lär dig persiska  

Planerar du en resa till Iran?
Lär dig här de viktigaste orden på persiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från persiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Iran!
 
Lär dig med oss:

Lär dig persiska »
 

 
Persiska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! سلام
سلامHej!
God morgon! صبح بخیر
صبح بخیرGod morgon!
God dag! روز بخیر
روز بخیرGod dag!
God kväll! عصر بخیر
عصر بخیرGod kväll!
God natt! (m, f) شب بخیر
شب بخیرGod natt! (m, f)
Hej då! (informell) خداحافظ
خداحافظHej då! (informell)
På återseende! (formellt) خداحافظ
خداحافظPå återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja بله
بلهja
nej نه , نخیر
نه , نخیرnej
kanske شاید
شایدkanske
OK خیلی خوب
خیلی خوبOK
Tack! متشکرم
متشکرمTack!
Ingen orsak! (m, f) خواهش می کنم
خواهش می کنمIngen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... ببخشید
ببخشیدUrsäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) متاسفم
متاسفمFörlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... من ۔۔۔ دارم۔ , من ۔۔۔ ندارم۔
من ۔۔۔ دارم۔ , من ۔۔۔ ندارم۔Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … ما ۔۔۔ داریم, ما ۔۔۔ نداریم۔
ما ۔۔۔ داریم, ما ۔۔۔ نداریم۔Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … وجود دارد, ۔۔۔ وجود ندارد۔ ۔۔۔
وجود دارد, ۔۔۔ وجود ندارد۔ ۔۔۔Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... من ۔۔۔ هستم۔
من ۔۔۔ هستم۔Jag heter ...
Jag kommer ... من ۔۔۔ می آیم۔
من ۔۔۔ می آیم۔Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. من ۔۔۔ ساله هستم۔
من ۔۔۔ ساله هستم۔Jag är ... år gammal.
Jag reser (inte) ensam. من تنها سفر می کنم۔ , نمی کنم۔
من تنها سفر می کنم۔ , نمی کنم۔Jag reser (inte) ensam.
Jag reser med ... من با ۔۔۔ سفر می کنم۔
من با ۔۔۔ سفر می کنم۔Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte persiska. من فارسی صحبت نمی کنم۔
من فارسی صحبت نمی کنم۔Jag pratar inte persiska.
Det förstår jag inte. (m, f) من این را نمی فهمم۔
من این را نمی فهمم۔Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) آیا شما ۔۔۔ صحبت می کنید؟
آیا شما ۔۔۔ صحبت می کنید؟Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? آیا کسی اینجا ۔۔۔ صحبت می کند؟
آیا کسی اینجا ۔۔۔ صحبت می کند؟Pratar någon här ... ?
engelska انگلیسی
انگلیسیengelska
franska فرانسه
فرانسهfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) لطفا آن را بنویسید۔
لطفا آن را بنویسید۔Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) لطفا آن را تکرار کنید۔
لطفا آن را تکرار کنید۔Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. یک لحظه لطفا۔
یک لحظه لطفا۔Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll صفر
صفرnoll
ett یک
یکett
två دو
دوtvå
tre سه
سهtre
fyra چهار
چهارfyra
fem پنج
پنجfem
sex شش
ششsex
sju هفت
هفتsju
åtta هشت
هشتåtta
nio نه
نهnio
tio ده
دهtio
elva یازده
یازدهelva
tolv دوازده
دوازدهtolv
tretton سیزده
سیزدهtretton
fjorton چهارده
چهاردهfjorton
femton پانزده
پانزدهfemton
sexton شانزده
شانزدهsexton
sjutton هفده
هفدهsjutton
arton هجده
هجدهarton
nitton نوزده
نوزدهnitton
tjugo بیست
بیستtjugo
tjugoett بیست و یک
بیست و یکtjugoett
trettio سی
سیtrettio
fyrtio چهل
چهلfyrtio
femtio پنجاه
پنجاهfemtio
sextio شصت
شصتsextio
sjuttio هفتاد
هفتادsjuttio
åttio هشتاد
هشتادåttio
nittio نود
نودnittio
hundra صد
صدhundra
tusen هزار
هزارtusen
en miljon یک میلیون
یک میلیونen miljon
ett par یک جفت
یک جفتett par