nauka maltański  

Podróżujesz na Maltę?
– Naucz się najważniejszych słów po maltańsku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język maltański.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż na Maltę.
 
Naucz się z nami:

Nauka maltańskiego »
 

 
Kurs języka maltańskiego:
% zniżki
Regularna cena:
Cena z rabatem:
 
        Przejdź do oferty »        

 

Powitanie

 
Cześć! Hello!
Hello!Cześć!
Dzień dobry! Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!
Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!Dzień dobry!
Dzień dobry! Il-ġurnata it-tajba!
Il-ġurnata it-tajba!Dzień dobry!
Dobranoc! Il-lejl it-tajjeb!
Il-lejl it-tajjeb!Dobranoc!
Cześć! (nieformalnie) Ċaw!/ Saħħa!
Ċaw!/ Saħħa!Cześć! (nieformalnie)
Do widzenia! (formalnie) Insellimlek!
Insellimlek!Do widzenia! (formalnie)

Ważne słownictwo

 
tak iva
ivatak
nie le
lenie
może forsi
forsimoże
w porządku / dobrze / ok Ok.
Ok.w porządku / dobrze / ok
Dziękuję! Grazzi!
Grazzi!Dziękuję!
Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f) Jekk joghġbok!
Jekk joghġbok!Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f)
Przykro mi bardzo. (m/f) Jiddispjaċini.
Jiddispjaċini.Przykro mi bardzo. (m/f)
Mam ... / Nie mam ... Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...
Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...Mam ... / Nie mam ...
Mamy ... / Nie mamy ... Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...
Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...Mamy ... / Nie mamy ...
Jest … / Nie ma ... Hemm .../ M’hemmx ...
Hemm .../ M’hemmx ...Jest … / Nie ma ...

Przedstawianie się

 
Nazywam się … Jiena jisimni ...
Jiena jisimni ...Nazywam się …
Pochodzę … Jiena mil ...
Jiena mil ...Pochodzę …
Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna. Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).
Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna.
Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama. Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.
Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama.
Podróżuję z ... Sifirt ma ...
Sifirt ma ...Podróżuję z ...

Komunikacja

 
Nie rozumiem tego. (m / f) Ma fihmtx.
Ma fihmtx.Nie rozumiem tego. (m / f)
Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f) Titkellem bil- ...?
Titkellem bil- ...?Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f)
Czy ktoś tu mówi po angielsku? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?Czy ktoś tu mówi po angielsku?
Czy ktoś tu mówi po francusku? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?Czy ktoś tu mówi po francusku?
Proszę to zapisać. (m/f) Tista tiktibili jekk joghġbok.
Tista tiktibili jekk joghġbok.Proszę to zapisać. (m/f)
Proszę to powtórzyć. (m / f) Tista tirrepeti jekk joghġbok.
Tista tirrepeti jekk joghġbok.Proszę to powtórzyć. (m / f)
Chwila. / Proszę chwilę poczekać. Mument jekk joghġbok.
Mument jekk joghġbok.Chwila. / Proszę chwilę poczekać.

Liczby

 
zero xejn
xejnzero
jeden wieħed
wieħedjeden
dwa tnejn
tnejndwa
trzy tlieta
tlietatrzy
cztery erbgha
erbghacztery
pięć hamsa
hamsapięć
sześć sitta
sittasześć
siedem sebgha
sebghasiedem
osiem tmienja
tmienjaosiem
dziewięć disgha
disghadziewięć
dziesięć ghaxra
ghaxradziesięć
jedenaście hdax
hdaxjedenaście
dwanaście tnax
tnaxdwanaście
trzynaście tlettax
tlettaxtrzynaście
czternaście erbatax
erbataxczternaście
piętnaście hmistax
hmistaxpiętnaście
szesnaście sittax
sittaxszesnaście
siedemnaście sbatax
sbataxsiedemnaście
osiemnaście tmintax
tmintaxosiemnaście
dziewiętnaście dsatax
dsataxdziewiętnaście
dwadzieścia ghoxrin
ghoxrindwadzieścia
dwadzieścia jeden wieħed u ghoxrin
wieħed u ghoxrindwadzieścia jeden
trzydzieści tletin
tletintrzydzieści
czterdzieści erbghin
erbghinczterdzieści
pięćdziesiąt hamsin
hamsinpięćdziesiąt
sześćdziesiąt sittin
sittinsześćdziesiąt
siedemdziesiąt sebghajn
sebghajnsiedemdziesiąt
osiemdziesiąt tmenin
tmeninosiemdziesiąt
dziewięćdziesiąt disghajn
disghajndziewięćdziesiąt
sto mijja
mijjasto
tysiąc elf
elftysiąc
milion miljun
miljunmilion
kilka / parę par
parkilka / parę