lär dig spanska  

Planerar du en resa till Spanien?
Lär dig här de viktigaste orden på spanska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från spanska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Spanien!
 
Lär dig med oss:

Lär dig spanska »
 

 
Spanska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! ¡Hola!
¡Hola!Hej!
God morgon! ¡Buenos días!
¡Buenos días!God morgon!
God dag! ¡Buenos días!
¡Buenos días!God dag!
God kväll! ¡Buenas tardes / buenas noches!
¡Buenas tardes
buenas noches!
God kväll!
God natt! (m, f) ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) ¡Adiós!
¡Adiós!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) ¡Hasta luego! / ¡Hasta pronto!
¡Hasta luego!
¡Hasta pronto!
På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja sí
ja
nej no
nonej
kanske a lo mejor
a lo mejorkanske
OK Ok, bien
Ok, bienOK
Tack! ¡Gracias!
¡Gracias!Tack!
Ingen orsak! (m, f) ¡De nada!
¡De nada!Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Disculpe, ...
Disculpe, ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Lo siento.
Lo siento.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (ingen) … No tengo ...
No tengo ...Jag har (ingen) …
Vi har (ingen) … No tenemos ...
No tenemos ...Vi har (ingen) …
Det finns (ingen) … No hay ...
No hay ...Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Me llamo ...
Me llamo ...Jag heter ...
Jag kommer ... Soy ...
Soy ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Tengo ... años
Tengo ... añosJag är ... år gammal.
Jag är (inte) gift. (m, f) (No) estoy casado.
(No) estoy casado.Jag är (inte) gift. (m, f)
Jag reser (inte) ensam. (No) viajo solo.
(No) viajo solo.Jag reser (inte) ensam.
Jag reser med ... Viajo con ...
Viajo con ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte spanska. No hablo español.
No hablo español.Jag pratar inte spanska.
Det förstår jag inte. (m, f) Esto no lo entiendo.
Esto no lo entiendo.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) ¿Habla usted ...?
¿Habla usted ...?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? ¿Habla aquí alguien ...
¿Habla aquí alguien ...Pratar någon här ... ?
engelska inglés?
inglés?engelska
franska francés?
francés?franska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Por favor, escríbalo.
Por favor, escríbalo.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Por favor, repítalo.
Por favor, repítalo.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Un momento, por favor.
Un momento, por favor.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll cero
ceronoll
ett uno
unoett
två dos
dostvå
tre tres
trestre
fyra cuatro
cuatrofyra
fem cinco
cincofem
sex seis
seissex
sju siete
sietesju
åtta ocho
ochoåtta
nio nueve
nuevenio
tio diez
dieztio
elva once
onceelva
tolv doce
docetolv
tretton trece
trecetretton
fjorton catorce
catorcefjorton
femton quince
quincefemton
sexton dieciséis
dieciséissexton
sjutton diecisiete
diecisietesjutton
arton dieciocho
dieciochoarton
nitton diecinueve
diecinuevenitton
tjugo veinte
veintetjugo
tjugoett veintiuno
veintiunotjugoett
trettio treinta
treintatrettio
fyrtio cuarenta
cuarentafyrtio
femtio cincuenta
cincuentafemtio
sextio sesenta
sesentasextio
sjuttio setenta
setentasjuttio
åttio ochenta
ochentaåttio
nittio noventa
noventanittio
hundra cien
cienhundra
tusen mil
miltusen
en miljon un millón
un millónen miljon
ett par un par
un parett par