lär dig portugisiska  

Planerar du en resa till Portugal?
Lär dig här de viktigaste orden på portugisiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från portugisiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Portugal!
 
Lär dig med oss:

Lär dig portugisiska »
 

 
Portugisiska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Olá!
Olá!Hej!
God morgon! Bom dia!
Bom dia!God morgon!
God dag! Boa tarde!
Boa tarde!God dag!
God kväll! / God natt! Boa noite!
Boa noite!God kväll! / God natt!
Hej då! (informell) Tchau!
Tchau!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Adeus!
Adeus!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja sim
simja
nej não
nãonej
kanske talvez
talvezkanske
OK OK
OKOK
Tack! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Tack!
Varsågod! (ang.: Ingen orsak!) De nada
De nadaVarsågod! (ang.: Ingen orsak!)
Ursäkta, ... Desculpe,...
Desculpe,...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Perdão.
Perdão.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Eu tenho .../ Eu não tenho...
Eu tenho .../ Eu não tenho...Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Nós temos .../ Nós não temos...
Nós temos .../ Nós não temos...Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … Há .../ Não há...
Há .../ Não há...Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Eu chamo-me...
Eu chamo-me...Jag heter ...
Jag kommer ... Eu sou da...
Eu sou da...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Eu tenho ... anos.
Eu tenho ... anos.Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.
Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Eu estou a viajar sozinho/ -a. / Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Eu estou a viajar sozinho/ -a.
Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... Eu estou a viajar com...
Eu estou a viajar com...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte portugisiska. Não falo português.
Não falo português.Jag pratar inte portugisiska.
Det förstår jag inte. (m, f) Não entendo.
Não entendo.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Fala ... ?
Fala ... ?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Alguém aqui fala ... ?
Alguém aqui fala ... ?Pratar någon här ... ?
engelska Inglês
Inglêsengelska
franska Francês
Francêsfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Podia escrever-me isso?
Podia escrever-me isso?Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Podia repetir?
Podia repetir?Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll zero
zeronoll
ett um
umett
två dois
doistvå
tre três
trêstre
fyra quatro
quatrofyra
fem cinco
cincofem
sex seis
seissex
sju sete
setesju
åtta oito
oitoåtta
nio nove
novenio
tio dez
deztio
elva onze
onzeelva
tolv doze
dozetolv
tretton treze
trezetretton
fjorton catorze
catorzefjorton
femton quinze
quinzefemton
sexton dezasseis
dezasseissexton
sjutton dezassete
dezassetesjutton
arton dezoito
dezoitoarton
nitton dezanove
dezanovenitton
tjugo vinte
vintetjugo
tjugoett vinte e um
vinte e umtjugoett
trettio trinta
trintatrettio
fyrtio quarenta
quarentafyrtio
femtio cinquenta
cinquentafemtio
sextio sessenta
sessentasextio
sjuttio setenta
setentasjuttio
åttio oitenta
oitentaåttio
nittio noventa
noventanittio
hundra cem
cemhundra
tusen mil
miltusen
en miljon um milhão
um milhãoen miljon
ett par alguns
algunsett par