Μάθετε ξένες γλώσσες για τις διακοπές:
Μάθετε περισσότερες από 50 σημαντικές λέξεις σε περισσότερες από 70 γλώσσες!


  • Πώς μπορείτε να πείτε "Γεια σου" ή "Αντίο" σε μία ξένη γλώσσα;
  • Πώς μπορείτε να πείτε "παρακαλώ" και "ευχαριστώ" ευγενικά;
  • Τί σημαίνει "ναι" και "όχι";
  • Πώς μπορείτε να μάθετε να μετράτε από το ένα μέχρι το δέκα σε μία ξένη γλώσσα;

Εάν ταξιδεύετε, θα έπρεπε να μάθετε αυτό το λεξιλόγιο:

Ποιά γλώσσα θα θέλατε να μάθετε;