nauka rosyjski  

Podróżujesz do Rosji?
– Naucz się najważniejszych słów po rosyjsku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język rosyjski.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Rosji.
 
Naucz się z nami:

Nauka rosyjskiego »
 

 
Kompletny pakiet kursów języka rosyjskiego: % zniżki!
Regularna cena:
Cena z rabatem:

 
          Przejdź do oferty »          

 

Powitanie

 
Cześć! Привет!
Привет!Cześć!
Dzień dobry! Доброе утро!
Доброе утро!Dzień dobry!
Dzień dobry! Добрый день!
Добрый день!Dzień dobry!
Dobry wieczór! Добрый вечер!
Добрый вечер!Dobry wieczór!
Dobranoc! Спокойной ночи!
Спокойной ночи!Dobranoc!
Cześć! (nieformalnie) Пока!
Пока!Cześć! (nieformalnie)
Do widzenia! (formalnie) До свидания!
До свидания!Do widzenia! (formalnie)

Ważne słownictwo

 
tak да
даtak
nie нет
нетnie
może возможно
возможноmoże
w porządku / dobrze / ok хорошо
хорошоw porządku / dobrze / ok
Dziękuję! Спасибо!
Спасибо!Dziękuję!
Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f) Пожалуйста!
Пожалуйста!Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f)
Przepraszam,... Извините,...
Извините,...Przepraszam,...
Przykro mi bardzo. (m/f) Мне очень жаль.
Мне очень жаль.Przykro mi bardzo. (m/f)
Mam ... / Nie mam ... У меня есть / у меня нет ...
У меня есть
у меня нет ...
Mam ... / Nie mam ...
Mamy ... / Nie mamy ... У нас есть / у нас нет ...
У нас есть
у нас нет ...
Mamy ... / Nie mamy ...
Jest … / Nie ma ... Есть / нет ...
Есть
нет ...
Jest … / Nie ma ...

Przedstawianie się

 
Nazywam się … Меня зовут ...
Меня зовут ...Nazywam się …
Pochodzę … Я из ...
Я из ...Pochodzę …
Mam ... lat. Мне ... лет.
Мне ... лет.Mam ... lat.
Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna. Я женат. / Я не женат. / Я замужем. / Я не замужем.
Я женат.
Я не женат.
Я замужем.
Я не замужем.
Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna.
Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama. Я путешествую один./ Я не путешествую один.
Я путешествую один./ Я не путешествую один.Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama.
Podróżuję z ... Я путешествую с ...
Я путешествую с ...Podróżuję z ...

Komunikacja

 
Nie mówię po rosyjsku. Яне говорю по-русски.
Яне говорю по-русски.Nie mówię po rosyjsku.
Nie rozumiem tego. (m / f) Я не понимаю.
Я не понимаю.Nie rozumiem tego. (m / f)
Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f) Вы говорите ...?
Вы говорите ...?Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f)
Czy ktoś tu mówi … ? Кто-нибудь говорит здесь ...?
Кто-нибудь говорит здесь ...?Czy ktoś tu mówi … ?
po angielsku по-английски
по-английскиpo angielsku
po francusku по-французски
по-французскиpo francusku
Proszę to zapisać. (m/f) пожалуйста, напишите.
пожалуйста, напишите.Proszę to zapisać. (m/f)
Proszę to powtórzyć. (m / f) пожалуйста, повторите.
пожалуйста, повторите.Proszę to powtórzyć. (m / f)
Chwila. / Proszę chwilę poczekać. Один момент, пожалуйста.
Один момент, пожалуйста.Chwila. / Proszę chwilę poczekać.

Liczby

 
zero ноль
нольzero
jeden один
одинjeden
dwa два
дваdwa
trzy три
триtrzy
cztery четыре
четыреcztery
pięć пять
пятьpięć
sześć шесть
шестьsześć
siedem семь
семьsiedem
osiem восемь
восемьosiem
dziewięć девять
девятьdziewięć
dziesięć десять
десятьdziesięć
jedenaście одиннадцать
одиннадцатьjedenaście
dwanaście двенадцать
двенадцатьdwanaście
trzynaście тринадцать
тринадцатьtrzynaście
czternaście четырнадцать
четырнадцатьczternaście
piętnaście пятнадцать
пятнадцатьpiętnaście
szesnaście шестнадцать
шестнадцатьszesnaście
siedemnaście семнадцать
семнадцатьsiedemnaście
osiemnaście восемнадцать
восемнадцатьosiemnaście
dziewiętnaście девятнадцать
девятнадцатьdziewiętnaście
dwadzieścia двадцать
двадцатьdwadzieścia
dwadzieścia jeden двадцать один
двадцать одинdwadzieścia jeden
trzydzieści тридцать
тридцатьtrzydzieści
czterdzieści сорок
сорокczterdzieści
pięćdziesiąt пятьдесят
пятьдесятpięćdziesiąt
sześćdziesiąt шестьдесят
шестьдесятsześćdziesiąt
siedemdziesiąt семьдесят
семьдесятsiedemdziesiąt
osiemdziesiąt восемьдесят
восемьдесятosiemdziesiąt
dziewięćdziesiąt девяносто
девяностоdziewięćdziesiąt
sto сто
стоsto
tysiąc тысяча
тысячаtysiąc
milion один миллион
один миллионmilion
kilka / parę пара
параkilka / parę