lär dig franska  

Planerar du en resa till Frankrike?
Lär dig här de viktigaste orden på franska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från franska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Frankrike!
 
Lär dig med oss:

Lär dig franska »
 

 
Franska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Salut !
Salut !Hej!
God morgon! / God dag! Bonjour !
Bonjour !God morgon! / God dag!
God kväll! Bonsoir !
Bonsoir !God kväll!
God natt! (m, f) Bonne nuit !
Bonne nuit !God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Salut !
Salut !Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Au revoir !
Au revoir !På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja oui
ouija
nej non
nonnej
kanske peut-être
peut-êtrekanske
OK OK
OKOK
Tack! Merci !
Merci !Tack!
Ingen orsak! (m, f) De rien !
De rien !Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Excusez-moi, ...
Excusez-moi, ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Je suis désolé(e) / Désolé(e) !
Je suis désolé(e)
Désolé(e) !
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... J'ai ... / Je n'ai pas ...
J'ai ...
Je n'ai pas ...
Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Nous avons ... / Nous n'avons pas ...
Nous avons ...
Nous n'avons pas ...
Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … Il y a ... / Il n'y a pas ...
Il y a ...
Il n'y a pas ...
Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Je m'appelle ...
Je m'appelle ...Jag heter ...
Jag kommer ... Je viens ...
Je viens ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. J'ai ... ans.
J'ai ... ans.Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. Je suis marié(e). / Je ne suis pas marié(e).
Je suis marié(e).
Je ne suis pas marié(e).
Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Je voyage seul(e). / Je ne voyage pas seul(e).
Je voyage seul(e).
Je ne voyage pas seul(e).
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... Je voyage avec ...
Je voyage avec ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte franska. Je ne parle pas français.
Je ne parle pas français.Jag pratar inte franska.
Det förstår jag inte. (m, f) Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Parlez-vous ... ?
Parlez-vous ... ?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Quelqu'un parle-t-il ... ici ?
Quelqu'un parle-t-il ... ici ?Pratar någon här ... ?
engelska anglais
anglaisengelska
franska français
françaisfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Veuillez noter.
Veuillez noter.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Veuillez répéter.
Veuillez répéter.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Un moment, s'il vous plaît !
Un moment, s'il vous plaît !Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll zéro
zéronoll
ett un
unett
två deux
deuxtvå
tre trois
troistre
fyra quatre
quatrefyra
fem cinq
cinqfem
sex six
sixsex
sju sept
septsju
åtta huit
huitåtta
nio neuf
neufnio
tio dix
dixtio
elva onze
onzeelva
tolv douze
douzetolv
tretton treize
treizetretton
fjorton quatorze
quatorzefjorton
femton quinze
quinzefemton
sexton seize
seizesexton
sjutton dix-sept
dix-septsjutton
arton dix-huit
dix-huitarton
nitton dix-neuf
dix-neufnitton
tjugo vingt
vingttjugo
tjugoett vingt-et-un
vingt-et-untjugoett
trettio trente
trentetrettio
fyrtio quarante
quarantefyrtio
femtio cinquante
cinquantefemtio
sextio soixante
soixantesextio
sjuttio soixante-dix
soixante-dixsjuttio
åttio quatre-vingts
quatre-vingtsåttio
nittio quatre-vingt-dix
quatre-vingt-dixnittio
hundra cent
centhundra
tusen mille
milletusen
en miljon un million
un millionen miljon
ett par quelques ...
quelques ...ett par