lär dig marockanska  

Planerar du en resa till Marocko?
Lär dig här de viktigaste orden på marockanska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från marockanska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Marocko!
 
Lär dig med oss:

Lär dig marockanska »
 

 
Marockanska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! السلام!
السلام!Hej!
God morgon! صباح الخير!
صباح الخير!God morgon!
God dag! السلام!
السلام!God dag!
God kväll! مسا لخير!
مسا لخير!God kväll!
God natt! (m, f) تصبح على خير
تصبح على خيرGod natt! (m, f)
Hej då! (informell) بسلامه
بسلامهHej då! (informell)
På återseende! (formellt) نتلقاو
نتلقاوPå återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja اه
اهja
nej الا
الاnej
kanske ثقدر (ممكن)
ثقدر (ممكن)kanske
OK واخا
واخاOK
Tack! شكرا !
شكرا !Tack!
Ingen orsak! (m, f) لا شكرا على واجب! (العفو)
لا شكرا على واجب! (العفو)Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... سمحلي
سمحليUrsäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) متأسف
متأسفFörlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (ingen) … ما عنديش... عندي
ما عنديش... عنديJag har (ingen) …
Vi har (ingen) … ماعندناش...عندنا
ماعندناش...عندناVi har (ingen) …
Det finns (ingen) … ماكاينش... كاين
ماكاينش... كاينDet finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... اسميثي...
اسميثي...Jag heter ...
Jag kommer ... أنا...
أنا...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. أنا عندي... عام
أنا عندي... عامJag är ... år gammal.
Jag är (inte) gift. (m, f) أنا متزوج (ممتزوش )
أنا متزوج (ممتزوش )Jag är (inte) gift. (m, f)
Jag reser (inte) ensam. تنسافر بوحدي ( ماشي بوحدي)
تنسافر بوحدي ( ماشي بوحدي)Jag reser (inte) ensam.
Jag reser med ... نسافر مع...
نسافر مع...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte marockanska. متنتكلمش الهولاندية
متنتكلمش الهولانديةJag pratar inte marockanska.
Det förstår jag inte. (m, f) مافهمتش ؟
مافهمتش ؟Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) تتكلم ...؟
تتكلم ...؟Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? تيتكلم شيواحد هنا ...؟
تيتكلم شيواحد هنا ...؟Pratar någon här ... ?
engelska الانجليزية
الانجليزيةengelska
franska الفرنسية
الفرنسيةfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) عافك كتب هاد الشيء
عافك كتب هاد الشيءVar snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) عافك عاود هاد الشيء
عافك عاود هاد الشيءKan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. بلاتيعافك
بلاتيعافكEtt ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
ett واحد
واحدett
två جوج
جوجtvå
tre ثلاثة
ثلاثةtre
fyra اربعة
اربعةfyra
fem خمسة
خمسةfem
sex ستة
ستةsex
sju سبعة
سبعةsju
åtta ثمانية
ثمانيةåtta
nio ثسعود
ثسعودnio
tio عشرة
عشرةtio
elva حداش
حداشelva
tolv اتناش
اتناشtolv
tretton تلطاش
تلطاشtretton
fjorton اربعطاش
اربعطاشfjorton
femton اخمسطاش
اخمسطاشfemton
sexton اسطاش
اسطاشsexton
sjutton اسبعطاش
اسبعطاشsjutton
arton تمنطاش
تمنطاشarton
nitton اتسعطاش
اتسعطاشnitton
tjugo عشرين
عشرينtjugo
tjugoett احد و عشرين
احد و عشرينtjugoett
trettio ثلاثين
ثلاثينtrettio
fyrtio اربعين
اربعينfyrtio
femtio خمسين
خمسينfemtio
sextio ستين
ستينsextio
sjuttio سبعين
سبعينsjuttio
åttio ثمانيين
ثمانيينåttio
nittio تسعين
تسعينnittio
hundra مائة
مائةhundra
tusen ألف
ألفtusen
en miljon مليون
مليونen miljon
ett par زوج
زوجett par