lär dig isländska  

Planerar du en resa till Island?
Lär dig här de viktigaste orden på isländska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från isländska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Island!
 
Lär dig med oss:

Lär dig isländska »
 

 
Isländska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Halló!
Halló!Hej!
God morgon! Góðan daginn!
Góðan daginn!God morgon!
God dag! Góðan daginn!
Góðan daginn!God dag!
God kväll! Gott kvöld!
Gott kvöld!God kväll!
God natt! (m, f) Góða nótt!
Góða nótt!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Bless
BlessHej då! (informell)
På återseende! (formellt) Vertu blessaður!
Vertu blessaður!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja já
ja
nej nei
neinej
kanske kannski
kannskikanske
OK ókey
ókeyOK
Tack! takk!
takk!Tack!
Ingen orsak! (m, f) Gjörðu svo vel!
Gjörðu svo vel!Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Fyrirgefðu, ...
Fyrirgefðu, ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Mér þykir það leitt.
Mér þykir það leitt.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Ég á .../ Ég á ekki ...
Ég á .../ Ég á ekki ...Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Við eigum .../ Við eigum ekki...
Við eigum .../ Við eigum ekki...Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … Það er til .../ Það er ekki til ...
Það er til .../ Það er ekki til ...Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Ég heiti ...
Ég heiti ...Jag heter ...
Jag kommer ... Ég kem ...
Ég kem ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Ég er ... ára gamall. / Ég er ... ára gömul.
Ég er ... ára gamall.
Ég er ... ára gömul.
Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. Ég er giftur./ Ég er ekki giftur.
Ég er giftur./ Ég er ekki giftur.Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Ég ferðast einn./ Ég ferðast ekki einn./ Ég ferðast ein./ Ég ferðast ekki ein.
Ég ferðast einn./ Ég ferðast ekki einn./ Ég ferðast ein./ Ég ferðast ekki ein.Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... Ég ferðast með ...
Ég ferðast með ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte isländska. Ég tala ekki íslensku.
Ég tala ekki íslensku.Jag pratar inte isländska.
Det förstår jag inte. (m, f) Ég skil það ekki.
Ég skil það ekki.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Talar þú ...?
Talar þú ...?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Talar einhver ...?
Talar einhver ...?Pratar någon här ... ?
engelska ensku
enskuengelska
franska frönsku
frönskufranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Gætirðu skrifað þetta upp?
Gætirðu skrifað þetta upp?Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Gætirðu endurtekið þetta?
Gætirðu endurtekið þetta?Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Augnablik.
Augnablik.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll núll
núllnoll
ett Einn
Einnett
två Tveir
Tveirtvå
tre Þrír
Þrírtre
fyra Fjórir
Fjórirfyra
fem Fimm
Fimmfem
sex Sex
Sexsex
sju Sjö
Sjösju
åtta Átta
Áttaåtta
nio Níu
Níunio
tio Tíu
Tíutio
elva Ellefu
Ellefuelva
tolv Tólf
Tólftolv
tretton Þrettán
Þrettántretton
fjorton Fjórtán
Fjórtánfjorton
femton Fimmtán
Fimmtánfemton
sexton Sextán
Sextánsexton
sjutton Sautján
Sautjánsjutton
arton Átján
Átjánarton
nitton Nítján
Nítjánnitton
tjugo Tuttugu
Tuttugutjugo
tjugoett Tuttugu og einn
Tuttugu og einntjugoett
trettio Þrjátíu
Þrjátíutrettio
fyrtio Fjörutíu
Fjörutíufyrtio
femtio Fimmtíu
Fimmtíufemtio
sextio Sextíu
Sextíusextio
sjuttio Sjötíu
Sjötíusjuttio
åttio Áttatíu
Áttatíuåttio
nittio Níutíu
Níutíunittio
hundra Hundrað
Hundraðhundra
tusen Þúsund
Þúsundtusen
en miljon Ein milljón
Ein milljónen miljon
ett par Nokkur
Nokkurett par