lär dig koreanska  

Planerar du en resa till Korea?
Lär dig här de viktigaste orden på koreanska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från koreanska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Korea!
 
Lär dig med oss:

”Med min språkkurs har jag lärt mig koreanska så mycket snabbare än jag någonsin trodde var möjligt – på bara 17 minuter per dag:”
Lär dig koreanska med långtidsminnesmetoden »
 
 

Hälsningsfraser

 
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Hej!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
God morgon!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
God dag!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
God kväll!
안녕히 주무세요!
An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
God natt! (m, f)
안녕!
잘 가!
An-nyeong!
Jal-ga!
Hej då! (informell)
또 만나요!
Tto man-na-yo!
På återseende! (formellt)
 

Viktigt ordförråd

 


ne
ye
ja
아니요
a-ni-yo
nej
아마도
a-ma-do
kanske
좋아요.
Jo-a-yo.
OK
감사합니다
고맙습니다!
Gam-sa-ham-ni-da!
Go-map-seum-ni-da!
Tack!
천만에요!
Cheon-ma-ne-yo!
Varsågod! (ang.: Ingen orsak!)
실례합니다,...
Sil-lye-ham-ni-da, ...
Ursäkta, ...
죄송합니다.
미안합니다.
Joe-song-ham-ni-da.
Mi-an-ham-ni-da.
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
저는 ...이/ 가 있습니다. (저는 ...이/ 가 없습니다)
Jeo-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (Jeo-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Jag har (ingen) …
우리는 ...이/ 가 있습니다. (우리는 ...이/ 가 없습니다.)
U-ri-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (U-ri-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Vi har (ingen) …
...이/ 가 있습니다. (...이/ 가 없습니다.)
... i/ ga it-seum-ni-da. (... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Det finns (ingen) …
 

Presentera sig

 
저는 ...라고 합니다.
Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
Jag heter ...
저는 ...에서 왔습니다.
Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
Jag kommer ...
저는 ...살입니다.
Jeo-neun ... sal im-ni-da.
Jag är ... år gammal.
저는 결혼했습니다. (저는 미혼입니다.)
Jeo-neun gyeo-ron-haet-seum-ni-da. (Jeo-neun mi-ho-nim-ni-da.)
Jag är (inte) gift. (m, f)
저는 혼자서 여행하고 있습니다. (저는 혼자서 여행하고 있는 것이 아닙니다.)
Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da. (Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-neun geo-si a-nim-ni-da.)
Jag reser (inte) ensam.
저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.
Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
Jag reser med ...
 

Samförstånd

 
저는 한국어를 할 줄 모릅니다.
Jeo-neun han-gu-geo-reul hal jul mo-reum-ni-da.
Jag pratar inte koreanska.
그것을 저는 이해하지 못했습니다.
Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
Det förstår jag inte. (m, f)
...로 말할 수 있습니까?
... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Pratar du … ? (m, f)
여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Pratar någon här ... ?
여기 누군가 영어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga yeong-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Pratar någon här engelska?
여기 누군가 프랑스어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga peu-rang-seu-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Pratar någon här franska?
그것을 적어 주세요.
Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
Var snäll och skriv upp det. (m, f)
그것을 다시 반복해 주세요.
Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
Kan du upprepa det, tack. (m, f)
잠시만 기다리세요.
Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
Ett ögonblick, tack.
 

Siffror och tal

 

Yeong
noll
일 (하나)
Il (Ha-na)
ett
이 (둘)
I (Dul)
två
삼 (셋)
Sam (Set)
tre
사 (넷)
Sa (Net)
fyra
오 (다섯)
O (Da-seot)
fem
육 (여섯)
Yuk (Yeo-seot)
sex
칠 (일곱)
Chil (Il-gop)
sju
팔 (여덟)
Pal (Yeo-deol)
åtta
구 (아홉)
Gu (A-hop)
nio
십 (열)
Sip (Yeol)
tio
십일 (열하나)
Si- bil (Yeol-ha-na)
elva
십이 (열둘)
Si-bi (Yeol-dul)
tolv
십삼 (열셋)
Sip-sam (Yeol-set)
tretton
십사 (열넷)
Sip-sa (Yeol-net)
fjorton
십오 (열다섯)
Si-bo (Yeol-da-seot)
femton
십육 (열여섯)
Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
sexton
십칠 (열일곱)
Sip-chil (Yeo-ril-gop)
sjutton
십팔 (열여덟)
Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
arton
십구 (열아홉)
Sip-gu (Yeol-a-hop)
nitton
이십 (스물)
I-sip (Seu-mul)
tjugo
이십일 (스물하나)
I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
tjugoett
삼십 (서른)
Sam-sip (Seo-reun)
trettio
사십 (마흔)
Sa-sip (Ma-heun)
fyrtio
오십 (쉰)
O-sip (Swin)
femtio
육십 (예순)
Yuk-sip (Ye-sun)
sextio
칠십 (일흔)
Chil-sip (I-reun)
sjuttio
팔십 (여든)
Pal-sip (Yeo-deun)
åttio
구십 (아흔)
Gu-sip (A-heun)
nittio

Baek
hundra

Cheon
tusen
백만
Baek-man
en miljon

Myeot
ett par
 

 

”Med min språkkurs har jag lärt mig koreanska så mycket snabbare än jag någonsin trodde var möjligt – på bara 17 minuter per dag!”

 
Snabb, effektiv och rolig inlärning:
Håll enkla konversationer på koreanska efter 3 timmar – flytande språkkunskaper efter 50 timmar – för PC, smartphones och surfplattor.
 
lär dig koreanska
 
Lär dig koreanska »

 
På de här sätten skiljer sig vår koreanskakurs från andra språkkurser:
Rekommenderad inlärningstid: bara 17 minuter per dag.
När som helst – var som helst – på vilken enhet som helst.
Med vår prisbelönta metod för inlärning till långtidsminnet kommer du aldrig att glömma den koreanska du lärt dig igen.
Med den nya Superlearning-tekniken har du ha lättare att ta in kunskap och gör framsteg 32% snabbare.
Kursen ger dig automatiskt rätt övningar varje dag och ser till att du håller dig till kursplanen.
Det får det att kännas som att du lär dig koreanska på ett rent magiskt sätt.
De varierande inlärningsmetoderna gör kursen både rolig och framgångsrik och motiverar dig att fortsätta lära dig koreanska varje dag.

Lär dig koreanska nu »

 
 

 

Gratis koreanska-testversion

 
Prova kursen och se själv hur du lär dig koreanska mycket snabbare än du trodde var möjligt.