lär dig tjeckiska  

Planerar du en resa till Tjeckien?
Lär dig här de viktigaste orden på tjeckiska!


Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från tjeckiska till svenska.
Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Tjeckien!
 
Lär dig med oss:

Lär dig tjeckiska »
 

 
Tjeckiska kompletta språkpaket:
% rabatt!
Normalpris:
Ditt reducerade pris:

 
          Gå till erbjudandet »          

 

Hälsningsfraser

 
Hej! Ahoj!
Ahoj!Hej!
God morgon! Dobré ráno!
Dobré ráno!God morgon!
God dag! Dobrý den!
Dobrý den!God dag!
God kväll! Dobrý večer!
Dobrý večer!God kväll!
God natt! (m, f) Dobrou noc!
Dobrou noc!God natt! (m, f)
Hej då! (informell) Ahoj!
Ahoj!Hej då! (informell)
På återseende! (formellt) Na shledanou!
Na shledanou!På återseende! (formellt)

Viktigt ordförråd

 
ja Ano
Anoja
nej Ne
Nenej
kanske Možná
Možnákanske
OK OK
OKOK
Tack! Děkuji!
Děkuji!Tack!
Ingen orsak! (m, f) Prosím!
Prosím!Ingen orsak! (m, f)
Ursäkta, ... Promiňte,...
Promiňte,...Ursäkta, ...
Förlåt / Jag är ledsen. (m, f) To mě mrzí.
To mě mrzí.Förlåt / Jag är ledsen. (m, f)
Jag har (jag har ingen) ... Mám ... / Nemám ...
Mám ...
Nemám ...
Jag har (jag har ingen) ...
Vi har … (Vi har ingen) … Máme .../ Nemáme ...
Máme .../ Nemáme ...Vi har … (Vi har ingen) …
Det finns (ingen) … To je .../ To není ...
To je .../ To není ...Det finns (ingen) …

Presentera sig

 
Jag heter ... Jmenuji se ...
Jmenuji se ...Jag heter ...
Jag kommer ... Jsem ...
Jsem ...Jag kommer ...
Jag är ... år gammal. Je mi ... let.
Je mi ... let.Jag är ... år gammal.
Jag är gift. / Jag är inte gift. Jsem vdaná (ženatý)./ Nejsem vdaná (ženatý).
Jsem vdaná (ženatý)./ Nejsem vdaná (ženatý).Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam. Cestuji sám./ Necestuji sám.
Cestuji sám./ Necestuji sám.Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser med ... Cestuji s ...
Cestuji s ...Jag reser med ...

Samförstånd

 
Jag pratar inte tjeckiska. Nemluvím česky.
Nemluvím česky.Jag pratar inte tjeckiska.
Det förstår jag inte. (m, f) Tomu nerozumím.
Tomu nerozumím.Det förstår jag inte. (m, f)
Pratar du … ? (m, f) Mluvíte ...?
Mluvíte ...?Pratar du … ? (m, f)
Pratar någon här ... ? Mluví tady někdo ...?
Mluví tady někdo ...?Pratar någon här ... ?
engelska Anglicky
Anglickyengelska
franska Francouzsky
Francouzskyfranska
Var snäll och skriv upp det. (m, f) Prosím napište to.
Prosím napište to.Var snäll och skriv upp det. (m, f)
Kan du upprepa det, tack. (m, f) Prosím opakujte to.
Prosím opakujte to.Kan du upprepa det, tack. (m, f)
Ett ögonblick, tack. Moment, prosím.
Moment, prosím.Ett ögonblick, tack.

Siffror och tal

 
noll nula
nulanoll
ett jeden
jedenett
två dva
dvatvå
tre tři
třitre
fyra čtyři
čtyřifyra
fem pět
pětfem
sex šest
šestsex
sju sedm
sedmsju
åtta osm
osmåtta
nio devět
devětnio
tio deset
desettio
elva jedenáct
jedenáctelva
tolv dvanáct
dvanácttolv
tretton třináct
třinácttretton
fjorton čtrnáct
čtrnáctfjorton
femton patnáct
patnáctfemton
sexton šestnáct
šestnáctsexton
sjutton sedmnáct
sedmnáctsjutton
arton osmnáct
osmnáctarton
nitton devatenáct
devatenáctnitton
tjugo dvacet
dvacettjugo
tjugoett jedenadvacet
jedenadvacettjugoett
trettio třicet
třicettrettio
fyrtio čtyřicet
čtyřicetfyrtio
femtio padesát
padesátfemtio
sextio šedesát
šedesátsextio
sjuttio sedmdesát
sedmdesátsjuttio
åttio osmdesát
osmdesátåttio
nittio devadesát
devadesátnittio
hundra sto
stohundra
tusen tisíc
tisíctusen
en miljon milión
miliónen miljon
ett par pár
párett par