belajar bahasa Azeri  

Anda akan berlibur ke negara Azeri?
Belajarlah kosakata terpenting dalam bahasa Azeri!


Di sini Anda dapat menemukan lebih dari 50 kata dan frasa penting yang telah diterjemahkan dari bahasa Azeri ke dalam bahasa Indonesia.
Dengan dilengkapi oleh kosakata ini, Anda pasti akan lebih menikmati liburan Anda di negara Azeri.
 
Belajarlah bersama kami:

”Pelajari bahasa Azeri dengan cepat dan efektif dengan metode unik – hanya dengan 17 menit setiap hari:”
Belajar bahasa Azeri »
 
 

Menyapa seseorang

 
Salam!Halo! / Hai!
Sabahın xeyir!
Sabahınız xeyir!
Selamat pagi! (situasi informal/ formal)
Salam!Selamat siang!
Axshamın xeyir!
Axshamınız xeyir!
Selamat sore / malam! (situasi informal/ formal)
Gecən xeyirə qalsın!
Gecəniz xeyirə qalsın!
Selamat malam! (situasi informal/ formal)
Hələlik!Dahh! / Mari! / Yuk ah!
Hələlik!Sampai jumpa! (situasi formal)
 

Kumpulan kosakata penting

 
bəliya
xeyrtidak
bəlkə
bəlkə də
mungkin / bisa jadi
olduOK
Sag ol!
Sag olun!
Terima kasih! (situasi infomal /formal)
Buyur!
Buyurun!
Kembali! / Sama-sama! (situasi informal / formal)
Bağışlıyın, ...Maaf, ...
Təəssüf edirəm.Maaf. (m/f)
Mənim ... var.
Mənim ... yoxdur.
Saya punya .../ Saya tidak punya ...
Bizim ... var.
Bizim ... yoxdur.
Kami punya .../ Kami tidak punya ...
... var.
... yoxdur.
Ada .../ Tidak ada ...
 

Memperkenalkan diri

 
Mənim ... yaşım var.Umur saya ...
Mən evliyəm.
Mən evli deyiləm.
Saya menikah./ Saya tidak menikah.
Mən tək səyahət edirəm.
Mən tək səyahət etmirəm.
Saya bepergian sendiri. / Saya tidak bepergian sendiri.
Mən ... ilə səyahət edirəm.Saya bepergian dengan ...
 

Pemahaman

 
Mən azərbaycanca danışa bilmirəm.Saya tidak bisa bahasa Azeri.
Bunu başa düşmürəm.Saya tidak mengerti. (m/f)
... danışa bilirsiniz?Bisakah anda bahasa ... ? (m/f)
Burda kimsə ...danışa bilir?Adakah yang bisa bahasa ...?
ingiliscəInggris
fransizcaPerancis
Zəhmət olmasa bunu yazın.Tolong tuliskan. (m/f)
Zəhmət olmasa bunu təkrar edin.Tolong ulang. (m/f)
Bir dəqiqə lütfən!Tolong tunggu sebentar.
 

Angka

 
sıfırnol / kosong
birsatu
ikidua
üçtiga
dördempat
beşlima
altıenam
yedditujuh
səkkizdelapan
doqquzsembilan
onsepuluh
on birsebelas
on ikidua belas
on üçtiga belas
on dördempat belas
on beşlima belas
on altıenam belas
on yedditujuh belas
on səkkizdelapan belas
on doqquzsembilan belas
iyirmidua puluh
iyirmi birdua puluh satu
otuztiga puluh
qırxempat puluh
əllilima puluh
altmışenam puluh
yetmiştujuh puluh
səksəndelapan puluh
doxsansembilan puluh
yüzseratus
minseribu
bir milyonsatu juta
bir neçəsepasang
 

 

Gratis kursus bahasa Azeri versi uji coba

 
Mendapatkan versi uji coba gratis untuk bahasa Azeri dan berbagai tips rahasia untuk belajar bahasa!