lär dig engelska  

Planerar du en resa till England?
Lär dig här de viktigaste orden på engelska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från engelska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till England!
 
Lär dig med oss:

Lär dig engelska »
 

 
Engelska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Hello!
Hello!Hej!
God morgon! Good morning!
Good morning!God morgon!
God kväll! Good evening!
Good evening!God kväll!
God natt! (m, f) Good night!
Good night!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Bye!
Bye!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Good bye!
Good bye!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja yes
yesja
nej no
nonej
kanske maybe
maybekanske
OK ok
okOK
Tack! Thank you!
Thank you!Tack!
Ingen orsak! (m, f) You're welcome!
You're welcome!Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Excuse me, ...
Excuse me, ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) I'm sorry.
I'm sorry.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... I have .../ I don't have ...
I have .../ I don't have ...Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … We have ../ We don't have ...
We have ../ We don't have ...Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … / Det finns (inga) … There is (no) .../ There are (no) ...
There is (no) .../ There are (no) ...Det finns (ingen) … / Det finns (inga) …

Presentera sig

 
Jag heter ... My name is ...
My name is ...Jag heter ...
Jag kommer ... I'm from ...
I'm from ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. I'm ... years old.
I'm ... years old.Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. I am married./ I am not married.
I am married./ I am not married.Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. I am travelling alone./ I am not travelling alone.
I am travelling alone./ I am not travelling alone.Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... I'm travelling with ...
I'm travelling with ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte engelska. I don't speak any English.
I don't speak any English.Jag pratar inte engelska.
Det förstår jag inte. (m, f) I don't understand that.
I don't understand that.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Do you speak ...?
Do you speak ...?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Does anyone here speak ... ?
Does anyone here speak ... ?Pratar någon här ... ?
engelska English
Englishengelska
franska French
Frenchfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Could you write that down please.
Could you write that down please.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Could you please repeat that.
Could you please repeat that.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Just a moment please.
Just a moment please.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll zero
zeronoll
ett one
oneett
två two
twotvå
tre three
threetre
fyra four
fourfyra
fem five
fivefem
sex six
sixsex
sju seven
sevensju
åtta eight
eightåtta
nio nine
ninenio
tio ten
tentio
elva eleven
elevenelva
tolv twelve
twelvetolv
tretton thirteen
thirteentretton
fjorton fourteen
fourteenfjorton
femton fifteen
fifteenfemton
sexton sixteen
sixteensexton
sjutton seventeen
seventeensjutton
arton eighteen
eighteenarton
nitton nineteen
nineteennitton
tjugo twenty
twentytjugo
tjugoett twenty-one
twenty-onetjugoett
trettio thirty
thirtytrettio
fyrtio forty
fortyfyrtio
femtio fifty
fiftyfemtio
sextio sixty
sixtysextio
sjuttio seventy
seventysjuttio
åttio eighty
eightyåttio
nittio ninety
ninetynittio
hundra one hundred
one hundredhundra
tusen one thousand
one thousandtusen
en miljon one million
one millionen miljon
ett par some/ a couple
some/ a coupleett par