Učenje jezika za odlazak na putovanje:
Naučite više od 50 važnih pojmova iz preko 70 stranih jezika!


  • Kako se kaže „bok“ ili „pozdrav“ na stranom jeziku?
  • Kako se kulturno kaže „molim“ i „hvala“?
  • Kako reći „da“ i „ne“?
  • Kako na stranom jeziku brojati do deset?

Ako odlazite na putovanja, trebali biste naučiti ove važne pojmove!

Koji strani jezik želite naučiti?