lär dig hebreiska  

Planerar du en resa till Israel?
Lär dig här de viktigaste orden på hebreiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från hebreiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Israel!
 
Lär dig med oss:

Lär dig hebreiska »
 

 
Hebreiska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! שלום---schalom!
שלום
schalom!
Hej!
God morgon! בוקר טוב---bokir tow!
בוקר טוב
bokir tow!
God morgon!
God dag! יום טוב---jom tow!
יום טוב
jom tow!
God dag!
God kväll! ערב טוב---erew tow!
ערב טוב
erew tow!
God kväll!
God natt! (m, f) לילה טוב---laila tow!
לילה טוב
laila tow!
God natt! (m, f)
Hej då! (informell) ביי---bay!
ביי
bay!
Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) להתראות---lehitraot!
להתראות
lehitraot!
På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja כן---ken
כן
ken
ja
nej לא---lo
לא
lo
nej
kanske אולי---olai
אולי
olai
kanske
OK אוקיי---okej
אוקיי
okej
OK
Tack! תודה---toda!
תודה
toda!
Tack!
Ingen orsak! (m, f) בבקשה (אין בעד מה)---bewakascha! (en bead ma)
בבקשה (אין בעד מה)
bewakascha! (en bead ma)
Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... סליחה---slicha ...
סליחה
slicha ...
Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) אני מצטער / מצטערת---ani mitstaer. / ani mitstaeret.
אני מצטער
מצטערת
ani mitstaer.
ani mitstaeret.
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... יש לי / אין לי ---esch li ... / en li ...
יש לי
אין לי
esch li ...
en li ...
Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … יש לנו / אין לנו---jesch lanu .../ en lanu ...
יש לנו
אין לנו
jesch lanu .../ en lanu ...
Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … יש  / אין---jesch ... / ejn ...
יש
אין
jesch ...
ejn ...
Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... קוראים לי---koroim li ...
קוראים לי
koroim li ...
Jag heter ...
Jag kommer ... אני בא ... / באה מ---ani ba me ... / ani ba'a me ...
אני בא ...
באה מ
ani ba me ...
ani ba'a me ...
Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. אני בן/בת...שנים---ani ben / bat ... schanim.
אני בן/בת...שנים
ani ben
bat ... schanim.
Jag är ... år gammal.
Jag är (inte) gift. (m, f) אני (לא) נשוי/נשואה ---ani (lo) nasui / nesua.
אני (לא) נשוי/נשואה
ani (lo) nasui
nesua.
Jag är (inte) gift. (m, f)
Jag reser (inte) ensam. אני (לא) מטייל לבד---ani (lo) metajel / metajelet lewad.
אני (לא) מטייל לבד
ani (lo) metajel
metajelet lewad.
Jag reser (inte) ensam.
Jag reser med ... אני מטייל עם / אני מטיילת עם---ani metajel im .../ ani metajelet im ...
אני מטייל עם
אני מטיילת עם
ani metajel im .../ ani metajelet im ...
Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte hebreiska. אני לא מדבר/מדברת עברית---ani lo medaber iwrit. / ani lo medaberet iwrit.
אני לא מדבר/מדברת עברית
ani lo medaber iwrit.
ani lo medaberet iwrit.
Jag pratar inte hebreiska.
Det förstår jag inte. (m, f) אני לא מבין/מבינה את זה---ani lo mewin et se./ ani lo mewina et se.
אני לא מבין/מבינה את זה
ani lo mewin et se./ ani lo mewina et se.
Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) אתה מדבר/את מדברת---ata medaber ...? / at medaberet ...?
אתה מדבר/את מדברת
ata medaber ...?
at medaberet ...?
Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? מישהו פה מדבר---mischihu pu medaber ...?
מישהו פה מדבר
mischihu pu medaber ...?
Pratar någon här ... ?
engelska אנגלית---anglit
אנגלית
anglit
engelska
franska צרפתית---tserfatit
צרפתית
tserfatit
franska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) תכתוב/תכתבי את זה בבקשה---tichtow / tichtowi et se bewakascha.
תכתוב/תכתבי את זה בבקשה
tichtow
tichtowi et se bewakascha.
Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) חזור/חזרי על זה בבקשה---chasor / chisri al se bewakascha.
חזור/חזרי על זה בבקשה
chasor
chisri al se bewakascha.
Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. רק רגע בבקשה---rak rega bewakascha.
רק רגע בבקשה
rak rega bewakascha.
Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll אפס---efes
אפס
efes
noll
ett אחת---achat
אחת
achat
ett
två שתיים---schtajm
שתיים
schtajm
två
tre שלוש---schalosch
שלוש
schalosch
tre
fyra ארבע---arba
ארבע
arba
fyra
fem חמש---chamesch
חמש
chamesch
fem
sex שש---schesch
שש
schesch
sex
sju שבע---schewa
שבע
schewa
sju
åtta שמונה---schmone
שמונה
schmone
åtta
nio תשע---tejscha
תשע
tejscha
nio
tio עשר---esir
עשר
esir
tio
elva אחת עשרה---achat esre
אחת עשרה
achat esre
elva
tolv שתיים עשרה---schtejm esre
שתיים עשרה
schtejm esre
tolv
tretton שלוש עשרה---schlosch esre
שלוש עשרה
schlosch esre
tretton
fjorton ארבע עשרה---arba esre
ארבע עשרה
arba esre
fjorton
femton חמש עשרה---chamesch esre
חמש עשרה
chamesch esre
femton
sexton שש עשרה---schesch esre
שש עשרה
schesch esre
sexton
sjutton שבע עשרה---schwa esre
שבע עשרה
schwa esre
sjutton
arton שמונה עשרה---schmune esre
שמונה עשרה
schmune esre
arton
nitton תשע עשרה---tescha esre
תשע עשרה
tescha esre
nitton
tjugo עשרים---esrim
עשרים
esrim
tjugo
tjugoett עשרים ואחת---esrim weachat
עשרים ואחת
esrim weachat
tjugoett
trettio שלושים---schloschim
שלושים
schloschim
trettio
fyrtio ארבעים---arbaim
ארבעים
arbaim
fyrtio
femtio חמישים---chamischim
חמישים
chamischim
femtio
sextio שישים---scheschim
שישים
scheschim
sextio
sjuttio שבעים---schiw'im
שבעים
schiw'im
sjuttio
åttio שמונים---schmonim
שמונים
schmonim
åttio
nittio תשעים---tisch'im
תשעים
tisch'im
nittio
hundra מאה---me'a
מאה
me'a
hundra
tusen אלף---elef
אלף
elef
tusen
en miljon מיליון---million
מיליון
million
en miljon
ett par זוג---sug
זוג
sug
ett par