lär dig indonesiska  

Planerar du en resa till Indonesien?
Lär dig här de viktigaste orden på indonesiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från indonesiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Indonesien!
 
Lär dig med oss:

Lär dig indonesiska »
 

 
Indonesiska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Halo! / Hai!
Halo!
Hai!
Hej!
God morgon! Selamat pagi!
Selamat pagi!God morgon!
God dag! Selamat siang!
Selamat siang!God dag!
God kväll! Selamat sore / Selamat malam!
Selamat sore
Selamat malam!
God kväll!
God natt! (m, f) Selamat malam!
Selamat malam!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Dahh! / Mari!
Dahh!
Mari!
Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Sampai jumpa!
Sampai jumpa!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja ya
yaja
nej tidak
tidaknej
kanske mungkin / bisa jadi
mungkin
bisa jadi
kanske
OK OK
OKOK
Tack! Terima kasih!
Terima kasih!Tack!
Ingen orsak! (m, f) Kembali!
Kembali!Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Maaf, ...
Maaf, ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Maaf.
Maaf.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Saya punya ... / Saya tidak punya ...
Saya punya ...
Saya tidak punya ...
Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Kami punya ... / Kami tidak punya ...
Kami punya ...
Kami tidak punya ...
Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … ...nya ada./ ...nya tidak ada.
...nya ada./ ...nya tidak ada.Det finns (ingen) …
snälla (med verb) tolong
tolongsnälla (med verb)

Presentera sig

 
Jag heter ... Nama saya ...
Nama saya ...Jag heter ...
Jag kommer ... Saya berasal ...
Saya berasal ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Umur saya ...
Umur saya ...Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. Saya sudah menikah. / Saya belum menikah.
Saya sudah menikah.
Saya belum menikah.
Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Saya bepergian sendiri. / Saya tidak bepergian sendiri.
Saya bepergian sendiri.
Saya tidak bepergian sendiri.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... Saya bepergian dengan ...
Saya bepergian dengan ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte indonesiska. Saya tidak bisa bahasa Indonesia.
Saya tidak bisa bahasa Indonesia.Jag pratar inte indonesiska.
Det förstår jag inte. (m, f) Saya tidak mengerti.
Saya tidak mengerti.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Bisakah Anda bahasa ... ?
Bisakah Anda bahasa ... ?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Adakah yang berbahasa ...?
Adakah yang berbahasa ...?Pratar någon här ... ?
engelska Inggris
Inggrisengelska
franska Perancis
Perancisfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Tolong tuliskan.
Tolong tuliskan.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Tolong ulang.
Tolong ulang.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Tolong tunggu sebentar.
Tolong tunggu sebentar.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll nol / kosong
nol
kosong
noll
ett satu
satuett
två dua
duatvå
tre tiga
tigatre
fyra empat
empatfyra
fem lima
limafem
sex enam
enamsex
sju tujuh
tujuhsju
åtta delapan
delapanåtta
nio sembilan
sembilannio
tio sepuluh
sepuluhtio
elva sebelas
sebelaselva
tolv dua belas
dua belastolv
tretton tiga belas
tiga belastretton
fjorton empat belas
empat belasfjorton
femton lima belas
lima belasfemton
sexton enam belas
enam belassexton
sjutton tujuh belas
tujuh belassjutton
arton delapan belas
delapan belasarton
nitton sembilan belas
sembilan belasnitton
tjugo dua puluh
dua puluhtjugo
tjugoett dua puluh satu
dua puluh satutjugoett
trettio tiga puluh
tiga puluhtrettio
fyrtio empat puluh
empat puluhfyrtio
femtio lima puluh
lima puluhfemtio
sextio enam puluh
enam puluhsextio
sjuttio tujuh puluh
tujuh puluhsjuttio
åttio delapan puluh
delapan puluhåttio
nittio sembilan puluh
sembilan puluhnittio
hundra seratus
seratushundra
tusen seribu
seributusen
en miljon satu juta
satu jutaen miljon
ett par sepasang
sepasangett par