lär dig azerbajdzjanska  

Planerar du en resa till Azerbajdzjan?
Lär dig här de viktigaste orden på azerbajdzjanska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från azerbajdzjanska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Azerbajdzjan!
 
Lär dig med oss:

Lär dig azerbajdzjanska »
 

 
Azerbajdzjanska-språkkurs:
% rabatt
Normalpris:
Ditt reducerade pris:
 
        Gå till erbjudandet »        

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Salam!
Salam!Hej!
God morgon! (du, Ni) Sabahın xeyir! / Sabahınız xeyir!
Sabahın xeyir!
Sabahınız xeyir!
God morgon! (du, Ni)
God dag! Salam!
Salam!God dag!
God kväll! (du, Ni) Axshamın xeyir! / Axshamınız xeyir!
Axshamın xeyir!
Axshamınız xeyir!
God kväll! (du, Ni)
God natt! (du, Ni) Gecən xeyirə qalsın! / Gecəniz xeyirə qalsın!
Gecən xeyirə qalsın!
Gecəniz xeyirə qalsın!
God natt! (du, Ni)
Hej då! (informell) Hələlik!
Hələlik!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Hələlik!
Hələlik!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja bəli
bəlija
nej xeyr
xeyrnej
kanske bəlkə / bəlkə də
bəlkə
bəlkə də
kanske
OK oldu
olduOK
Tack! (Du / Ni) Sag ol! / Sag olun!
Sag ol!
Sag olun!
Tack! (Du / Ni)
Varsågod! (du, Ni) Buyur! / Buyurun!
Buyur!
Buyurun!
Varsågod! (du, Ni)
Ursäkta, ... Bağışlıyın, ...
Bağışlıyın, ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Təəssüf edirəm.
Təəssüf edirəm.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Mənim ... var. / Mənim ... yoxdur.
Mənim ... var.
Mənim ... yoxdur.
Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Bizim ... var. / Bizim ... yoxdur.
Bizim ... var.
Bizim ... yoxdur.
Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … ... var. / ... yoxdur.
... var.
... yoxdur.
Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag är ... år gammal. Mənim ... yaşım var.
Mənim ... yaşım var.Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. Mən evliyəm. / Mən evli deyiləm.
Mən evliyəm.
Mən evli deyiləm.
Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Mən tək səyahət edirəm. / Mən tək səyahət etmirəm.
Mən tək səyahət edirəm.
Mən tək səyahət etmirəm.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... Mən ... ilə səyahət edirəm.
Mən ... ilə səyahət edirəm.Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte azerbajdzjanska. Mən azərbaycanca danışa bilmirəm.
Mən azərbaycanca danışa bilmirəm.Jag pratar inte azerbajdzjanska.
Det förstår jag inte. (m, f) Bunu başa düşmürəm.
Bunu başa düşmürəm.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) ... danışa bilirsiniz?
... danışa bilirsiniz?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Burda kimsə ...danışa bilir?
Burda kimsə ...danışa bilir?Pratar någon här ... ?
engelska ingiliscə
ingiliscəengelska
franska fransizca
fransizcafranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Zəhmət olmasa bunu yazın.
Zəhmət olmasa bunu yazın.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Zəhmət olmasa bunu təkrar edin.
Zəhmət olmasa bunu təkrar edin.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Bir dəqiqə lütfən!
Bir dəqiqə lütfən!Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll sıfır
sıfırnoll
ett bir
birett
två iki
ikitvå
tre üç
üçtre
fyra dörd
dördfyra
fem beş
beşfem
sex altı
altısex
sju yeddi
yeddisju
åtta səkkiz
səkkizåtta
nio doqquz
doqquznio
tio on
ontio
elva on bir
on birelva
tolv on iki
on ikitolv
tretton on üç
on üçtretton
fjorton on dörd
on dördfjorton
femton on beş
on beşfemton
sexton on altı
on altısexton
sjutton on yeddi
on yeddisjutton
arton on səkkiz
on səkkizarton
nitton on doqquz
on doqquznitton
tjugo iyirmi
iyirmitjugo
tjugoett iyirmi bir
iyirmi birtjugoett
trettio otuz
otuztrettio
fyrtio qırx
qırxfyrtio
femtio əlli
əllifemtio
sextio altmış
altmışsextio
sjuttio yetmiş
yetmişsjuttio
åttio səksən
səksənåttio
nittio doxsan
doxsannittio
hundra yüz
yüzhundra
tusen min
mintusen
en miljon bir milyon
bir milyonen miljon
ett par bir neçə
bir neçəett par