lär dig georgiska  

Planerar du en resa till Georgien?
Lär dig här de viktigaste orden på georgiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från georgiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Georgien!
 
Lär dig med oss:

Lär dig georgiska »
 

 
Georgiska-språkkurs:
% rabatt
Normalpris:
Ditt reducerade pris:
 
        Gå till erbjudandet »        

 

Hälsningsfraser

 
Hej! გამარჯობა!---Gamardschoba!
გამარჯობა!
Gamardschoba!
Hej!
God morgon! დილა მშვიდობისა!---Dila mschvidobisa!
დილა მშვიდობისა!
Dila mschvidobisa!
God morgon!
God dag! გამარჯობა!---Gamardschoba!
გამარჯობა!
Gamardschoba!
God dag!
God kväll! საღამო მშვიდობისა!---Sagamo mschvidobisa!
საღამო მშვიდობისა!
Sagamo mschvidobisa!
God kväll!
God natt! (m, f) ღამე მშვიდობისა!---Game mschvidobisa!
ღამე მშვიდობისა!
Game mschvidobisa!
God natt! (m, f)
Hej då! (informell) ნახვამდის!---Nachvamdis!
ნახვამდის!
Nachvamdis!
Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) კარგად ბრძანდებოდეთ!---Kargad brdzandebodet!
კარგად ბრძანდებოდეთ!
Kargad brdzandebodet!
På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja დიახ---diach
დიახ
diach
ja
nej არა---ara
არა
ara
nej
kanske შესაძლოა---schesadzloa
შესაძლოა
schesadzloa
kanske
OK კარგი---kargi
კარგი
kargi
OK
Tack! გმადლობ!---Gmadlob!
გმადლობ!
Gmadlob!
Tack!
Ingen orsak! (m, f) არაფერს!---Araphers!
არაფერს!
Araphers!
Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... ბოდიში,...---Bodischi,...
ბოდიში,...
Bodischi,...
Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) ვწუხვარ.---Wtsuchvar.
ვწუხვარ.
Wtsuchvar.
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... მე მაქვს .../ მე არა მაქვს ...---Me maqvs .../ Me ara maqvs ...
მე მაქვს .../ მე არა მაქვს ...
Me maqvs .../ Me ara maqvs ...
Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … ჩვენ გვაქვს .../ ჩვენ არა გვაქვს ...---Chven gvaqvs .../ Chven ara gvaqvs ...
ჩვენ გვაქვს .../ ჩვენ არა გვაქვს ...
Chven gvaqvs .../ Chven ara gvaqvs ...
Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … არსებობს.../ არ არსებობს ...---Arsebobs .../ Ar arsebobs ...
არსებობს.../ არ არსებობს ...
Arsebobs .../ Ar arsebobs ...
Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... მე მქვია ...---Me mqvia ...
მე მქვია ...
Me mqvia ...
Jag heter ...
Jag är ... år gammal. მე ვარ ... წლის.---Me war ... tslis.
მე ვარ ... წლის.
Me war ... tslis.
Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. მე ვარ დაქორწინებული./ მე ვარ დაუქორწინებელი.---Me war daqortsinebuli./ Me war dauqortsinebeli.
მე ვარ დაქორწინებული./ მე ვარ დაუქორწინებელი.
Me war daqortsinebuli./ Me war dauqortsinebeli.
Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. მე ვმოგზაურობ მარტო./ მე არ ვმოგზაურობ მარტო.---Me wmogsaurob marto. / Me ar wmogsaurob marto.
მე ვმოგზაურობ მარტო./ მე არ ვმოგზაურობ მარტო.
Me wmogsaurob marto.
Me ar wmogsaurob marto.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med … (t.ex. Jag reser med en resväska) მე ვმოგზაურობ ... -ით. (მე ვმოგზაურობ ჩემოდნით.)---Me wmogsaurob ... -it. (Me wmogsaurob chemodnit.)
მე ვმოგზაურობ ... -ით. (მე ვმოგზაურობ ჩემოდნით.)
Me wmogsaurob ... -it. (Me wmogsaurob chemodnit.)
Jag reser med … (t.ex. Jag reser med en resväska)

Samförstånd

 
Jag pratar inte georgiska. მე არ ვიცი ქართული.---Me ar vitsi qartuli.
მე არ ვიცი ქართული.
Me ar vitsi qartuli.
Jag pratar inte georgiska.
Det förstår jag inte. (m, f) ეს მე არ მესმის.---Es me ar mesmis.
ეს მე არ მესმის.
Es me ar mesmis.
Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) ლაპარაკობთ ...?---Laparakobt ...?
ლაპარაკობთ ...?
Laparakobt ...?
Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? ლაპარაკობს აქ ვინმე ...?---Laparakobs aq winme ...?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ...?
Laparakobs aq winme ...?
Pratar någon här ... ?
Pratar någon här engelska? ლაპარაკობს აქ ვინმე ინგლისურს?---Laparakobs aq winme inglisurs?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ინგლისურს?
Laparakobs aq winme inglisurs?
Pratar någon här engelska?
Pratar någon här franska? ლაპარაკობს აქ ვინმე ფრანგულს?---Laparakobs aq winme phranguls?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ფრანგულს?
Laparakobs aq winme phranguls?
Pratar någon här franska?
Var snäll och skriv upp det. (m, f) გთხოვთ ჩაიწეროთ.---Gtchovt chaitserot.
გთხოვთ ჩაიწეროთ.
Gtchovt chaitserot.
Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) გთხოვთ გაიმეოროთ.---Gtchovt gaimeorot.
გთხოვთ გაიმეოროთ.
Gtchovt gaimeorot.
Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. ერთი წუთით.---Erti tsutit.
ერთი წუთით.
Erti tsutit.
Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll ნოლი---noli
ნოლი
noli
noll
ett ერთი---erti
ერთი
erti
ett
två ორი---ori
ორი
ori
två
tre სამი---sami
სამი
sami
tre
fyra ოთხი---otchi
ოთხი
otchi
fyra
fem ხუთი---khuti
ხუთი
khuti
fem
sex ექვსი---eqvsi
ექვსი
eqvsi
sex
sju შვიდი---schvidi
შვიდი
schvidi
sju
åtta რვა---rva
რვა
rva
åtta
nio ცხრა---tschra
ცხრა
tschra
nio
tio ათი---ati
ათი
ati
tio
elva თერთმეტი---tertmeti
თერთმეტი
tertmeti
elva
tolv თორმეტი---tormeti
თორმეტი
tormeti
tolv
tretton ცამეტი---tsameti
ცამეტი
tsameti
tretton
fjorton თოთხმეტი---totchmeti
თოთხმეტი
totchmeti
fjorton
femton თხუთმეტი---tchutmeti
თხუთმეტი
tchutmeti
femton
sexton თექვსმეტი---tekvsmeti
თექვსმეტი
tekvsmeti
sexton
sjutton ჩვიდმეტი---tschvidmetii
ჩვიდმეტი
tschvidmetii
sjutton
arton თვრამეტი---tvrameti
თვრამეტი
tvrameti
arton
nitton ცხრამეტი---tschrameti
ცხრამეტი
tschrameti
nitton
tjugo ოცი---ozi
ოცი
ozi
tjugo
tjugoett ოცდაერთი---ozdaerti
ოცდაერთი
ozdaerti
tjugoett
tjugotvå ოცდაორი---ozdaori
ოცდაორი
ozdaori
tjugotvå
tjugotre ოცდასამი---ozdasami
ოცდასამი
ozdasami
tjugotre
trettio ოცდაათი---ozdaati
ოცდაათი
ozdaati
trettio
trettioett (20+11) ოცდათერთმეტი---ozdatertmeti
ოცდათერთმეტი
ozdatertmeti
trettioett (20+11)
trettiotvå (20+12) ოცდათორმეტი---ozdatormeti
ოცდათორმეტი
ozdatormeti
trettiotvå (20+12)
trettiotre (20+13) ოცდაცამეტი---ozdazameti
ოცდაცამეტი
ozdazameti
trettiotre (20+13)
fyrtio ორმოცი---ormozi
ორმოცი
ormozi
fyrtio
fyrtioett (40+1) ორმოცდაერთი---ormozdaerti
ორმოცდაერთი
ormozdaerti
fyrtioett (40+1)
fyrtiotvå (40+2) ორმოცდაორი---ormozdaori
ორმოცდაორი
ormozdaori
fyrtiotvå (40+2)
femtio ორმოცდაათი---ormozdaati
ორმოცდაათი
ormozdaati
femtio
femtioett (40+11) ორმოცდათერთმეტი---ormozdatertmeti
ორმოცდათერთმეტი
ormozdatertmeti
femtioett (40+11)
femtiotvå (40+12) ოცდათორმეტი---ozdatormeti
ოცდათორმეტი
ozdatormeti
femtiotvå (40+12)
sextio სამოცი---samozi
სამოცი
samozi
sextio
sextioett (60+1) სამოცდაერთი---samozdaerti
სამოცდაერთი
samozdaerti
sextioett (60+1)
sextiotvå (60+2) სამოცდაორი---samozdaori
სამოცდაორი
samozdaori
sextiotvå (60+2)
sjuttio სამოცდაათი---samozdaati
სამოცდაათი
samozdaati
sjuttio
sjuttioett (60+11) სამოცდათერთმეტი---samozdatertmeti
სამოცდათერთმეტი
samozdatertmeti
sjuttioett (60+11)
sjuttiotvå (60+12) სამოცდათორმეტი---samozdatormeti
სამოცდათორმეტი
samozdatormeti
sjuttiotvå (60+12)
åttio ოთხმოცი---otchmozi
ოთხმოცი
otchmozi
åttio
åttioett (80+1) ოთხმოცდაერთი---otchmozdaerti
ოთხმოცდაერთი
otchmozdaerti
åttioett (80+1)
åttiotvå (80+2) ოთხმოცდაორი---otchmozdaori
ოთხმოცდაორი
otchmozdaori
åttiotvå (80+2)
nittio ოთხმოცდაათი---otchmozdaati
ოთხმოცდაათი
otchmozdaati
nittio
nittioett (80+11) ოთხმოცდათერთმეტი---otchmozdatertmeti
ოთხმოცდათერთმეტი
otchmozdatertmeti
nittioett (80+11)
nittiotvå (80+12) ოთხმოცდათორმეტი---otchmozdatotmeti
ოთხმოცდათორმეტი
otchmozdatotmeti
nittiotvå (80+12)
hundra ასი---asi
ასი
asi
hundra
etthundraett (100+1) ასერთი---aserti
ასერთი
aserti
etthundraett (100+1)
etthundraelva (100+11) ასთერთმეტი---astertmeti
ასთერთმეტი
astertmeti
etthundraelva (100+11)
etthundratrettioett (100+31) ასოცდათერთმეტი---asozdatertmeti
ასოცდათერთმეტი
asozdatertmeti
etthundratrettioett (100+31)
tusen ათასი---atasi
ათასი
atasi
tusen
en miljon მილიონი---milioni
მილიონი
milioni
en miljon
ett par რამდენიმე---ramdenime
რამდენიმე
ramdenime
ett par