lär dig nederländska  

Planerar du en resa till Nederländerna?
Lär dig här de viktigaste orden på nederländska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från nederländska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Nederländerna!
 
Lär dig med oss:

Lär dig nederländska »
 

 
Nederländska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Hallo!
Hallo!Hej!
God morgon! Goedemorgen!
Goedemorgen!God morgon!
God dag! Goedendag!
Goedendag!God dag!
God kväll! Goedenavond!
Goedenavond!God kväll!
God natt! (m, f) Goedenacht!
Goedenacht!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Dag!
Dag!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Tot ziens!
Tot ziens!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja ja
jaja
nej nee
neenej
kanske misschien
misschienkanske
OK ok
okOK
Tack! Bedankt!
Bedankt!Tack!
Ingen orsak! (m, f) Graag gedaan!
Graag gedaan!Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Sorry, ...
Sorry, ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Het spijt me.
Het spijt me.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Ik heb ... / Ik heb geen ...
Ik heb ...
Ik heb geen ...
Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Wij hebben ... / Wij hebben geen ...
Wij hebben ...
Wij hebben geen ...
Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … Er is ... (Er is geen ...) / Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Er is ... (Er is geen ...)
Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Ik heet ...
Ik heet ...Jag heter ...
Jag kommer ... Ik kom ...
Ik kom ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Ik ben ... jaar.
Ik ben ... jaar.Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. Ik ben getrouwd. / Ik ben nietgetrouwd.
Ik ben getrouwd.
Ik ben nietgetrouwd.
Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Ik reis alleen. / Ik reis niet alleen.
Ik reis alleen.
Ik reis niet alleen.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... Ik reis samen met ...
Ik reis samen met ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte nederländska. Ik spreek geen Nederlands.
Ik spreek geen Nederlands.Jag pratar inte nederländska.
Det förstår jag inte. (m, f) Dat begrijp ik niet.
Dat begrijp ik niet.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Spreekt u ...?
Spreekt u ...?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Spreekt hier iemand ...?
Spreekt hier iemand ...?Pratar någon här ... ?
engelska Engels
Engelsengelska
franska Frans
Fransfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Kunt u dat alstublieft opschrijven?
Kunt u dat alstublieft opschrijven?Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Kunt u dat alsublieft herhalen?
Kunt u dat alsublieft herhalen?Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Eén moment alstublieft.
Eén moment alstublieft.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll nul
nulnoll
ett één
éénett
två twee
tweetvå
tre drie
drietre
fyra vier
vierfyra
fem vijf
vijffem
sex zes
zessex
sju zeven
zevensju
åtta acht
achtåtta
nio negen
negennio
tio tien
tientio
elva elf
elfelva
tolv twaalf
twaalftolv
tretton dertien
dertientretton
fjorton veertien
veertienfjorton
femton vijftien
vijftienfemton
sexton zestien
zestiensexton
sjutton zeventien
zeventiensjutton
arton achttien
achttienarton
nitton negentien
negentiennitton
tjugo twintig
twintigtjugo
tjugoett éénentwintig
éénentwintigtjugoett
trettio dertig
dertigtrettio
fyrtio veertig
veertigfyrtio
femtio vijftig
vijftigfemtio
sextio zestig
zestigsextio
sjuttio zeventig
zeventigsjuttio
åttio tachtig
tachtigåttio
nittio negentig
negentignittio
hundra honderd
honderdhundra
tusen duizend
duizendtusen
en miljon één miljoen
één miljoenen miljon
ett par een paar
een paarett par