lär dig rumänska  

Planerar du en resa till Rumänien?
Lär dig här de viktigaste orden på rumänska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från rumänska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Rumänien!
 
Lär dig med oss:

Lär dig rumänska »
 

 
Rumänska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Salut!
Salut!Hej!
God morgon! Bună dimineața!
Bună dimineața!God morgon!
God dag! Bună ziua!
Bună ziua!God dag!
God kväll! Bună seara!
Bună seara!God kväll!
God natt! (m, f) Noapte bună!
Noapte bună!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Ciao! / Pa!
Ciao!
Pa!
Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) La revedere!
La revedere!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja da
daja
nej nu
nunej
kanske poate
poatekanske
OK ok
okOK
Tack! Mersi!
Mersi!Tack!
Ingen orsak! (m, f) Cu plăcere!
Cu plăcere!Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Scuze!
Scuze!Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Îmi pare rău!
Îmi pare rău!Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Am ... / Nu am ...
Am ...
Nu am ...
Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Avem ... / Nu avem ...
Avem ...
Nu avem ...
Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … Este ... / Nu este ...
Este ...
Nu este ...
Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Mă numesc ...
Mă numesc ...Jag heter ...
Jag kommer ... Eu sunt din ...
Eu sunt din ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Am ... ani.
Am ... ani.Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. Sunt căsătorit(ă). / Nu sunt căsătorit(ă).
Sunt căsătorit(ă).
Nu sunt căsătorit(ă).
Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Călătoresc singur(ă). / Nu călătoresc singur(ă).
Călătoresc singur(ă).
Nu călătoresc singur(ă).
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... Călătoresc cu ...
Călătoresc cu ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte rumänska. Nu vorbesc românește.
Nu vorbesc românește.Jag pratar inte rumänska.
Det förstår jag inte. (m, f) Nu înțeleg.
Nu înțeleg.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Vorbiți ... ?
Vorbiți ... ?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? E cineva aici care vorbește ... ?
E cineva aici care vorbește ... ?Pratar någon här ... ?
engelska engleză
englezăengelska
franska franceză
francezăfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Vă rog notați.
Vă rog notați.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Vă rog să repetați.
Vă rog să repetați.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Un moment, vă rog.
Un moment, vă rog.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
ett unu
unuett
två doi
doitvå
tre trei
treitre
fyra patru
patrufyra
fem cinci
cincifem
sex șase
șasesex
sju șapte
șaptesju
åtta opt
optåtta
nio nouă
nouănio
tio zece
zecetio
elva unsprezece
unsprezeceelva
tolv doisprezece
doisprezecetolv
tretton treisprezece
treisprezecetretton
fjorton paisprezece
paisprezecefjorton
femton cincisprezece
cincisprezecefemton
sexton șaisprezece
șaisprezecesexton
sjutton șaptesprezece
șaptesprezecesjutton
arton optsprezece
optsprezecearton
nitton nouăsprezece
nouăsprezecenitton
tjugo douăzeci
douăzecitjugo
tjugoett douăzeci și unu
douăzeci și unutjugoett
trettio treizeci
treizecitrettio
fyrtio patruzeci
patruzecifyrtio
femtio cincizeci
cincizecifemtio
sextio șaizeci
șaizecisextio
sjuttio șaptezeci
șaptezecisjuttio
åttio optzeci
optzeciåttio
nittio nouăzeci
nouăzecinittio
hundra o sută
o sutăhundra
tusen o mie
o mietusen
en miljon un milion
un milionen miljon
ett par o pereche
o perecheett par