học trên 50 từ quan trọng nhất trong hơn 70 ngôn ngữ khác nhau  

Từ vựng kỳ nghỉ của bạn:
Học 50 từ quan trọng nhất trong hơn 70 ngôn ngữ!


  • Làm sao để nói “xin chào“ hay “tạm biệt“ trong ngoại ngữ?
  • Làm sao để nói “không có chi“ hay “cám ơn“ trong ngoại ngữ?
  • “Có“ và “khôngv có nghĩa là gì trong ngoại ngữ?
  • Dịch chữ “Chúc vui vẻ“ ra sao?
  • Học cách đếm trong ngoại ngữ mới của bạn!
những từ vựng quan trọng trong ngoại ngữ

Nếu bạn rất thích đi du lịch và quan tâm đến ngoại ngữ thì bạn sẽ tìm thấy ở đây rất nhiều bản dịch bổ ích:

Bạn muốn học ngôn ngữ mới nào?