lär dig ryska  

Planerar du en resa till Ryssland?
Lär dig här de viktigaste orden på ryska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från ryska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Ryssland!
 
Lär dig med oss:

Lär dig ryska »
 

 
Ryska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Привет!
Привет!Hej!
God morgon! Доброе утро!
Доброе утро!God morgon!
God dag! Добрый день!
Добрый день!God dag!
God kväll! Добрый вечер!
Добрый вечер!God kväll!
God natt! (m, f) Спокойной ночи!
Спокойной ночи!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Пока!
Пока!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) До свидания!
До свидания!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja да
даja
nej нет
нетnej
kanske возможно
возможноkanske
OK хорошо
хорошоOK
Tack! Спасибо!
Спасибо!Tack!
Ingen orsak! (m, f) Пожалуйста!
Пожалуйста!Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Извините,...
Извините,...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Мне очень жаль.
Мне очень жаль.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... У меня есть / у меня нет ...
У меня есть
у меня нет ...
Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … У нас есть / у нас нет ...
У нас есть
у нас нет ...
Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … Есть / нет ...
Есть
нет ...
Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Меня зовут ...
Меня зовут ...Jag heter ...
Jag kommer ... Я из ...
Я из ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Мне ... лет.
Мне ... лет.Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. Я женат. / Я не женат. / Я замужем. / Я не замужем.
Я женат.
Я не женат.
Я замужем.
Я не замужем.
Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Я путешествую один./ Я не путешествую один.
Я путешествую один./ Я не путешествую один.Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... Я путешествую с ...
Я путешествую с ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte ryska. Яне говорю по-русски.
Яне говорю по-русски.Jag pratar inte ryska.
Det förstår jag inte. (m, f) Я не понимаю.
Я не понимаю.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Вы говорите ...?
Вы говорите ...?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Кто-нибудь говорит здесь ...?
Кто-нибудь говорит здесь ...?Pratar någon här ... ?
engelska по-английски
по-английскиengelska
franska по-французски
по-французскиfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) пожалуйста, напишите.
пожалуйста, напишите.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) пожалуйста, повторите.
пожалуйста, повторите.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Один момент, пожалуйста.
Один момент, пожалуйста.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll ноль
нольnoll
ett один
одинett
två два
дваtvå
tre три
триtre
fyra четыре
четыреfyra
fem пять
пятьfem
sex шесть
шестьsex
sju семь
семьsju
åtta восемь
восемьåtta
nio девять
девятьnio
tio десять
десятьtio
elva одиннадцать
одиннадцатьelva
tolv двенадцать
двенадцатьtolv
tretton тринадцать
тринадцатьtretton
fjorton четырнадцать
четырнадцатьfjorton
femton пятнадцать
пятнадцатьfemton
sexton шестнадцать
шестнадцатьsexton
sjutton семнадцать
семнадцатьsjutton
arton восемнадцать
восемнадцатьarton
nitton девятнадцать
девятнадцатьnitton
tjugo двадцать
двадцатьtjugo
tjugoett двадцать один
двадцать одинtjugoett
trettio тридцать
тридцатьtrettio
fyrtio сорок
сорокfyrtio
femtio пятьдесят
пятьдесятfemtio
sextio шестьдесят
шестьдесятsextio
sjuttio семьдесят
семьдесятsjuttio
åttio восемьдесят
восемьдесятåttio
nittio девяносто
девяностоnittio
hundra сто
стоhundra
tusen тысяча
тысячаtusen
en miljon один миллион
один миллионen miljon
ett par пара
параett par