lär dig lingala  

Planerar du en resa till Kongo?
Lär dig här de viktigaste orden på lingala!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från lingala till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Kongo!
 
Lär dig med oss:

Lär dig lingala »
 

 
Lingala-språkkurs:
% rabatt
Normalpris:
Ditt reducerade pris:
 
        Gå till erbjudandet »        

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Mbote!
Mbote!Hej!
God morgon! Mbote!
Mbote!God morgon!
God dag! Mbote!/ Sango nini!
Mbote!/ Sango nini!God dag!
God kväll! Mbote!
Mbote!God kväll!
God natt! (m, f) Butu elamu!
Butu elamu!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Tikala malamu!
Tikala malamu!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Tokomonana!
Tokomonana!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja ee
eeja
nej te
tenej
kanske mbala mosúsu
mbala mosúsukanske
OK ok
okOK
Tack! De rien!
De rien!Tack!
Ingen orsak! (m, f) S'il te pla ît!
S'il te pla ît!Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... limbisa ngaï
limbisa ngaïUrsäkta, ...
Jag har … Na sa na ...
Na sa na ...Jag har …
Det finns … ... e sa.
... e sa.Det finns …

Presentera sig

 
Jag heter ... Kombo na ngaï ... .
Kombo na ngaï ... .Jag heter ...
Jag kommer ... Na wuti na ...
Na wuti na ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Na sa na mbula ... .
Na sa na mbula ... .Jag är ... år gammal.
Jag är (inte) gift. (m, f) Na balami.
Na balami.Jag är (inte) gift. (m, f)
Jag reser med ... Naso kende mobémbo na ...
Naso kende mobémbo na ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Det förstår jag inte. (m, f) Nazo yóka elóko mókó té.
Nazo yóka elóko mókó té.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Est ce que oyebi koloba ... ?
Est ce que oyebi koloba ... ?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Mutu moko aya akoki koloba ... ?
Mutu moko aya akoki koloba ... ?Pratar någon här ... ?
engelska ki-anglais
ki-anglaisengelska
franska français
françaisfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Koma eloko wana s'il te plaît.
Koma eloko wana s'il te plaît.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Loba lisusu.
Loba lisusu.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Zela moke.
Zela moke.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll libúngútulú
libúngútulúnoll
ett moko
mokoett
två míbalé
míbalétvå
tre misatu
misatutre
fyra mine
minefyra
fem mitano
mitanofem
sex sambo
sambosex
sju motoba
motobasju
åtta mwambe
mwambeåtta
nio libwá
libwánio
tio dzomi
dzomitio
elva dzomi na moko
dzomi na mokoelva
tolv dzomi na míbalé
dzomi na míbalétolv
tretton dzomi na misato
dzomi na misatotretton
fjorton dzomi na mínei
dzomi na míneifjorton
femton dzomi na mitano
dzomi na mitanofemton
sexton dzomi na motoba 
dzomi na motoba sexton
sjutton dzomi na sambo
dzomi na sambosjutton
arton dzomi na mwambe
dzomi na mwambearton
nitton dzomi na libwa
dzomi na libwanitton
tjugo ntuku míbalé
ntuku míbalétjugo
tjugoett ntuku míbalé na moko
ntuku míbalé na mokotjugoett
trettio ntuku misato
ntuku misatotrettio
fyrtio ntuku minei
ntuku mineifyrtio
femtio ntuku mitano
ntuku mitanofemtio
sextio ntuku motoba
ntuku motobasextio
sjuttio ntuku sambo
ntuku sambosjuttio
åttio ntuku mwambe
ntuku mwambeåttio
nittio ntuku libwa
ntuku libwanittio
hundra nkama
nkamahundra
tusen nkoto
nkototusen
en miljon epúná/ efúku
epúná/ efúkuen miljon
ett par míbalé
míbaléett par