lär dig georgiska  

Planerar du en resa till Georgien?
Lär dig här de viktigaste orden på georgiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från georgiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Georgien!
 
Lär dig med oss:

”Med min språkkurs har jag lärt mig georgiska så mycket snabbare än jag någonsin trodde var möjligt – på bara 17 minuter per dag:”
Lär dig georgiska med långtidsminnesmetoden »
 
 

Hälsningsfraser

 
გამარჯობა!
Gamardschoba!
Hej!
დილა მშვიდობისა!
Dila mschvidobisa!
God morgon!
გამარჯობა!
Gamardschoba!
God dag!
საღამო მშვიდობისა!
Sagamo mschvidobisa!
God kväll!
ღამე მშვიდობისა!
Game mschvidobisa!
God natt! (m, f)
ნახვამდის!
Nachvamdis!
Hej då! (informell)
კარგად ბრძანდებოდეთ!
Kargad brdzandebodet!
På återseende! (formellt)
 

Viktigt ordförråd

 
დიახ
diach
ja
არა
ara
nej
შესაძლოა
schesadzloa
kanske
კარგი
kargi
OK
გმადლობ!
Gmadlob!
Tack!
არაფერს!
Araphers!
Ingen orsak! (m, f)
ბოდიში,...
Bodischi,...
Ursäkta, ...
ვწუხვარ.
Wtsuchvar.
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
მე მაქვს .../ მე არა მაქვს ...
Me maqvs .../ Me ara maqvs ...
Jag har (jag har ingen) ...
ჩვენ გვაქვს .../ ჩვენ არა გვაქვს ...
Chven gvaqvs .../ Chven ara gvaqvs ...
Vi har … (Vi har ingen) …
არსებობს.../ არ არსებობს ...
Arsebobs .../ Ar arsebobs ...
Det finns (ingen) …
 

Presentera sig

 
მე მქვია ...
Me mqvia ...
Jag heter ...
მე ვარ ... წლის.
Me war ... tslis.
Jag är ... år gammal.
მე ვარ დაქორწინებული./ მე ვარ დაუქორწინებელი.
Me war daqortsinebuli./ Me war dauqortsinebeli.
Jag är gift. / Jag är inte gift.
მე ვმოგზაურობ მარტო./ მე არ ვმოგზაურობ მარტო.
Me wmogsaurob marto.
Me ar wmogsaurob marto.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
მე ვმოგზაურობ ... -ით. (მე ვმოგზაურობ ჩემოდნით.)
Me wmogsaurob ... -it. (Me wmogsaurob chemodnit.)
Jag reser med … (t.ex. Jag reser med en resväska)
 

Samförstånd

 
მე არ ვიცი ქართული.
Me ar vitsi qartuli.
Jag pratar inte georgiska.
ეს მე არ მესმის.
Es me ar mesmis.
Det förstår jag inte. (m, f)
ლაპარაკობთ ...?
Laparakobt ...?
Pratar du … ? (m, f)
ლაპარაკობს აქ ვინმე ...?
Laparakobs aq winme ...?
Pratar någon här ... ?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ინგლისურს?
Laparakobs aq winme inglisurs?
Pratar någon här engelska?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ფრანგულს?
Laparakobs aq winme phranguls?
Pratar någon här franska?
გთხოვთ ჩაიწეროთ.
Gtchovt chaitserot.
Var snäll och skriv upp det. (m, f)
გთხოვთ გაიმეოროთ.
Gtchovt gaimeorot.
Kan du upprepa det, tack. (m, f)
ერთი წუთით.
Erti tsutit.
Ett ögonblick, tack.
 

Siffror och tal

 
ნოლი
noli
noll
ერთი
erti
ett
ორი
ori
två
სამი
sami
tre
ოთხი
otchi
fyra
ხუთი
khuti
fem
ექვსი
eqvsi
sex
შვიდი
schvidi
sju
რვა
rva
åtta
ცხრა
tschra
nio
ათი
ati
tio
თერთმეტი
tertmeti
elva
თორმეტი
tormeti
tolv
ცამეტი
tsameti
tretton
თოთხმეტი
totchmeti
fjorton
თხუთმეტი
tchutmeti
femton
თექვსმეტი
tekvsmeti
sexton
ჩვიდმეტი
tschvidmetii
sjutton
თვრამეტი
tvrameti
arton
ცხრამეტი
tschrameti
nitton
ოცი
ozi
tjugo
ოცდაერთი
ozdaerti
tjugoett
ოცდაორი
ozdaori
tjugotvå
ოცდასამი
ozdasami
tjugotre
ოცდაათი
ozdaati
trettio
ოცდათერთმეტი
ozdatertmeti
trettioett (20+11)
ოცდათორმეტი
ozdatormeti
trettiotvå (20+12)
ოცდაცამეტი
ozdazameti
trettiotre (20+13)
ორმოცი
ormozi
fyrtio
ორმოცდაერთი
ormozdaerti
fyrtioett (40+1)
ორმოცდაორი
ormozdaori
fyrtiotvå (40+2)
ორმოცდაათი
ormozdaati
femtio
ორმოცდათერთმეტი
ormozdatertmeti
femtioett (40+11)
ოცდათორმეტი
ozdatormeti
femtiotvå (40+12)
სამოცი
samozi
sextio
სამოცდაერთი
samozdaerti
sextioett (60+1)
სამოცდაორი
samozdaori
sextiotvå (60+2)
სამოცდაათი
samozdaati
sjuttio
სამოცდათერთმეტი
samozdatertmeti
sjuttioett (60+11)
სამოცდათორმეტი
samozdatormeti
sjuttiotvå (60+12)
ოთხმოცი
otchmozi
åttio
ოთხმოცდაერთი
otchmozdaerti
åttioett (80+1)
ოთხმოცდაორი
otchmozdaori
åttiotvå (80+2)
ოთხმოცდაათი
otchmozdaati
nittio
ოთხმოცდათერთმეტი
otchmozdatertmeti
nittioett (80+11)
ოთხმოცდათორმეტი
otchmozdatotmeti
nittiotvå (80+12)
ასი
asi
hundra
ასერთი
aserti
etthundraett (100+1)
ასთერთმეტი
astertmeti
etthundraelva (100+11)
ასოცდათერთმეტი
asozdatertmeti
etthundratrettioett (100+31)
ათასი
atasi
tusen
მილიონი
milioni
en miljon
რამდენიმე
ramdenime
ett par
 

 

”Med min språkkurs har jag lärt mig georgiska så mycket snabbare än jag någonsin trodde var möjligt – på bara 17 minuter per dag!”

 
Snabb, effektiv och rolig inlärning:
Du kan säga allt som är viktigt under resan efter bara 3 timmars inlärning – för PC, smartphone och surfplatta.
 
lär dig georgiska
 
Lär dig georgiska »

 
På de här sätten skiljer sig vår georgiskakurs från andra språkkurser:
Rekommenderad inlärningstid: bara 17 minuter per dag.
När som helst – var som helst – på vilken enhet som helst.
Med vår prisbelönta metod för inlärning till långtidsminnet kommer du aldrig att glömma den georgiska du lärt dig igen.
Med den nya Superlearning-tekniken har du ha lättare att ta in kunskap och gör framsteg 32% snabbare.
Kursen ger dig automatiskt rätt övningar varje dag och ser till att du håller dig till kursplanen.
Det får det att kännas som att du lär dig georgiska på ett rent magiskt sätt.
De varierande inlärningsmetoderna gör kursen både rolig och framgångsrik och motiverar dig att fortsätta lära dig georgiska varje dag.

Lär dig georgiska nu »

 
 

 

Gratis georgiska-testversion

 
Prova kursen och se själv hur du lär dig georgiska mycket snabbare än du trodde var möjligt.