lär dig italienska  

Planerar du en resa till Italien?
Lär dig här de viktigaste orden på italienska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från italienska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Italien!
 
Lär dig med oss:

Lär dig italienska »
 

 
Italienska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Ciao!
Ciao!Hej!
God morgon! Buon giorno!
Buon giorno!God morgon!
God dag! Buon giorno!
Buon giorno!God dag!
God kväll! Buona sera!
Buona sera!God kväll!
God natt! (m, f) Buona notte!
Buona notte!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Ciao!
Ciao!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Arrivederci!
Arrivederci!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja Si.
Si.ja
nej No.
No.nej
kanske forse
forsekanske
OK Ok.
Ok.OK
Tack! Grazie!
Grazie!Tack!
Ingen orsak! (m, f) Prego! (Di niente)
Prego! (Di niente)Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Scusi ...
Scusi ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Mi dispiace.
Mi dispiace.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Ho .../ Non ho ...
Ho .../ Non ho ...Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Abbiamo .../ Non abbiamo ...
Abbiamo .../ Non abbiamo ...Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … C'é .../ Non c'è ...
C'é .../ Non c'è ...Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Mi chiamo ...
Mi chiamo ...Jag heter ...
Jag kommer ... Sono ...
Sono ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Ho ... anni.
Ho ... anni.Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).
Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).
Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... Viaggio con ...
Viaggio con ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte italienska. Non parlo italiano.
Non parlo italiano.Jag pratar inte italienska.
Det förstår jag inte. (m, f) Non capisco.
Non capisco.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Parla ...?
Parla ...?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Qui qualcuno parla ...?
Qui qualcuno parla ...?Pratar någon här ... ?
engelska inglese
ingleseengelska
franska francese
francesefranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Per favore prenda nota.
Per favore prenda nota.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Per favore ripeta.
Per favore ripeta.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Un momento per favore.
Un momento per favore.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll zero
zeronoll
ett uno
unoett
två due
duetvå
tre tre
tretre
fyra quattro
quattrofyra
fem cinque
cinquefem
sex sei
seisex
sju sette
settesju
åtta otto
ottoåtta
nio nove
novenio
tio dieci
diecitio
elva undici
undicielva
tolv dodici
dodicitolv
tretton tredici
tredicitretton
fjorton quattordici
quattordicifjorton
femton quindici
quindicifemton
sexton sedici
sedicisexton
sjutton diciassette
diciassettesjutton
arton diciotto
diciottoarton
nitton diciannove
diciannovenitton
tjugo venti
ventitjugo
tjugoett ventuno
ventunotjugoett
trettio trenta
trentatrettio
fyrtio quaranta
quarantafyrtio
femtio cinquanta
cinquantafemtio
sextio sessanta
sessantasextio
sjuttio settanta
settantasjuttio
åttio ottanta
ottantaåttio
nittio novanta
novantanittio
hundra cento
centohundra
tusen mille
milletusen
en miljon un milione
un milioneen miljon
ett par un pó
un póett par