lär dig kinesiska  

Planerar du en resa till Kina?
Lär dig här de viktigaste orden på kinesiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från kinesiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Kina!
 
Lär dig med oss:

Lär dig kinesiska »
 

 
Kinesiska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! 你好!---nǐ hǎo!
你好!
nǐ hǎo!
Hej!
God morgon! 早上好!---zǎo shàng hǎo!
早上好!
zǎo shàng hǎo!
God morgon!
God dag! 你好!---nǐ hǎo!
你好!
nǐ hǎo!
God dag!
God kväll! 晚上好!---wǎn shàng hǎo!
晚上好!
wǎn shàng hǎo!
God kväll!
God natt! (m, f) 晚安!---wǎn ān!
晚安!
wǎn ān!
God natt! (m, f)
Hej då! (informell) 再见!---zài jiàn!
再见!
zài jiàn!
Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) 再见!---zài jiàn!
再见!
zài jiàn!
På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja 是---shì

shì
ja
nej 不是---bù shì
不是
bù shì
nej
kanske 也许---yě xǔ
也许
yě xǔ
kanske
OK 好的---hǎo de
好的
hǎo de
OK
Tack! 谢谢!---xiè xiè!
谢谢!
xiè xiè!
Tack!
Ingen orsak! (m, f) 不用谢!---bù yòng xiè!
不用谢!
bù yòng xiè!
Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... 对不起,。。。---duì bù qǐ,...
对不起,。。。
duì bù qǐ,...
Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) 抱歉。---bào qiàn.
抱歉。
bào qiàn.
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... 我有。。。 / 我 没有。。。---wǒ yǒu ... / wǒ méi yǒu ...
我有。。。
我 没有。。。
wǒ yǒu ...
wǒ méi yǒu ...
Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … 我们有。。。 / 我们没有。。。---wǒ mén yǒu... / wǒ mén méi yǒu ...
我们有。。。
我们没有。。。
wǒ mén yǒu...
wǒ mén méi yǒu ...
Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … 那里有。。。 / 那里 没有。。。---nà lǐ yǒu... / nà lǐ méi yǒu ...
那里有。。。
那里 没有。。。
nà lǐ yǒu...
nà lǐ méi yǒu ...
Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... 我叫。。。---wǒ jiào ...
我叫。。。
wǒ jiào ...
Jag heter ...
Jag kommer ... 我从。。。---wǒ cóng ...
我从。。。
wǒ cóng ...
Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. 我有。。。岁。---wǒ yǒu ... suì.
我有。。。岁。
wǒ yǒu ... suì.
Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. 我 结婚了。 / 我 没有 结 婚。---wǒ jié hūn le. / wǒ méi yǒu jié hūn.
我 结婚了。
我 没有 结 婚。
wǒ jié hūn le.
wǒ méi yǒu jié hūn.
Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. 我一个人旅游。 / 我不是一个人旅游。---wǒ yí gè rén lǚ yóu. / wǒ bù shì yí gè rén lǚ yóu.
我一个人旅游。
我不是一个人旅游。
wǒ yí gè rén lǚ yóu.
wǒ bù shì yí gè rén lǚ yóu.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... 我和。。。一起旅游---wǒ hé ... yí qǐ lǚ yóu.
我和。。。一起旅游
wǒ hé ... yí qǐ lǚ yóu.
Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte kinesiska. 我不说中文。---wǒ bù shuó zhōng wén.
我不说中文。
wǒ bù shuó zhōng wén.
Jag pratar inte kinesiska.
Det förstår jag inte. (m, f) 我不懂。---wǒ bù dǒng.
我不懂。
wǒ bù dǒng.
Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) 您说。。。?---nín shuō ...?
您说。。。?
nín shuō ...?
Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? 这儿有人说。。。?---zhè er yǒu rén shuō ...?
这儿有人说。。。?
zhè er yǒu rén shuō ...?
Pratar någon här ... ?
engelska 英语---yīng yǔ
英语
yīng yǔ
engelska
franska 法语---fǎ yǔ
法语
fǎ yǔ
franska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) 请您写下来。---qǐng nǐn xiě xià lái.
请您写下来。
qǐng nǐn xiě xià lái.
Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) 请您重复一次。---qǐng nǐn cōng fù yí cì.
请您重复一次。
qǐng nǐn cōng fù yí cì.
Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. 请稍等。---qǐng shāo děng.
请稍等。
qǐng shāo děng.
Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll 零---líng

líng
noll
ett 一---yī

ett
två 二---èr

èr
två
tre 三---sān

sān
tre
fyra 四---sì

fyra
fem 五---wǔ

fem
sex 六---lìu

lìu
sex
sju 七---qī

sju
åtta 八---bā

åtta
nio 九---jǐu

jǐu
nio
tio 十---shí

shí
tio
elva 十一---shí yī
十一
shí yī
elva
tolv 十二---shí èr
十二
shí èr
tolv
tretton 十三---shí sān
十三
shí sān
tretton
fjorton 十四---shí sì
十四
shí sì
fjorton
femton 十五---shí wǔ
十五
shí wǔ
femton
sexton 十六---shí lìu
十六
shí lìu
sexton
sjutton 十七---shí qī
十七
shí qī
sjutton
arton 十八---shí bā
十八
shí bā
arton
nitton 十九---shí jǐu
十九
shí jǐu
nitton
tjugo 二十---èr shí
二十
èr shí
tjugo
tjugoett 二十一---èr shí yī
二十一
èr shí yī
tjugoett
trettio 三十---sān shí
三十
sān shí
trettio
fyrtio 四十---sì shí
四十
sì shí
fyrtio
femtio 五十---wǔ shí
五十
wǔ shí
femtio
sextio 六十---lìu shí
六十
lìu shí
sextio
sjuttio 七十---qī shí
七十
qī shí
sjuttio
åttio 八十---bā shí
八十
bā shí
åttio
nittio 九十---jǐu shí
九十
jǐu shí
nittio
hundra 一百---yì bǎi
一百
yì bǎi
hundra
tusen 一千---yì qiān
一千
yì qiān
tusen
en miljon 一百万---yì bǎi wàn
一百万
yì bǎi wàn
en miljon
ett par 一对---yí duì
一对
yí duì
ett par