lär dig finska  

Planerar du en resa till Finland?
Lär dig här de viktigaste orden på finska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från finska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Finland!
 
Lär dig med oss:

Lär dig finska »
 

 
Finska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Hei!
Hei!Hej!
God morgon! Hyvää huomenta!
Hyvää huomenta!God morgon!
God dag! Hyvää päivää!
Hyvää päivää!God dag!
God kväll! Hyvää iltaa!
Hyvää iltaa!God kväll!
God natt! (m, f) Hyvää yötä!
Hyvää yötä!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Hei, hei!
Hei, hei!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Näkemiin!
Näkemiin!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja kyllä
kylläja
nej ei
einej
kanske ehkä
ehkäkanske
OK okei
okeiOK
Tack! Kiitos!
Kiitos!Tack!
Snälla... Ole hyvä!/ Olkaa hyvä!
Ole hyvä!/ Olkaa hyvä!Snälla...
Ursäkta, ... Anteeksi, ...
Anteeksi, ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Olen pahoillani.
Olen pahoillani.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Minulla on .../ Minulla ei ole ...
Minulla on .../ Minulla ei ole ...Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Meillä on .../ Meillä ei ole ...
Meillä on .../ Meillä ei ole ...Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … On .../ Ei ole ...
On .../ Ei ole ...Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Minun nimeni on ...
Minun nimeni on ...Jag heter ...
Jag kommer ... Olen kotoisin ...
Olen kotoisin ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Olen ... vuotta vanha.
Olen ... vuotta vanha.Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. Olen naimisissa./ En ole naimisissa.
Olen naimisissa./ En ole naimisissa.Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Matkustan yksin./ En matkusta yksin.
Matkustan yksin./ En matkusta yksin.Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.

Samförstånd

 
Jag pratar inte finska. En puhu suomea.
En puhu suomea.Jag pratar inte finska.
Det förstår jag inte. (m, f) En ymmärrä.
En ymmärrä.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Puhutteko te ...?
Puhutteko te ...?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Puhuuko täällä joku ...?
Puhuuko täällä joku ...?Pratar någon här ... ?
Pratar någon här engelska? Puhuuko täällä joku englantia?
Puhuuko täällä joku englantia?Pratar någon här engelska?
Pratar någon här franska? Puhuuko täällä joku ranskaa?
Puhuuko täällä joku ranskaa?Pratar någon här franska?
Skulle du kunna skriva ner det här? Voisitteko kirjoittaa sen tähän?
Voisitteko kirjoittaa sen tähän?Skulle du kunna skriva ner det här?
Kan du upprepa det? Voisitteko toistaa?
Voisitteko toistaa?Kan du upprepa det?
Ett ögonblick, tack. Hetkinen, olkaa hyvä.
Hetkinen, olkaa hyvä.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll nolla
nollanoll
ett yksi
yksiett
två kaksi
kaksitvå
tre kolme
kolmetre
fyra neljä
neljäfyra
fem viisi
viisifem
sex kuusi
kuusisex
sju seitsemän
seitsemänsju
åtta kahdeksan
kahdeksanåtta
nio yhdeksän
yhdeksännio
tio kymmenen
kymmenentio
elva yksitoista
yksitoistaelva
tolv kaksitoista
kaksitoistatolv
tretton kolmetoista
kolmetoistatretton
fjorton neljätoista
neljätoistafjorton
femton viisitoista
viisitoistafemton
sexton kuusitoista
kuusitoistasexton
sjutton seitsemäntoista
seitsemäntoistasjutton
arton kahdeksantoista
kahdeksantoistaarton
nitton yhdeksäntoista
yhdeksäntoistanitton
tjugo kaksikymmentä
kaksikymmentätjugo
tjugoett kaksikymmentäyksi
kaksikymmentäyksitjugoett
trettio kolmekymmentä
kolmekymmentätrettio
fyrtio neljäkymmentä
neljäkymmentäfyrtio
femtio viisikymmentä
viisikymmentäfemtio
sextio kuusikymmentä
kuusikymmentäsextio
sjuttio seitsemänkymmentä
seitsemänkymmentäsjuttio
åttio kahdeksankymmentä
kahdeksankymmentäåttio
nittio yhdeksänkymmentä
yhdeksänkymmentänittio
hundra sata
satahundra
tusen tuhat
tuhattusen
en miljon miljoona
miljoonaen miljon
ett par pari
pariett par