lär dig malagassiska  

Planerar du en resa till Madagaskar?
Lär dig här de viktigaste orden på malagassiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från malagassiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Madagaskar!
 
Lär dig med oss:

Lär dig malagassiska »
 

 
Malagassiska-språkkurs:
% rabatt
Normalpris:
Ditt reducerade pris:
 
        Gå till erbjudandet »        

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Manao ahoana! / Salama! / Akory! / Miarahaba!
Manao ahoana!
Salama!
Akory!
Miarahaba!
Hej!
God morgon! Manao ahoana!
Manao ahoana!God morgon!
God dag! Manao ahoana!
Manao ahoana!God dag!
God kväll! Manao ahoana!
Manao ahoana!God kväll!
God natt! (m, f) Tafandria mandry!
Tafandria mandry!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Veloma!
Veloma!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Veloma tompoko!
Veloma tompoko!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja eny
enyja
nej tsia
tsianej
kanske angamba
angambakanske
OK OK
OKOK
Tack! Misaotra!
Misaotra!Tack!
Ingen orsak! (m, f) Tsisy fisaorana!
Tsisy fisaorana!Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Manao azafady,...
Manao azafady,...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Miala tsiny.
Miala tsiny.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (ingen) … (Tsy) manana ... aho. / (Tsy) manana ... za.
(Tsy) manana ... aho.
(Tsy) manana ... za.
Jag har (ingen) …
Vi har (ingen) … (Tsy) manana ... izahay.
(Tsy) manana ... izahay.Vi har (ingen) …
Det finns (ingen) … (Tsy) misy ...
(Tsy) misy ...Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... ... no anarako.
... no anarako.Jag heter ...
Jag kommer ... Avy any ... aho. / Avy any ... za.
Avy any ... aho.
Avy any ... za.
Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. ... taona aho. / ... taona za.
... taona aho.
... taona za.
Jag är ... år gammal.
Jag är (inte) gift. (m, f) Manambady aho. (Tsy) manambady aho.
Manambady aho. (Tsy) manambady aho.Jag är (inte) gift. (m, f)
Jag reser (inte) ensam. Mivoaiazy irery aho /Mivoaiazy irery za. (Tsy mivoaiazy irery aho /(Tsy mivoaiazy irery za).
Mivoaiazy irery aho /Mivoaiazy irery za. (Tsy mivoaiazy irery aho /(Tsy mivoaiazy irery za).Jag reser (inte) ensam.
Jag reser med ... Mivoiazy miaraka amin'i ... aho. / Mivoiazy miaraka amin'i ... za.
Mivoiazy miaraka amin'i ... aho.
Mivoiazy miaraka amin'i ... za.
Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte malagassiska. Tsy miteny gasy aho. / Tsy miteny gasy za.
Tsy miteny gasy aho.
Tsy miteny gasy za.
Jag pratar inte malagassiska.
Det förstår jag inte. (m, f) Tsy azoko izany.
Tsy azoko izany.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Miteny ... ve ianao?
Miteny ... ve ianao?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Misy miteny ... ve ianareo?
Misy miteny ... ve ianareo?Pratar någon här ... ?
engelska Anglisy
Anglisyengelska
franska Frantsay
Frantsayfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Mba soraty amin'ny teny ... ity azafady.
Mba soraty amin'ny teny ... ity azafady.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Mba avereno kely azafady.
Mba avereno kely azafady.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Miandrasa vetivety azafady
Miandrasa vetivety azafadyEtt ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll aotra
aotranoll
ett iray
irayett
två roa
roatvå
tre telo
telotre
fyra efatra
efatrafyra
fem dimy
dimyfem
sex enina
eninasex
sju fito
fitosju
åtta valo
valoåtta
nio sivy
sivynio
tio folo
folotio
elva iraika ambin'ny folo
iraika ambin'ny foloelva
tolv roa ambin'ny folo
roa ambin'ny folotolv
tretton telo ambin'ny folo
telo ambin'ny folotretton
fjorton efatra ambin'ny folo
efatra ambin'ny folofjorton
femton dimy ambin'ny folo
dimy ambin'ny folofemton
sexton enina ambin'ny folo
enina ambin'ny folosexton
sjutton fito ambin'ny folo
fito ambin'ny folosjutton
arton valo ambin'ny folo
valo ambin'ny foloarton
nitton sivy ambin'ny folo
sivy ambin'ny folonitton
tjugo roapolo
roapolotjugo
tjugoett iraika amby roapolo
iraika amby roapolotjugoett
trettio telopolo
telopolotrettio
fyrtio efapolo
efapolofyrtio
femtio dimampolo
dimampolofemtio
sextio enimpolo
enimpolosextio
sjuttio fitopolo
fitopolosjuttio
åttio valopolo
valopoloåttio
nittio sivifolo
sivifolonittio
hundra zato
zatohundra
tusen arivo
arivotusen
en miljon iray tapitrisa
iray tapitrisaen miljon
ett par vitsivitsy
vitsivitsyett par