lär dig afrikaans  

Planerar du en resa till Sydafrika?
Lär dig här de viktigaste orden på afrikaans!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från afrikaans till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Sydafrika!
 
Lär dig med oss:

Lär dig afrikaans »
 

 
Afrikaans-språkkurs:
% rabatt
Normalpris:
Ditt reducerade pris:
 
        Gå till erbjudandet »        

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Hello! / Hi!
Hello!
Hi!
Hej!
God morgon! Goeie môre!
Goeie môre!God morgon!
God dag! Goeie dag!
Goeie dag!God dag!
God kväll! Goeie naand!
Goeie naand!God kväll!
God natt! (m, f) Goeie nag!
Goeie nag!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Baai!
Baai!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Totsiens! / Ta-ta!
Totsiens!
Ta-ta!
På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja ja
jaja
nej nee
neenej
kanske miskien
miskienkanske
OK OK / oraait
OK
oraait
OK
Tack! Dankie!
Dankie!Tack!
Ingen orsak! (m, f) Met plesier! / Dis ʼn plesier!
Met plesier!
Dis ʼn plesier!
Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Versoning ... / Verskoon my .../ Ekskuus ...
Versoning ...
Verskoon my .../ Ekskuus ...
Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Ek is jammer.
Ek is jammer.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Ek het ... / Ek het geen ...
Ek het ...
Ek het geen ...
Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Ons het ... / Ons het geen ...
Ons het ...
Ons het geen ...
Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … Daar is ... / Daar is geen ...
Daar is ...
Daar is geen ...
Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... My naam is ...
My naam is ...Jag heter ...
Jag kommer ... Ek kom van ...
Ek kom van ...Jag kommer ...
Jag är gift. / Jag är inte gift. Ek is getroud. / Ek is nie getroud nie.
Ek is getroud.
Ek is nie getroud nie.
Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Ek toer alleen. / Ek toer nie alleen nie.
Ek toer alleen.
Ek toer nie alleen nie.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... Ek toer saammet ...
Ek toer saammet ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Pratar du … ? (m, f) Praat u ... ?
Praat u ... ?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Praat iemand hier ... ? / Praat iemand hierso ... ?
Praat iemand hier ... ?
Praat iemand hierso ... ?
Pratar någon här ... ?
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Skryf dit asseblief neer.
Skryf dit asseblief neer.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Herhaal dit asseblief.
Herhaal dit asseblief.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Net ʼn oomblik asseblief.
Net ʼn oomblik asseblief.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll nul
nulnoll
ett een
eenett
två twee
tweetvå
tre drie
drietre
fyra vier
vierfyra
fem vyf
vyffem
sex ses
sessex
sju sewe
sewesju
åtta agt
agtåtta
nio nege
negenio
tio tien
tientio
elva elf
elfelva
tolv twaalf
twaalftolv
tretton dertien
dertientretton
fjorton veertien
veertienfjorton
femton vyftien
vyftienfemton
sexton sestien
sestiensexton
sjutton sewentien
sewentiensjutton
arton agtien
agtienarton
nitton negentien
negentiennitton
tjugo twintig
twintigtjugo
tjugoett eenentwintig
eenentwintigtjugoett
trettio dertig
dertigtrettio
fyrtio veertig
veertigfyrtio
femtio vyftig
vyftigfemtio
sextio sestig
sestigsextio
sjuttio sewentig
sewentigsjuttio
åttio tagtig
tagtigåttio
nittio negentig
negentignittio
hundra honderd
honderdhundra
tusen duisend
duisendtusen
en miljon een miljoen
een miljoenen miljon
ett par ʼn paar
ʼn paarett par