lär dig maltesiska  

Planerar du en resa till Malta?
Lär dig här de viktigaste orden på maltesiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från maltesiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Malta!
 
Lär dig med oss:

Lär dig maltesiska »
 

 
Maltesiska-språkkurs:
% rabatt
Normalpris:
Ditt reducerade pris:
 
        Gå till erbjudandet »        

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Hello!
Hello!Hej!
God morgon! Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!
Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!God morgon!
God dag! Il-ġurnata it-tajba!
Il-ġurnata it-tajba!God dag!
God natt! (m, f) Il-lejl it-tajjeb!
Il-lejl it-tajjeb!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Ċaw!/ Saħħa!
Ċaw!/ Saħħa!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Insellimlek!
Insellimlek!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja iva
ivaja
nej le
lenej
kanske forsi
forsikanske
OK Ok.
Ok.OK
Tack! Grazzi!
Grazzi!Tack!
Ingen orsak! (m, f) Jekk joghġbok!
Jekk joghġbok!Ingen orsak! (m, f)
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Jiddispjaċini.
Jiddispjaċini.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...
Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...
Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … Hemm .../ M’hemmx ...
Hemm .../ M’hemmx ...Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Jiena jisimni ...
Jiena jisimni ...Jag heter ...
Jag kommer ... Jiena mil ...
Jiena mil ...Jag kommer ...
Jag är gift. / Jag är inte gift. Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).
Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.
Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... Sifirt ma ...
Sifirt ma ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Det förstår jag inte. (m, f) Ma fihmtx.
Ma fihmtx.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Titkellem bil- ...?
Titkellem bil- ...?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här engelska? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?Pratar någon här engelska?
Pratar någon här franska? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?Pratar någon här franska?
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Tista tiktibili jekk joghġbok.
Tista tiktibili jekk joghġbok.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Tista tirrepeti jekk joghġbok.
Tista tirrepeti jekk joghġbok.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Mument jekk joghġbok.
Mument jekk joghġbok.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll xejn
xejnnoll
ett wieħed
wieħedett
två tnejn
tnejntvå
tre tlieta
tlietatre
fyra erbgha
erbghafyra
fem hamsa
hamsafem
sex sitta
sittasex
sju sebgha
sebghasju
åtta tmienja
tmienjaåtta
nio disgha
disghanio
tio ghaxra
ghaxratio
elva hdax
hdaxelva
tolv tnax
tnaxtolv
tretton tlettax
tlettaxtretton
fjorton erbatax
erbataxfjorton
femton hmistax
hmistaxfemton
sexton sittax
sittaxsexton
sjutton sbatax
sbataxsjutton
arton tmintax
tmintaxarton
nitton dsatax
dsataxnitton
tjugo ghoxrin
ghoxrintjugo
tjugoett wieħed u ghoxrin
wieħed u ghoxrintjugoett
trettio tletin
tletintrettio
fyrtio erbghin
erbghinfyrtio
femtio hamsin
hamsinfemtio
sextio sittin
sittinsextio
sjuttio sebghajn
sebghajnsjuttio
åttio tmenin
tmeninåttio
nittio disghajn
disghajnnittio
hundra mijja
mijjahundra
tusen elf
elftusen
en miljon miljun
miljunen miljon
ett par par
parett par