamy ... / Nie mamy ...
Jest … / Nie ma ... Είναι ... / Δεν είναι ...
Είναι ...
Δεν είναι ...
Jest … / Nie ma ...

Przedstawianie się

 
Nazywam się … Με λένε ...
Με λένε ...Nazywam się …
Pochodzę … Κατάγομαι από ...
Κατάγομαι από ...Pochodzę …
Jestem (Nie jestem) żonaty / zamężna. (m /f) Είμαι παντρεμένος. / Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη. / Δεν είμαι παντρεμένη.
Είμαι παντρεμένος.
Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη.
Δεν είμαι παντρεμένη.
Jestem (Nie jestem) żonaty / zamężna. (m /f)
Podróżuję z ... Ταξιδεύω με ...
Ταξιδεύω με ...Podróżuję z ...

Komunikacja

 
Nie mówię po grecku. Δεν μιλάω ελληνικά.
Δεν μιλάω ελληνικά.Nie mówię po grecku.
Nie rozumiem tego. (m / f) Δεν το καταλαβαίνω.
Δεν το καταλαβαίνω.Nie rozumiem tego. (m / f)
Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f) Μιλάτε ...;
Μιλάτε ...;Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f)
Czy ktoś tu mówi … ? Μιλάεικανείς ...;
Μιλάεικανείς ...;Czy ktoś tu mówi … ?
po angielsku αγγλικά
αγγλικάpo angielsku
po francusku γαλλικά
γαλλικάpo francusku
Proszę to zapisać. (m/f) Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ γράψτε το.Proszę to zapisać. (m/f)
Proszę to powtórzyć. (m / f) Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε.Proszę to powtórzyć. (m / f)
Chwila. / Proszę chwilę poczekać. Μια στιγμή παρακαλώ.
Μια στιγμή παρακαλώ.Chwila. / Proszę chwilę poczekać.

Liczby

 
zero μηδέν
μηδένzero
jeden ένα
έναjeden
dwa δύο
δύοdwa
trzy τρία
τρίαtrzy
cztery τέσσερα
τέσσεραcztery
pięć πέντε
πέντεpięć
sześć έξι
έξιsześć
siedem επτά
επτάsiedem
osiem οκτώ
οκτώosiem
dziewięć εννέα
εννέαdziewięć
dziesięć δέκα
δέκαdziesięć
jedenaście έντεκα
έντεκαjedenaście
dwanaście δώδεκα
δώδεκαdwanaście
trzynaście δεκατρία
δεκατρίαtrzynaście
czternaście δεκατέσσερα
δεκατέσσεραczternaście
piętnaście δεκαπέντε
δεκαπέντεpiętnaście
szesnaście δεκαέξι
δεκαέξιszesnaście
siedemnaście δεκαεπτά
δεκαεπτάsiedemnaście
osiemnaście δεκαοκτώ
δεκαοκτώosiemnaście
dziewiętnaście δεκαεννέα
δεκαεννέαdziewiętnaście
dwadzieścia είκοσι
είκοσιdwadzieścia
dwadzieścia jeden εικοσιένα
εικοσιέναdwadzieścia jeden
trzydzieści τριάντα
τριάνταtrzydzieści
czterdzieści σαράντα
σαράνταczterdzieści
pięćdziesiąt πενήντα
πενήνταpięćdziesiąt
sześćdziesiąt εξήντα
εξήνταsześćdziesiąt
siedemdziesiąt εβδομήντα
εβδομήνταsiedemdziesiąt
osiemdziesiąt ογδόντα
ογδόνταosiemdziesiąt
dziewięćdziesiąt ενενήντα
ενενήνταdziewięćdziesiąt
sto εκατό
εκατόsto
tysiąc χίλια
χίλιαtysiąc
milion ένα εκατομμύριο
ένα εκατομμύριοmilion
kilka, niektóre ένα ζευγάρι, μερικά
ένα ζευγάρι, μερικάkilka, niektóre