lär dig swahili  

Planerar du en resa till Kenya eller Tanzania?
Lär dig här de viktigaste orden på swahili!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från swahili till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Kenya eller Tanzania!
 
Lär dig med oss:

Lär dig swahili »
 

 
Swahili kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Habari!
Habari!Hej!
God morgon! Habari ya Asubuhi!
Habari ya Asubuhi!God morgon!
God dag! Habari ya Siku!
Habari ya Siku!God dag!
God kväll! Habari ya Jioni!
Habari ya Jioni!God kväll!
God natt! (m, f) Lala salama!
Lala salama!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Baadaye!
Baadaye!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Kwa heri!
Kwa heri!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja ndio
ndioja
nej hapana
hapananej
kanske pengine
penginekanske
OK sawa
sawaOK
Tack! asante
asanteTack!
Ingen orsak! (m, f) karibu
karibuIngen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Samahani ...
Samahani ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Pole sana.
Pole sana.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (ingen) … Sina ...
Sina ...Jag har (ingen) …
Vi har (ingen) … Hatuna ...
Hatuna ...Vi har (ingen) …
Det finns (ingen) … Hakuna ...
Hakuna ...Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Ninaitwa...
Ninaitwa...Jag heter ...
Jag kommer ... Ninatoka...
Ninatoka...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Nina miaka...
Nina miaka...Jag är ... år gammal.
Jag är (inte) gift. (m, f) Sijaolewa.
Sijaolewa.Jag är (inte) gift. (m, f)
Jag reser (inte) ensam. Sisafiri peke yangu.
Sisafiri peke yangu.Jag reser (inte) ensam.
Jag reser med ... Nasafiri na ...
Nasafiri na ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte swahili. Sizungumzi kiswahili.
Sizungumzi kiswahili.Jag pratar inte swahili.
Det förstår jag inte. (m, f) Hiyo sijaelewa.
Hiyo sijaelewa.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Unazungumza ... ?
Unazungumza ... ?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Kuna mtu anayezungumza ... ?
Kuna mtu anayezungumza ... ?Pratar någon här ... ?
engelska ... kiingereza
... kiingerezaengelska
franska ... kifaransa
... kifaransafranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Tafadhali niandikie hiyo chini.
Tafadhali niandikie hiyo chini.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Tafadhali rudia tena.
Tafadhali rudia tena.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Tafadhali subiri kidogo.
Tafadhali subiri kidogo.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
ett moja
mojaett
två mbili
mbilitvå
tre tatu
tatutre
fyra nne
nnefyra
fem tano
tanofem
sex sita
sitasex
sju saba
sabasju
åtta nane
naneåtta
nio tisa
tisanio
tio kumi
kumitio
elva kumi na moja
kumi na mojaelva
tolv kumi na mbili
kumi na mbilitolv
tretton kumi na tatu
kumi na tatutretton
fjorton kumi na nne
kumi na nnefjorton
femton kumi na tano
kumi na tanofemton
sexton kumi na sita
kumi na sitasexton
sjutton kumi na saba
kumi na sabasjutton
arton kumi na nane
kumi na nanearton
nitton kumi na tisa
kumi na tisanitton
tjugo ishirini
ishirinitjugo
tjugoett ishirini na moja
ishirini na mojatjugoett
trettio thelathini
thelathinitrettio
fyrtio arobaini
arobainifyrtio
femtio hamsini
hamsinifemtio
sextio sitini
sitinisextio
sjuttio sabini
sabinisjuttio
åttio themanini
themaniniåttio
nittio tisini
tisininittio
hundra mia
miahundra
tusen elfu
elfutusen
en miljon millioni
millionien miljon
ett par wawili
wawiliett par