lär dig koreanska  

Planerar du en resa till Korea?
Lär dig här de viktigaste orden på koreanska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från koreanska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Korea!
 
Lär dig med oss:

Lär dig koreanska »
 

 
Koreanska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Hej!
God morgon! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
God morgon!
God dag! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
God dag!
God kväll! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
God kväll!
God natt! (m, f) 안녕히 주무세요!---An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
안녕히 주무세요!
An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
God natt! (m, f)
Hej då! (informell) 안녕! / 잘 가!---An-nyeong! / Jal-ga!
안녕!
잘 가!
An-nyeong!
Jal-ga!
Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) 또 만나요!---Tto man-na-yo!
또 만나요!
Tto man-na-yo!
På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja 네 / 예---ne / ye


ne
ye
ja
nej 아니요---a-ni-yo
아니요
a-ni-yo
nej
kanske 아마도---a-ma-do
아마도
a-ma-do
kanske
OK 좋아요.---Jo-a-yo.
좋아요.
Jo-a-yo.
OK
Tack! 감사합니다 / 고맙습니다!---Gam-sa-ham-ni-da! / Go-map-seum-ni-da!
감사합니다
고맙습니다!
Gam-sa-ham-ni-da!
Go-map-seum-ni-da!
Tack!
Varsågod! (ang.: Ingen orsak!) 천만에요!---Cheon-ma-ne-yo!
천만에요!
Cheon-ma-ne-yo!
Varsågod! (ang.: Ingen orsak!)
Ursäkta, ... 실례합니다,...---Sil-lye-ham-ni-da, ...
실례합니다,...
Sil-lye-ham-ni-da, ...
Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) 죄송합니다. / 미안합니다.---Joe-song-ham-ni-da. / Mi-an-ham-ni-da.
죄송합니다.
미안합니다.
Joe-song-ham-ni-da.
Mi-an-ham-ni-da.
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (ingen) … 저는 ...이/ 가 있습니다. (저는 ...이/ 가 없습니다)---Jeo-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (Jeo-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
저는 ...이/ 가 있습니다. (저는 ...이/ 가 없습니다)
Jeo-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (Jeo-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Jag har (ingen) …
Vi har (ingen) … 우리는 ...이/ 가 있습니다. (우리는 ...이/ 가 없습니다.)---U-ri-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (U-ri-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
우리는 ...이/ 가 있습니다. (우리는 ...이/ 가 없습니다.)
U-ri-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (U-ri-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Vi har (ingen) …
Det finns (ingen) … ...이/ 가 있습니다. (...이/ 가 없습니다.)---... i/ ga it-seum-ni-da. (... i/ ga eop-seum-ni-da.)
...이/ 가 있습니다. (...이/ 가 없습니다.)
... i/ ga it-seum-ni-da. (... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... 저는 ...라고 합니다.---Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
저는 ...라고 합니다.
Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
Jag heter ...
Jag kommer ... 저는 ...에서 왔습니다.---Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
저는 ...에서 왔습니다.
Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. 저는 ...살입니다.---Jeo-neun ... sal im-ni-da.
저는 ...살입니다.
Jeo-neun ... sal im-ni-da.
Jag är ... år gammal.
Jag är (inte) gift. (m, f) 저는 결혼했습니다. (저는 미혼입니다.)---Jeo-neun gyeo-ron-haet-seum-ni-da. (Jeo-neun mi-ho-nim-ni-da.)
저는 결혼했습니다. (저는 미혼입니다.)
Jeo-neun gyeo-ron-haet-seum-ni-da. (Jeo-neun mi-ho-nim-ni-da.)
Jag är (inte) gift. (m, f)
Jag reser (inte) ensam. 저는 혼자서 여행하고 있습니다. (저는 혼자서 여행하고 있는 것이 아닙니다.)---Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da. (Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-neun geo-si a-nim-ni-da.)
저는 혼자서 여행하고 있습니다. (저는 혼자서 여행하고 있는 것이 아닙니다.)
Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da. (Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-neun geo-si a-nim-ni-da.)
Jag reser (inte) ensam.
Jag reser med ... 저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.---Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.
Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte koreanska. 저는 한국어를 할 줄 모릅니다.---Jeo-neun han-gu-geo-reul hal jul mo-reum-ni-da.
저는 한국어를 할 줄 모릅니다.
Jeo-neun han-gu-geo-reul hal jul mo-reum-ni-da.
Jag pratar inte koreanska.
Det förstår jag inte. (m, f) 그것을 저는 이해하지 못했습니다.---Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
그것을 저는 이해하지 못했습니다.
Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) ...로 말할 수 있습니까?---... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
...로 말할 수 있습니까?
... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? 여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?---Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Pratar någon här ... ?
Pratar någon här engelska? 여기 누군가 영어로 말할 수 있습니까?---Yeo-gi nu-gun-ga yeong-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
여기 누군가 영어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga yeong-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Pratar någon här engelska?
Pratar någon här franska? 여기 누군가 프랑스어로 말할 수 있습니까?---Yeo-gi nu-gun-ga peu-rang-seu-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
여기 누군가 프랑스어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga peu-rang-seu-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Pratar någon här franska?
Var snäll och skriv upp det. (m, f) 그것을 적어 주세요.---Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
그것을 적어 주세요.
Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) 그것을 다시 반복해 주세요.---Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
그것을 다시 반복해 주세요.
Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. 잠시만 기다리세요.---Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
잠시만 기다리세요.
Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
ett 일 (하나)---Il (Ha-na)
일 (하나)
Il (Ha-na)
ett
två 이 (둘)---I (Dul)
이 (둘)
I (Dul)
två
tre 삼 (셋)---Sam (Set)
삼 (셋)
Sam (Set)
tre
fyra 사 (넷)---Sa (Net)
사 (넷)
Sa (Net)
fyra
fem 오 (다섯)---O (Da-seot)
오 (다섯)
O (Da-seot)
fem
sex 육 (여섯)---Yuk (Yeo-seot)
육 (여섯)
Yuk (Yeo-seot)
sex
sju 칠 (일곱)---Chil (Il-gop)
칠 (일곱)
Chil (Il-gop)
sju
åtta 팔 (여덟)---Pal (Yeo-deol)
팔 (여덟)
Pal (Yeo-deol)
åtta
nio 구 (아홉)---Gu (A-hop)
구 (아홉)
Gu (A-hop)
nio
tio 십 (열)---Sip (Yeol)
십 (열)
Sip (Yeol)
tio
elva 십일 (열하나)---Si- bil (Yeol-ha-na)
십일 (열하나)
Si- bil (Yeol-ha-na)
elva
tolv 십이 (열둘)---Si-bi (Yeol-dul)
십이 (열둘)
Si-bi (Yeol-dul)
tolv
tretton 십삼 (열셋)---Sip-sam (Yeol-set)
십삼 (열셋)
Sip-sam (Yeol-set)
tretton
fjorton 십사 (열넷)---Sip-sa (Yeol-net)
십사 (열넷)
Sip-sa (Yeol-net)
fjorton
femton 십오 (열다섯)---Si-bo (Yeol-da-seot)
십오 (열다섯)
Si-bo (Yeol-da-seot)
femton
sexton 십육 (열여섯)---Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
십육 (열여섯)
Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
sexton
sjutton 십칠 (열일곱)---Sip-chil (Yeo-ril-gop)
십칠 (열일곱)
Sip-chil (Yeo-ril-gop)
sjutton
arton 십팔 (열여덟)---Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
십팔 (열여덟)
Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
arton
nitton 십구 (열아홉)---Sip-gu (Yeol-a-hop)
십구 (열아홉)
Sip-gu (Yeol-a-hop)
nitton
tjugo 이십 (스물)---I-sip (Seu-mul)
이십 (스물)
I-sip (Seu-mul)
tjugo
tjugoett 이십일 (스물하나)---I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
이십일 (스물하나)
I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
tjugoett
trettio 삼십 (서른)---Sam-sip (Seo-reun)
삼십 (서른)
Sam-sip (Seo-reun)
trettio
fyrtio 사십 (마흔)---Sa-sip (Ma-heun)
사십 (마흔)
Sa-sip (Ma-heun)
fyrtio
femtio 오십 (쉰)---O-sip (Swin)
오십 (쉰)
O-sip (Swin)
femtio
sextio 육십 (예순)---Yuk-sip (Ye-sun)
육십 (예순)
Yuk-sip (Ye-sun)
sextio
sjuttio 칠십 (일흔)---Chil-sip (I-reun)
칠십 (일흔)
Chil-sip (I-reun)
sjuttio
åttio 팔십 (여든)---Pal-sip (Yeo-deun)
팔십 (여든)
Pal-sip (Yeo-deun)
åttio
nittio 구십 (아흔)---Gu-sip (A-heun)
구십 (아흔)
Gu-sip (A-heun)
nittio
hundra 백 ---Baek

Baek
hundra
tusen 천---Cheon

Cheon
tusen
en miljon 백만---Baek-man
백만
Baek-man
en miljon
ett par 몇---Myeot

Myeot
ett par