lär dig malaysiska  

Planerar du en resa till Malaysia?
Lär dig här de viktigaste orden på malaysiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från malaysiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Malaysia!
 
Lär dig med oss:

Lär dig malaysiska »
 

 
Malaysiska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Halo!
Halo!Hej!
God morgon! Selamat pagi!
Selamat pagi!God morgon!
God dag! Selamat siang!
Selamat siang!God dag!
God kväll! Selamat petang!
Selamat petang!God kväll!
God natt! (m, f) Selamat malam!
Selamat malam!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Selamat tinggal!
Selamat tinggal!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Selamat tinggal!
Selamat tinggal!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja ya
yaja
nej tidak
tidaknej
kanske mungkin
mungkinkanske
OK o.k., baiklah
o.k., baiklahOK
Tack! Terima kasih!
Terima kasih!Tack!
Ingen orsak! (m, f) Sama-sama!
Sama-sama!Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Maaf, ...
Maaf, ...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) Maafkan saya.
Maafkan saya.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (ingen) … Saya (tidak) ada ...
Saya (tidak) ada ...Jag har (ingen) …
Vi har (ingen) … Kami (tidak) ada ...
Kami (tidak) ada ...Vi har (ingen) …
Det finns (ingen) … (Tidak) ada ...
(Tidak) ada ...Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Nama saya ...
Nama saya ...Jag heter ...
Jag kommer ... Saya datang ...
Saya datang ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Umur saya ialah ... tahun.
Umur saya ialah ... tahun.Jag är ... år gammal.
Jag är (inte) gift. (m, f) Saya sudah (belum) berkahwin.
Saya sudah (belum) berkahwin.Jag är (inte) gift. (m, f)
Jag reser (inte) ensam. Saya (tidak) berlancong sendiri.
Saya (tidak) berlancong sendiri.Jag reser (inte) ensam.
Jag reser med ... Saya berlancong dengan ...
Saya berlancong dengan ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte malaysiska. Saya tidak boleh cakap bahasa melayu.
Saya tidak boleh cakap bahasa melayu.Jag pratar inte malaysiska.
Det förstår jag inte. (m, f) Saya tidak faham.
Saya tidak faham.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Kamu boleh cakap ... ?
Kamu boleh cakap ... ?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Adakah seseorang di sini yang cakap ... ?
Adakah seseorang di sini yang cakap ... ?Pratar någon här ... ?
engelska  bahasa Inggeris
bahasa Inggerisengelska
franska  bahasa Perancis
bahasa Perancisfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Tolong mencatatkannya.
Tolong mencatatkannya.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Tolong mengulanginya.
Tolong mengulanginya.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Sekejap.
Sekejap.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll kosong
kosongnoll
ett satu
satuett
två dua
duatvå
tre tiga
tigatre
fyra empat
empatfyra
fem lima
limafem
sex enam
enamsex
sju tujuh
tujuhsju
åtta lapan
lapanåtta
nio sembilan
sembilannio
tio sepuluh
sepuluhtio
elva sebelas
sebelaselva
tolv dua belas
dua belastolv
tretton tiga belas
tiga belastretton
fjorton empat belas
empat belasfjorton
femton lima belas
lima belasfemton
sexton enam belas
enam belassexton
sjutton tujuh belas
tujuh belassjutton
arton lapan belas
lapan belasarton
nitton sembilan belas
sembilan belasnitton
tjugo dua puluh
dua puluhtjugo
tjugoett dua puluh satu
dua puluh satutjugoett
trettio tiga puluh
tiga puluhtrettio
fyrtio empat puluh
empat puluhfyrtio
femtio lima puluh
lima puluhfemtio
sextio enam puluh
enam puluhsextio
sjuttio tujuh puluh
tujuh puluhsjuttio
åttio lapan puluh
lapan puluhåttio
nittio sembilan puluh
sembilan puluhnittio
hundra seratus
seratushundra
tusen seribu
seributusen
en miljon satu juta
satu jutaen miljon
ett par sepasang
sepasangett par