lär dig kurdiska  

Planerar du en resa till Kurdistan?
Lär dig här de viktigaste orden på kurdiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från kurdiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Kurdistan!
 
Lär dig med oss:

Lär dig kurdiska »
 

 
Kurdiska-språkkurs:
% rabatt
Normalpris:
Ditt reducerade pris:
 
        Gå till erbjudandet »        

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Merheba!
Merheba!Hej!
God morgon! Sibe xer!
Sibe xer!God morgon!
God dag! Rojbaş!
Rojbaş!God dag!
God kväll! Evarbaş!
Evarbaş!God kväll!
God natt! (m, f) Şevbaş!
Şevbaş!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Bi xatirê te!
Bi xatirê te!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Bi xatirê we!
Bi xatirê we!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja erê
erêja
nej na
nanej
kanske belkî
belkîkanske
OK temam
temamOK
Tack! Spas!
Spas!Tack!
Ingen orsak! (m, f) Rica dikim!
Rica dikim!Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Biborîn, ...
Biborîn, ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Bîbore.
Bîbore.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (ingen) … ... mîn tune.
... mîn tune.Jag har (ingen) …
Vi har (ingen) … ... me tune.
... me tune.Vi har (ingen) …
Det finns (ingen) … ... tune.
... tune.Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Nave min ...
Nave min ...Jag heter ...
Jag kommer ... Ez tem ji ...
Ez tem ji ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. ... salîme.
... salîme.Jag är ... år gammal.
Jag är (inte) gift. (m, f) Ez (ne) zewicî me. / Ez (ne) bimêrim.
Ez (ne) zewicî me.
Ez (ne) bimêrim.
Jag är (inte) gift. (m, f)
Jag reser (inte) ensam. Ez tenê digerim. / Ez tenê nagerim.
Ez tenê digerim.
Ez tenê nagerim.
Jag reser (inte) ensam.
Jag reser med ... Ez ... ra digarim.
Ez ... ra digarim.Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte kurdiska. Ez kurmancî nizanim.
Ez kurmancî nizanim.Jag pratar inte kurdiska.
Det förstår jag inte. (m, f) Ez vê fêhm nakim.
Ez vê fêhm nakim.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Hun ... dizanin?
Hun ... dizanin?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Li vir kesek ... dizane?
Li vir kesek ... dizane?Pratar någon här ... ?
engelska Îngilîzî
Îngilîzîengelska
franska Fransizî
Fransizîfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Fermo, vê nîşe bikin.
Fermo, vê nîşe bikin.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Fermo, vê car di bejên.
Fermo, vê car di bejên.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Deqeyek, fermo.
Deqeyek, fermo.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll sifir
sifirnoll
ett yek
yekett
två du
dutvå
tre se
setre
fyra çar
çarfyra
fem pênc
pêncfem
sex şeş
şeşsex
sju heft
heftsju
åtta heşt
heştåtta
nio neh
nehnio
tio deh
dehtio
elva yanzdeh
yanzdehelva
tolv donzdeh
donzdehtolv
tretton sêzdeh
sêzdehtretton
fjorton çardeh
çardehfjorton
femton panzdeh
panzdehfemton
sexton şanzdeh
şanzdehsexton
sjutton hevdeh
hevdehsjutton
arton hijdeh
hijdeharton
nitton nozdeh
nozdehnitton
tjugo bîst
bîsttjugo
tjugoett bîst u yek
bîst u yektjugoett
trettio sih
sihtrettio
fyrtio çel
çelfyrtio
femtio pêncî
pêncîfemtio
sextio şêşt
şêştsextio
sjuttio heftê
heftêsjuttio
åttio heştê
heştêåttio
nittio nod
nodnittio
hundra sed
sedhundra
tusen hezar
hezartusen
en miljon milyonek
milyoneken miljon
ett par cotek
cotekett par