lär dig afrikaans  

Planerar du en resa till Sydafrika?
Lär dig här de viktigaste orden på afrikaans!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från afrikaans till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Sydafrika!
 
Lär dig med oss:

”Med min språkkurs har jag lärt mig afrikaans så mycket snabbare än jag någonsin trodde var möjligt – på bara 17 minuter per dag:”
Lär dig afrikaans med långtidsminnesmetoden »
 
 

Hälsningsfraser

 
Hello!
Hi!
Hej!
Goeie môre!God morgon!
Goeie dag!God dag!
Goeie naand!God kväll!
Goeie nag!God natt! (m, f)
Baai!Hej då! (informell)
Totsiens!
Ta-ta!
På återseende! (formellt)
 

Viktigt ordförråd

 
jaja
neenej
miskienkanske
OK
oraait
OK
Dankie!Tack!
Met plesier!
Dis ʼn plesier!
Ingen orsak! (m, f)
Versoning ...
Verskoon my .../ Ekskuus ...
Ursäkta, ...
Ek is jammer.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Ek het ...
Ek het geen ...
Jag har (jag har ingen) ...
Ons het ...
Ons het geen ...
Vi har … (Vi har ingen) …
Daar is ...
Daar is geen ...
Det finns (ingen) …
 

Presentera sig

 
My naam is ...Jag heter ...
Ek kom van ...Jag kommer ...
Ek is getroud.
Ek is nie getroud nie.
Jag är gift. / Jag är inte gift.
Ek toer alleen.
Ek toer nie alleen nie.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Ek toer saammet ...Jag reser med ...
 

Samförstånd

 
Praat u ... ?Pratar du … ? (m, f)
Praat iemand hier ... ?
Praat iemand hierso ... ?
Pratar någon här ... ?
Skryf dit asseblief neer.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Herhaal dit asseblief.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Net ʼn oomblik asseblief.Ett ögonblick, tack.
 

Siffror och tal

 
nulnoll
eenett
tweetvå
drietre
vierfyra
vyffem
sessex
sewesju
agtåtta
negenio
tientio
elfelva
twaalftolv
dertientretton
veertienfjorton
vyftienfemton
sestiensexton
sewentiensjutton
agtienarton
negentiennitton
twintigtjugo
eenentwintigtjugoett
dertigtrettio
veertigfyrtio
vyftigfemtio
sestigsextio
sewentigsjuttio
tagtigåttio
negentignittio
honderdhundra
duisendtusen
een miljoenen miljon
ʼn paarett par
 

 

”Med min språkkurs har jag lärt mig afrikaans så mycket snabbare än jag någonsin trodde var möjligt – på bara 17 minuter per dag!”

 
Snabb, effektiv och rolig inlärning:
Du kan säga allt som är viktigt under resan efter bara 3 timmars inlärning – för PC, smartphone och surfplatta.
 
lär dig afrikaans
 
Lär dig afrikaans »

 
På de här sätten skiljer sig vår afrikaanskurs från andra språkkurser:
Rekommenderad inlärningstid: bara 17 minuter per dag.
När som helst – var som helst – på vilken enhet som helst.
Med vår prisbelönta metod för inlärning till långtidsminnet kommer du aldrig att glömma den afrikaans du lärt dig igen.
Med den nya Superlearning-tekniken har du ha lättare att ta in kunskap och gör framsteg 32% snabbare.
Kursen ger dig automatiskt rätt övningar varje dag och ser till att du håller dig till kursplanen.
Det får det att kännas som att du lär dig afrikaans på ett rent magiskt sätt.
De varierande inlärningsmetoderna gör kursen både rolig och framgångsrik och motiverar dig att fortsätta lära dig afrikaans varje dag.

Lär dig afrikaans nu »

 
 

 

Gratis afrikaans-testversion

 
Prova kursen och se själv hur du lär dig afrikaans mycket snabbare än du trodde var möjligt.