lär dig brasilianska  

Planerar du en resa till Brasilien?
Lär dig här de viktigaste orden på brasilianska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från brasilianska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Brasilien!
 
Lär dig med oss:

Lär dig brasilianska »
 

 
Brasilianska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Oi!
Oi!Hej!
God morgon! Bom-dia!
Bom-dia!God morgon!
God dag! Boa-tarde!
Boa-tarde!God dag!
God kväll! Boa-noite!
Boa-noite!God kväll!
God natt! (m, f) Boa-noite!
Boa-noite!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Tchau!
Tchau!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Adeus!
Adeus!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja sim
simja
nej não
nãonej
OK ok
okOK
Tack! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Tack!
Ingen orsak! (m, f) De nada! (Com prazer.)
De nada! (Com prazer.)Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Me desculpe ...
Me desculpe ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Sinto muito.
Sinto muito.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Eu tenho .../ Eu não tenho ...
Eu tenho .../ Eu não tenho ...Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Nós temos .../ Nós não temos ...
Nós temos .../ Nós não temos ...Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … Há .../ Não há ...
Há .../ Não há ...Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Eu me chamo ...
Eu me chamo ...Jag heter ...
Jag kommer ifrån … Eu venho da ...
Eu venho da ...Jag kommer ifrån …
Jag är ... år gammal. Eu tenho ... anos
Eu tenho ... anosJag är ... år gammal.
Jag är (inte) gift. (m, f) Eu (não) sou casado. / Eu (não) sou casada.
Eu (não) sou casado.
Eu (não) sou casada.
Jag är (inte) gift. (m, f)
Jag reser (inte) ensam. Eu (não) estou viajando sozinho./ Eu (não) estou viajando sozinha.
Eu (não) estou viajando sozinho./ Eu (não) estou viajando sozinha.Jag reser (inte) ensam.
Jag reser med ... Estou viajando com ...
Estou viajando com ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte portugisiska. Eu não falo português.
Eu não falo português.Jag pratar inte portugisiska.
Det förstår jag inte. (m, f) Eu não entendo.
Eu não entendo.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Você fala ...?
Você fala ...?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Alguém fala aqui ...?
Alguém fala aqui ...?Pratar någon här ... ?
engelska inglês
inglêsengelska
franska francês
francêsfranska
Kan du vara snäll och skriva upp det? Você pode anotar isso, por favor?
Você pode anotar isso, por favor?Kan du vara snäll och skriva upp det?
Kan du vara snäll och upprepa det? Você pode repetir, por favor?
Você pode repetir, por favor?Kan du vara snäll och upprepa det?
Ett ögonblick, tack. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll zero
zeronoll
ett um
umett
två dois
doistvå
tre três
trêstre
fyra quatro
quatrofyra
fem cinco
cincofem
sex seis
seissex
sju sete
setesju
åtta oito
oitoåtta
nio nove
novenio
tio dez
deztio
elva onze
onzeelva
tolv doze
dozetolv
tretton treze
trezetretton
fjorton quatorze
quatorzefjorton
femton quinze
quinzefemton
sexton dezesseis
dezesseissexton
sjutton dezessete
dezessetesjutton
arton dezoito
dezoitoarton
nitton dezenove
dezenovenitton
tjugo vinte
vintetjugo
tjugoett vinte e um
vinte e umtjugoett
trettio trinta
trintatrettio
fyrtio quarenta
quarentafyrtio
femtio cinquenta
cinquentafemtio
sextio sessenta
sessentasextio
sjuttio setenta
setentasjuttio
åttio oitenta
oitentaåttio
nittio noventa
noventanittio
hundra cem
cemhundra
tusen mil
miltusen
en miljon um milhão
um milhãoen miljon
ett par um par
um parett par