lär dig grekiska  

Planerar du en resa till Grekland?
Lär dig här de viktigaste orden på grekiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från grekiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Grekland!
 
Lär dig med oss:

Lär dig grekiska »
 

 
Grekiska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Γειά σου!
Γειά σου!Hej!
God morgon! Καλημέρα!
Καλημέρα!God morgon!
God dag! Καλημέρα!
Καλημέρα!God dag!
God kväll! Καλησπέρα!
Καλησπέρα!God kväll!
God natt! (m, f) Καληνύχτα!
Καληνύχτα!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Γειά!
Γειά!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Στο επανειδήν!
Στο επανειδήν!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja ναί
ναίja
nej όχι
όχιnej
kanske ίσως
ίσωςkanske
OK εντάξει
εντάξειOK
Tack! Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ!Tack!
Snälla... Παρακαλώ!
Παρακαλώ!Snälla...
Ursäkta, ... Συγνώμη, ...
Συγνώμη, ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Λυπάμαι.
Λυπάμαι.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχω ...
Δεν έχω ...
Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Έχουμε ...
Δεν έχουμε ...
Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … Είναι ... / Δεν είναι ...
Είναι ...
Δεν είναι ...
Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Με λένε ...
Με λένε ...Jag heter ...
Jag kommer ... Κατάγομαι από ...
Κατάγομαι από ...Jag kommer ...
Jag är gift. / Jag är inte gift. (m, f) Είμαι παντρεμένος. / Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη. / Δεν είμαι παντρεμένη.
Είμαι παντρεμένος.
Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη.
Δεν είμαι παντρεμένη.
Jag är gift. / Jag är inte gift. (m, f)
Jag reser med ... Ταξιδεύω με ...
Ταξιδεύω με ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte grekiska. Δεν μιλάω ελληνικά.
Δεν μιλάω ελληνικά.Jag pratar inte grekiska.
Det förstår jag inte. (m, f) Δεν το καταλαβαίνω.
Δεν το καταλαβαίνω.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Μιλάτε ...;
Μιλάτε ...;Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Μιλάεικανείς ...;
Μιλάεικανείς ...;Pratar någon här ... ?
engelska αγγλικά
αγγλικάengelska
franska γαλλικά
γαλλικάfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ γράψτε το.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Μια στιγμή παρακαλώ.
Μια στιγμή παρακαλώ.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll μηδέν
μηδένnoll
ett ένα
έναett
två δύο
δύοtvå
tre τρία
τρίαtre
fyra τέσσερα
τέσσεραfyra
fem πέντε
πέντεfem
sex έξι
έξιsex
sju επτά
επτάsju
åtta οκτώ
οκτώåtta
nio εννέα
εννέαnio
tio δέκα
δέκαtio
elva έντεκα
έντεκαelva
tolv δώδεκα
δώδεκαtolv
tretton δεκατρία
δεκατρίαtretton
fjorton δεκατέσσερα
δεκατέσσεραfjorton
femton δεκαπέντε
δεκαπέντεfemton
sexton δεκαέξι
δεκαέξιsexton
sjutton δεκαεπτά
δεκαεπτάsjutton
arton δεκαοκτώ
δεκαοκτώarton
nitton δεκαεννέα
δεκαεννέαnitton
tjugo είκοσι
είκοσιtjugo
tjugoett εικοσιένα
εικοσιέναtjugoett
trettio τριάντα
τριάνταtrettio
fyrtio σαράντα
σαράνταfyrtio
femtio πενήντα
πενήνταfemtio
sextio εξήντα
εξήνταsextio
sjuttio εβδομήντα
εβδομήνταsjuttio
åttio ογδόντα
ογδόνταåttio
nittio ενενήντα
ενενήνταnittio
hundra εκατό
εκατόhundra
tusen χίλια
χίλιαtusen
en miljon ένα εκατομμύριο
ένα εκατομμύριοen miljon
ett par, några ένα ζευγάρι, μερικά
ένα ζευγάρι, μερικάett par, några