belajar bahasa Wolof  

Anda akan berlibur ke negara Senegal?
Belajarlah kosakata terpenting dalam bahasa Wolof!


Di sini Anda dapat menemukan lebih dari 50 kata dan frasa penting yang telah diterjemahkan dari bahasa Wolof ke dalam bahasa Indonesia.
Dengan dilengkapi oleh kosakata ini, Anda pasti akan lebih menikmati liburan Anda di negara Senegal.
 
Belajarlah bersama kami:

Belajar bahasa Wolof »
 

 
Kursus bahasa Wolof:
diskon %
Harga normal:
Dapatkan hanya dengan:
 
        Pesan sekarang »        

 

Menyapa seseorang

 
Halo! / Hai! Salaamaalekum!
Salaamaalekum!Halo! / Hai!
Selamat pagi! Salaamaalekum!
Salaamaalekum!Selamat pagi!
Selamat siang! Salaamaalekum!
Salaamaalekum!Selamat siang!
Selamat sore / malam! Salaamalekum!
Salaamalekum!Selamat sore / malam!
Selamat malam! (m/f) Fanaanal ak jàmm!
Fanaanal ak jàmm!Selamat malam! (m/f)
Dahh! / Mari! / Yuk ah! Ba beneen yoon!
Ba beneen yoon!Dahh! / Mari! / Yuk ah!
Sampai jumpa! (situasi formal) Jàmm ak jàmm!
Jàmm ak jàmm!Sampai jumpa! (situasi formal)

Kumpulan kosakata penting

 
ya waaw
waawya
tidak déedéet
déedéettidak
mungkin / bisa jadi xéj na
xéj namungkin / bisa jadi
OK baxna
baxnaOK
Terima kasih! Jërëjëf!
Jërëjëf!Terima kasih!
Silakan... / Tolong... Amul solo!
Amul solo!Silakan... / Tolong...
Maaf, ... Baal ma ...
Baal ma ...Maaf, ...
Maaf. (m/f) Maa ngi jegg ëlu.
Maa ngi jegg ëlu.Maaf. (m/f)
Saya punya .../ Saya tidak punya ... Amnaa ... / Amouma ...
Amnaa ...
Amouma ...
Saya punya .../ Saya tidak punya ...
Kami punya .../ Kami tidak punya ... Amnañu ... / Amuñu ...
Amnañu ...
Amuñu ...
Kami punya .../ Kami tidak punya ...
Ada .../ Tidak ada ... Amna ... / Amul ...
Amna ...
Amul ...
Ada .../ Tidak ada ...

Memperkenalkan diri

 
Nama saya ... Maa ngi tudd ...
Maa ngi tudd ...Nama saya ...
Saya berasal ... Maa ngi joge ...
Maa ngi joge ...Saya berasal ...
Umur saya ... Maa ngi am ... at.
Maa ngi am ... at.Umur saya ...
Saya menikah./ Saya tidak menikah. Seynaa. / Seyuma.
Seynaa.
Seyuma.
Saya menikah./ Saya tidak menikah.
Saya (tidak) bepergian sendiri. Damay (Duma) tukki man kenn.
Damay (Duma) tukki man kenn.Saya (tidak) bepergian sendiri.
Saya bepergian dengan ... Damay tukki ak ...
Damay tukki ak ...Saya bepergian dengan ...

Pemahaman

 
Saya tidak bisa bahasa Wolof. Degguma Wolof.
Degguma Wolof.Saya tidak bisa bahasa Wolof.
Saya tidak mengerti. (m/f) Nandu mako.
Nandu mako.Saya tidak mengerti. (m/f)
Bisakah anda bahasa ... ? (m/f) Ndax degg nga ... ?
Ndax degg nga ... ?Bisakah anda bahasa ... ? (m/f)
Adakah yang bisa bahasa ...? Ndax amna kou degg fii ... ?
Ndax amna kou degg fii ... ?Adakah yang bisa bahasa ...?
Inggris Anglais
AnglaisInggris
Perancis Nasaraan
NasaraanPerancis
Tolong tuliskan. (m/f) Bindal.
Bindal.Tolong tuliskan. (m/f)
Tolong ulang. (m/f) Jaraat ci.
Jaraat ci.Tolong ulang. (m/f)
Tolong tunggu sebentar. Xaaral.
Xaaral.Tolong tunggu sebentar.

Angka

 
nol / kosong tus
tusnol / kosong
satu benn
bennsatu
dua ñaar
ñaardua
tiga ñett
ñetttiga
empat ñeent
ñeentempat
lima juróom
juróomlima
enam juróom benn
juróom bennenam
tujuh juróom ñaar
juróom ñaartujuh
delapan juróom ñett
juróom ñettdelapan
sembilan juróom ñeent
juróom ñeentsembilan
sepuluh fukk
fukksepuluh
sebelas fukk ak benn
fukk ak bennsebelas
dua belas fukk ak ñaar
fukk ak ñaardua belas
tiga belas fukk ak ñett
fukk ak ñetttiga belas
empat belas fukk ak ñeent
fukk ak ñeentempat belas
lima belas fukk ak juróom
fukk ak juróomlima belas
enam belas fukk ak juróom-benn
fukk ak juróom-bennenam belas
tujuh belas fukk ak juróom- ñaar
fukk ak juróom- ñaartujuh belas
delapan belas fukk ak juróom- ñeet
fukk ak juróom- ñeetdelapan belas
sembilan belas fukk ak juróom- ñeent
fukk ak juróom- ñeentsembilan belas
dua puluh ñaar-fukk
ñaar-fukkdua puluh
dua puluh satu ñaar-fukk ak benn
ñaar-fukk ak benndua puluh satu
tiga puluh ñett-fukk / fanweer
ñett-fukk
fanweer
tiga puluh
empat puluh ñeent-fukk
ñeent-fukkempat puluh
lima puluh juróom-fukk
juróom-fukklima puluh
enam puluh juróom-benn-fukk
juróom-benn-fukkenam puluh
tujuh puluh juróom- ñaar-fukk
juróom- ñaar-fukktujuh puluh
delapan puluh juróom- ñett-fukk
juróom- ñett-fukkdelapan puluh
sembilan puluh juróom- ñeent-fukk
juróom- ñeent-fukksembilan puluh
seratus téeméer
téeméerseratus
seribu junni
junniseribu
satu juta tamndareet / million
tamndareet
million
satu juta
sepasang ay
aysepasang