aprender Armênio  

Vai viajar para a Armênia?
Aprenda as palavras mais importantes em armênio!


Aqui você encontra mais de 50 palavras e expressões importantes em armênio.
Prepare-se para sua viagem para a Armênia!
 
Aprenda com a gente:

Aprenda arménio muito mais rápido do que com métodos de aprendizagem convencionais – com apenas 17 minutos por dia:
Aprender armênio com o método de memória de longo prazo »
 
 

Saudação

 
Բարեվ
barheev!
Olá!
Բարի առավոտ
barhi arravot!
Bom dia!
Բարի օր
barhi orh!
Boa tarde!
Բարի երեկո
barhi eerheeko!
Boa noite!
Բարի գիշեր
barhi gischeerr!
Boa noite!
Ցը, ցտեսություն
tsae!, tsteessutjun!
Tchau!
Ցտեսություն
tsteessutsjun!
Adeus!
 

Vocábulos importantes

 
այո
ajo
sim
ոչ
votsh
não
միգուցե
migutse
talvez
Բարի, լավ
barhi, lav
OK
շնորհակալություն
schnorrhakalutsjun!
Obrigado(a)!
խնդրեմ (չարժի։)
chndrheem! (tsarzhi.)
De nada
ներողություն
neerhorutjun ...
Desculpe,...(Sg./ Pl.)
ցավում եմ։
tsavum em.
Perdão. (m/f)
Ես ունեմ (չունեմ)
ees un em (tshunem) ...
Eu (não) tenho ...
Մենք ունենք (չունենք)
meenk unenk (tshunenk) ...
Nós temos .../ Nós não temos...
Կա (չկա)
ka (tshka) ...
Há.../ Não há...
 

Apresentar-se

 
Իմ անունը ...
im anunae ...
Eu me chamo...
Ես ...
eess ...
Eu sou...
Ես ... տարեկան եմ։
eess ... tarheekan em.
Eu tenho ... anos.
Ես ամուսնացած եմ։
Ես ամուսնացած չեմ։
eess amussnatsats em.
eess amussnatsats tsheem.
Eu sou casado. / Eu não sou casado.
Ես միայնակ եմ ճանապարհորդում։
Ես միայնակ չեմ ճանապարհորդում։
ees miajnak eem djana- parhorhdum.
ees miajnak tsheem djana- parhorhdum.
Eu viajo sozinho / Eu não viajo sozinho.
Ես ճանապարհորդում եմ ...
ees djana- parhorhdum em ...
Estou viajando com...
 

Compreensão

 
Ես ... չեմ խոսում
eess ... tsheen chossum.
Eu não falo...
սա ես չեմ հասկանում։
ssa eess tsheem hasskanum.
Não entendo.
Դուք ... խոսու՞մ եք
duk ... chossum eekh?
Fala ... ?
Այստեղ որ մեկը ... խոսու՞մ է
ajssteer vorh meekae ... chossum e?
Alguém aqui fala ... ?
անգլերեն
angleerheen
Inglês
Ֆրանսերեն
frransseerheen
Francês
Խնդրում եմ գրեք։
chndrhum eem grheekh.
Podia escrever-me isso?
Խնդրում եմ կրկնեք։
chndrhum eem krhkneekh.
Podia repetir, por favor?
խնդրում եմ Մեկ րոպե։
chndrhum eem meek rhopee.
Um momento, por favor.
 

Números

 
զրո
tsrho
zero
մեկ
meek
um
երկու
eerhku
dois
երեք
eerheekh
três
չորս
tshorhss
quatro
հինգ
hing
cinco
վեց
veets
seis
յոթ
jodt
sete
ութ
udt
oito
ինն
inae
nove
տաս
tass
dez
տասնմեկ
tassnmeek
onze
տասներկու
tassneerhku
doze
տասներեք
tassneerheekh
treze
տասնչորս
tassntshorhss
quatorze
տասնհինգ
tassnhing
quinze
տասնվեց
tassnveets
deze(a)sseis
տասնյոթ
tassnjodt
deze(a)ssete
տասնութ
tassnaeudt
dezoito
տասնինը
tassnaeinae
dezenove
քսան
khssan
vinte
քսանմեկ
khssanmeek
vinte e um
երեսուն
eerheessun
trinta
քարասուն
kharrassun
quarenta
հիսուն
hissun
cinquenta
վաթսուն
vatssun
sessenta
յոթանասուն
jodtanassun
setenta
ութանասուն
udtanassun
oitenta
իննսուն
innssun
noventa
հարյուր
harhjurh
cem
հազար
hatsarh
mil
մեկ միլիոն
meek milion
um milhão
մի քանի
mi khani
alguns
 

 

Versão de demonstração gratuita do curso de arménio

 
Teste o curso de arménio gratuitamente e receba ainda muitas dicas para aprender línguas.