impara armeno  

Fai un viaggio in Armenia?
Impara le parole più importanti in armeno!


Qui trovi la traduzione delle 50 più importanti parole ed espressioni dall'armeno all'italiano, così da poterti preparare al meglio per il tuo viaggio in Armenia.
 
Impara con noi:

Imparare l'armeno »
 

 
Corso di armeno:
Sconto del %
Prezzo pieno:
Il tuo prezzo scontato:
 
        Vai all'offerta »        

 

Saluti

 
Ciao! Բարեվ---barheev!
Բարեվ
barheev!
Ciao!
Buongiorno! (sg./pl.) Բարի առավոտ---barhi arravot!
Բարի առավոտ
barhi arravot!
Buongiorno! (sg./pl.)
Buongiorno! (sg./pl.) Բարի օր---barhi orh!
Բարի օր
barhi orh!
Buongiorno! (sg./pl.)
Buonasera! (sg./pl.) Բարի երեկո---barhi eerheeko!
Բարի երեկո
barhi eerheeko!
Buonasera! (sg./pl.)
Buonanotte! (sg./pl.) Բարի գիշեր---barhi gischeerr!
Բարի գիշեր
barhi gischeerr!
Buonanotte! (sg./pl.)
Ciao! (informale) Ցը, ցտեսություն---tsae!, tsteessutjun!
Ցը, ցտեսություն
tsae!, tsteessutjun!
Ciao! (informale)
Arrivederci! (formale) Ցտեսություն---tsteessutsjun!
Ցտեսություն
tsteessutsjun!
Arrivederci! (formale)

Lessico fondamentale

 
sì այո---ajo
այո
ajo
no ոչ---votsh
ոչ
votsh
no
forse միգուցե---migutse
միգուցե
migutse
forse
Ok Բարի, լավ---barhi, lav
Բարի, լավ
barhi, lav
Ok
Grazie! շնորհակալություն---schnorrhakalutsjun!
շնորհակալություն
schnorrhakalutsjun!
Grazie!
Prego! (di niente) խնդրեմ (չարժի։)---chndrheem! (tsarzhi.)
խնդրեմ (չարժի։)
chndrheem! (tsarzhi.)
Prego! (di niente)
Scusa ... / Scusate ... (sing./pl.) ներողություն---neerhorutjun ...
ներողություն
neerhorutjun ...
Scusa ... / Scusate ... (sing./pl.)
Mi dispiace. ցավում եմ։---tsavum em.
ցավում եմ։
tsavum em.
Mi dispiace.
(Non) Ho ... Ես ունեմ (չունեմ)---ees un em (tshunem) ...
Ես ունեմ (չունեմ)
ees un em (tshunem) ...
(Non) Ho ...
(Non) Abbiamo ... Մենք ունենք (չունենք)---meenk unenk (tshunenk) ...
Մենք ունենք (չունենք)
meenk unenk (tshunenk) ...
(Non) Abbiamo ...
(Non) c'è ... Կա (չկա)---ka (tshka) ...
Կա (չկա)
ka (tshka) ...
(Non) c'è ...

Presentarsi

 
Mi chiamo ... Իմ անունը ...---im anunae ...
Իմ անունը ...
im anunae ...
Mi chiamo ...
Io vengo ... Ես ...---eess ...
Ես ...
eess ...
Io vengo ...
Ho ... anni. Ես ... տարեկան եմ։---eess ... tarheekan em.
Ես ... տարեկան եմ։
eess ... tarheekan em.
Ho ... anni.
Sono sposato/a. / Non sono sposato/a. Ես ամուսնացած եմ։ / Ես ամուսնացած չեմ։---eess amussnatsats em. / eess amussnatsats tsheem.
Ես ամուսնացած եմ։
Ես ամուսնացած չեմ։
eess amussnatsats em.
eess amussnatsats tsheem.
Sono sposatoă. / Non sono sposatoă.
Viaggio da solo. / Non viaggio da solo. Ես միայնակ եմ ճանապարհորդում։ / Ես միայնակ չեմ ճանապարհորդում։---ees miajnak eem djana- parhorhdum. / ees miajnak tsheem djana- parhorhdum.
Ես միայնակ եմ ճանապարհորդում։
Ես միայնակ չեմ ճանապարհորդում։
ees miajnak eem djana- parhorhdum.
ees miajnak tsheem djana- parhorhdum.
Viaggio da solo. / Non viaggio da solo.
Viaggio con ... Ես ճանապարհորդում եմ ...---ees djana- parhorhdum em ...
Ես ճանապարհորդում եմ ...
ees djana- parhorhdum em ...
Viaggio con ...

Comprensione

 
Non parlo ... Ես ... չեմ խոսում---eess ... tsheen chossum.
Ես ... չեմ խոսում
eess ... tsheen chossum.
Non parlo ...
Non lo capisco. սա ես չեմ հասկանում։---ssa eess tsheem hasskanum.
սա ես չեմ հասկանում։
ssa eess tsheem hasskanum.
Non lo capisco.
Parla ... ? Դուք ... խոսու՞մ եք---duk ... chossum eekh?
Դուք ... խոսու՞մ եք
duk ... chossum eekh?
Parla ... ?
Qualcuno qui parla ...? Այստեղ որ մեկը ... խոսու՞մ է---ajssteer vorh meekae ... chossum e?
Այստեղ որ մեկը ... խոսու՞մ է
ajssteer vorh meekae ... chossum e?
Qualcuno qui parla ...?
inglese անգլերեն---angleerheen
անգլերեն
angleerheen
inglese
francese Ֆրանսերեն---frransseerheen
Ֆրանսերեն
frransseerheen
francese
Per piacere se lo scriva. Խնդրում եմ գրեք։---chndrhum eem grheekh.
Խնդրում եմ գրեք։
chndrhum eem grheekh.
Per piacere se lo scriva.
Per piacere lo ripeta. Խնդրում եմ կրկնեք։---chndrhum eem krhkneekh.
Խնդրում եմ կրկնեք։
chndrhum eem krhkneekh.
Per piacere lo ripeta.
Un momento, per piacere. խնդրում եմ Մեկ րոպե։---chndrhum eem meek rhopee.
խնդրում եմ Մեկ րոպե։
chndrhum eem meek rhopee.
Un momento, per piacere.

Numeri

 
zero զրո---tsrho
զրո
tsrho
zero
uno մեկ---meek
մեկ
meek
uno
due երկու---eerhku
երկու
eerhku
due
tre երեք---eerheekh
երեք
eerheekh
tre
quattro չորս---tshorhss
չորս
tshorhss
quattro
cinque հինգ---hing
հինգ
hing
cinque
sei վեց---veets
վեց
veets
sei
sette յոթ---jodt
յոթ
jodt
sette
otto ութ---udt
ութ
udt
otto
nove ինն---inae
ինն
inae
nove
dieci տաս---tass
տաս
tass
dieci
undici տասնմեկ---tassnmeek
տասնմեկ
tassnmeek
undici
dodici տասներկու---tassneerhku
տասներկու
tassneerhku
dodici
tredici տասներեք---tassneerheekh
տասներեք
tassneerheekh
tredici
quattordici տասնչորս---tassntshorhss
տասնչորս
tassntshorhss
quattordici
quindici տասնհինգ---tassnhing
տասնհինգ
tassnhing
quindici
sedici տասնվեց---tassnveets
տասնվեց
tassnveets
sedici
diciassette տասնյոթ---tassnjodt
տասնյոթ
tassnjodt
diciassette
diciotto տասնութ---tassnaeudt
տասնութ
tassnaeudt
diciotto
diciannove տասնինը---tassnaeinae
տասնինը
tassnaeinae
diciannove
venti քսան---khssan
քսան
khssan
venti
ventuno քսանմեկ---khssanmeek
քսանմեկ
khssanmeek
ventuno
trenta երեսուն---eerheessun
երեսուն
eerheessun
trenta
quaranta քարասուն---kharrassun
քարասուն
kharrassun
quaranta
cinquanta հիսուն---hissun
հիսուն
hissun
cinquanta
sessanta վաթսուն---vatssun
վաթսուն
vatssun
sessanta
settanta յոթանասուն---jodtanassun
յոթանասուն
jodtanassun
settanta
ottanta ութանասուն---udtanassun
ութանասուն
udtanassun
ottanta
novanta իննսուն---innssun
իննսուն
innssun
novanta
cento հարյուր---harhjurh
հարյուր
harhjurh
cento
mille հազար---hatsarh
հազար
hatsarh
mille
un milione մեկ միլիոն---meek milion
մեկ միլիոն
meek milion
un milione
un paio մի քանի---mi khani
մի քանի
mi khani
un paio