nauka niemiecki  

Podróżujesz do Niemiec?
– Naucz się najważniejszych słów po niemiecku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język niemiecki.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Niemiec.
 
Naucz się z nami:

Nauka niemieckiego »
 

 
Kompletny pakiet kursów języka niemieckiego: % zniżki!
Regularna cena:
Cena z rabatem:

 
          Przejdź do oferty »          

 

Powitanie

 
Cześć! Hallo!
Hallo!Cześć!
Dzień dobry! Guten Morgen!
Guten Morgen!Dzień dobry!
Dobry wieczór! Guten Abend!
Guten Abend!Dobry wieczór!
Dobranoc! Gute Nacht!
Gute Nacht!Dobranoc!
Cześć! (nieformalnie) Tschüss! (informell)
Tschüss! (informell)Cześć! (nieformalnie)
Do widzenia! (formalnie) Auf Wiedersehen! (formell)
Auf Wiedersehen! (formell)Do widzenia! (formalnie)

Ważne słownictwo

 
tak ja
jatak
nie nein
neinnie
może vielleicht
vielleichtmoże
w porządku / dobrze / ok OK
OKw porządku / dobrze / ok
Dziękuję! Danke!
Danke!Dziękuję!
Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f) Bitte! (gern geschehen)
Bitte! (gern geschehen)Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f)
Przepraszam,... Entschuldigung, ...
Entschuldigung, ...Przepraszam,...
Przykro mi bardzo. (m/f) Es tut mir leid.
Es tut mir leid.Przykro mi bardzo. (m/f)
Mam ... / Nie mam ... Ich habe ... / Ich habe kein ...
Ich habe ...
Ich habe kein ...
Mam ... / Nie mam ...
Mamy ... / Nie mamy ... Wir haben ... / Wir haben kein ...
Wir haben ...
Wir haben kein ...
Mamy ... / Nie mamy ...
Jest ... / Nie ma ... Es gibt (kein) ... / Es gibt (keine) ...
Es gibt (kein) ...
Es gibt (keine) ...
Jest ... / Nie ma ...

Przedstawianie się

 
Nazywam się … Ich heiße ...
Ich heiße ...Nazywam się …
Pochodzę … Ich komme ...
Ich komme ...Pochodzę …
Mam ... lat. Ich bin ... Jahre alt.
Ich bin ... Jahre alt.Mam ... lat.
Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna. Ich bin verheiratet. / Ich bin nicht verheiratet.
Ich bin verheiratet.
Ich bin nicht verheiratet.
Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna.
Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama. Ich reise alleine. / Ich reise nicht alleine.
Ich reise alleine.
Ich reise nicht alleine.
Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama.
Podróżuję z ... Ich reise mit ...
Ich reise mit ...Podróżuję z ...

Komunikacja

 
Nie mówię po angielsku. Ich spreche kein Englisch.
Ich spreche kein Englisch.Nie mówię po angielsku.
Nie rozumiem tego. (m / f) Das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich nicht.Nie rozumiem tego. (m / f)
Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f) Sprechen Sie ...?
Sprechen Sie ...?Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f)
Czy ktoś tu mówi … ? Spricht hier jemand ...?
Spricht hier jemand ...?Czy ktoś tu mówi … ?
po angielsku Englisch
Englischpo angielsku
po francusku Französisch
Französischpo francusku
Proszę to zapisać. (m/f) Bitte schreiben Sie das auf.
Bitte schreiben Sie das auf.Proszę to zapisać. (m/f)
Proszę to powtórzyć. (m / f) Bitte wiederholen Sie das.
Bitte wiederholen Sie das.Proszę to powtórzyć. (m / f)
Chwila. / Proszę chwilę poczekać. Einen Moment bitte.
Einen Moment bitte.Chwila. / Proszę chwilę poczekać.

Liczby

 
zero null
nullzero
jeden eins
einsjeden
dwa zwei
zweidwa
trzy drei
dreitrzy
cztery vier
viercztery
pięć fünf
fünfpięć
sześć sechs
sechssześć
siedem sieben
siebensiedem
osiem acht
achtosiem
dziewięć neun
neundziewięć
dziesięć zehn
zehndziesięć
jedenaście elf
elfjedenaście
dwanaście zwölf
zwölfdwanaście
trzynaście dreizehn
dreizehntrzynaście
czternaście vierzehn
vierzehnczternaście
piętnaście fünfzehn
fünfzehnpiętnaście
szesnaście sechzehn
sechzehnszesnaście
siedemnaście siebzehn
siebzehnsiedemnaście
osiemnaście achtzehn
achtzehnosiemnaście
dziewiętnaście neunzehn
neunzehndziewiętnaście
dwadzieścia zwanzig
zwanzigdwadzieścia
dwadzieścia jeden einundzwanzig
einundzwanzigdwadzieścia jeden
trzydzieści dreißig
dreißigtrzydzieści
czterdzieści vierzig
vierzigczterdzieści
pięćdziesiąt fünfzig
fünfzigpięćdziesiąt
sześćdziesiąt sechzig
sechzigsześćdziesiąt
siedemdziesiąt siebzig
siebzigsiedemdziesiąt
osiemdziesiąt achtzig
achtzigosiemdziesiąt
dziewięćdziesiąt neunzig
neunzigdziewięćdziesiąt
sto hundert
hundertsto
tysiąc tausend
tausendtysiąc
milion eine Million
eine Millionmilion
kilka / parę ein paar
ein paarkilka / parę